Rotmaatregel

Een rotmaatregel, zo kwalificeerde premier Mark Rutte minder dan twee weken geleden het plan voor een tijdelijke verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen. Menig bezoeker van het vorige In Duplo Congres, ‘Energietransitie: Gas Geven of Afremmen?’, zal niet hebben aan zien komen dat het antwoord op die vraag zo snel en zo letterlijk gegeven zou worden. De maatregel is volgens de minister-president  echter nodig om op korte termijn ruimte te creëren voor de bouwsector, naar aanleiding van de Stikstof-uitspraak van de Raad van State. Hoe effectief is deze maatregel? En hoe zou de toekomst er zonder deze maatregel uit zien?

Net als de boeren gingen ook bouwers en grondzetters de afgelopen tijd boos de snelwegen en het Malieveld op. Al in augustus publiceerde de ABN-AMRO een projectie van de effecten van de Stikstof-uitspraak op de bouw. De bank schatte toen dat er in de komende vijf jaar voor maar liefst 14 miljard aan bouwprojecten op losse schroeven kwam te staan. Bovendien voorspelde de bank onzekerheid voor minimaal 1 miljard aan woningbouw.

Zeker die woningbouw zou voor Nederland een groot probleem zijn: diezelfde ABN-AMRO voorspelde namelijk vier maanden eerder al dat er in Nederland nog voor vele jaren woningtekorten zullen zijn in. Ondanks de vele inspanning zal volgens die berekening zelfs in 2030 nog een woningtekort van ruim 157 duizend woningen bestaan.

Maar niet alleen woningbouw, ook banen in de bouw staan op het spel door de Stikstofuitspraak. Het Economisch Instituut voor de Bouw hield naar aanleiding van de uitspraak al rekening met ten minste 28 duizend ontslagen in de komende twee jaar. Bovendien zou de al eerdergenoemde 14 miljard aan schade leiden tot vele faillissementen

Iedereen is zich bewust van de gevolgen van de stikstofproblematiek, maar wat levert de snelheidsverlaging dan op? Volgens de minister-president creëert de maatregel direct genoeg ruimte voor de gehele bouwsector en voorkomt deze het onnodig verlies van banen. RTL-nieuws berichtte begin deze maand dat een snelheidsverlaging naar 100 km/uur ruimte zou creëren voor de bouw van 75 duizend woningen. Broodnodig, gezien de woningtekorten.

Voor de snelheidsduivels zal er een saaie tijd aankomen. Maar gelukkig is er nog wel troost: De Algemene Rekenkamer concludeerde in mei nog dat het verhogen van de maximumsnelheid van 120 naar 130 km/uur er niet voor heeft gezorgd dat mensen sneller op hun bestemming aankwamen. Sterker nog: Op wegen waar de snelheid is verhoogd, is in 64 procent van de gevallen de reistijd juist toegenomen. Kans bestaat dus dat u de komende tijd wat langer in u bed kunt blijven liggen.

 

Sluiten