De nieuwe president is gekozen... What happens next?

Het is een lang proces geweest: voorverkiezingen, ‘caucuses’ in verschillende staten, de conventie, de algemene verkiezingen met de grootse campagnes en spraakmakende debatten, en natuurlijk de verkiezingsdag zelf. De twee kandidaten hebben hun stempel gedrukt op deze verkiezingen voor de 45epresident van de Verenigde Staten en – om het maar zo te zeggen – waren het wel erg bijzondere verkiezingen. Deze zijn nu echter tot een einde gekomen – het zal een opluchting zijn voor rustzoekers, maar een teleurstelling voor sensatiezoekers – en het is nu eindelijk bekend wie de komende vier jaar de functie van een van de machtigste personen op aarde gaat vervullen. Hillary heeft haar concessie speech al gehouden en Trump zijn overwinningsspeech. Maar sommigen zullen zich afvragen, wat er nu verder gaat gebeuren. De 44e president, Barack Obama, zetelt immers momenteel nog steeds in het Witte Huis van Washington DC. Wanneer neemt Trump zijn plaats in in het Witte Huis ? Hoe, en wanneer, wordt de macht formeel aan Trump overgedragen ?

 

Vaststellen van de politieke agenda

De afgelopen periode zijn beide kandidaten druk bezig geweest met het voeren van hun campagnes. Tijdens hun campagnes hebben zij zo veel mogelijk geprobeerd aan populariteit te winnen onder de Amerikaanse burgers. En als het even kon, lieten ze hun populariteit graag groeien ten koste van de tegenstander. Om de steun van zoveel mogelijk Amerikanen voor zich te winnen, moesten de kandidaten een politieke agenda presenteren die het meest in de smaak viel bij ‘the median voter’ die zij aan wilden trekken. Beide kandidaten hebben dit, op eigen wijze gedaan, en duidelijk gemaakt onder de burgers waar zij, in het kort, voor staan. Maar nu moet de politieke agenda natuurlijk worden uitgewerkt en uitgediept. Wat wil de nieuwe president daadwerkelijk doen, wat wil hij veranderen en hoe wil hij dit doen ? De kandidaten hebben hier natuurlijk beloften over gemaakt tijdens hun campagnes, maar nu moet Trump gaan bepalen wat daadwerkelijk haalbaar is, hoe iets haalbaar is en waar hij prioriteit aan wil geven.

De komende weken zullen de werkzaamheden van Trump in het teken staan van het beantwoorden van deze vragen en moet hij zich simpelweg gaan voorbereiden op zijn presidentschap: aan grofweg de eerste 100 dagen van het presidentschap zal reeds een invulling moeten worden gegeven. Daarnaast moet hij tevens een personeelschef, een nationaal veiligheidsteam en het ‘cabinet’, een soort regering, worden gekozen. En niet geheel onbelangrijk: de nieuwe president wordt ingelicht over de belangrijkste zaken omtrent nationale veiligheid en buitenlandse zaken.

 

De inauguratie

Tijdens dit voorbereidingsproces volgen enkele belangrijke data met betrekking tot de officiële benoeming van de president en diens aantreden. Voor ons is de nieuwe president al gekozen, maar, formeel moeten president en vicepresident nog worden gekozen door het Kiescollege, op 19 december. Nog later zullen de resultaten officieel bekend worden gemaakt, namelijk op 16 januari. Kort hierna volgt, zoals de Amerikaanse Grondwet voorschrijft, de fameuze Inauguratie. De datum van de Inauguratie van de 45e president is vastgesteld op 20 januari 2017. Op deze dag, waarvan het belangrijkste deel zich zal voltrekken op het Capitool, legt de nieuwe president – nadat de vice-president zijn eed heeft afgelegd –  de alom bekende ‘oath of office’ af:

“I, … , do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States, and will                      

 

to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God”

 

Na het afleggen van de eed geeft de nieuwe president een speech, die de ‘Inaugural address’ wordt genoemd. Deze wordt afgesloten met gebeden, muziek en gedichten. Met de ceremonies houdt het hierna echter nog niet op, een groot aantal volgt nog. Eerst de Lunch van het Congres in de Statuary Hall, daarna een parade vanaf Pennsylvania Avenue naar het Witte Huis – waaraan de president zelf deelneemt – en de ‘Inaugural parade’ van militairen en burgers – die de president slechts van een afstand bekijkt. ’s Avonds volgt, uiteraard, nog een Inauguratiebal.

 

Het Witte Huis

Tussen de verkiezingsdag en de dag van de Inauguratie zullen de bewindslieden en personeelsleden van Obama langzaam aan het Witte Huis verlaten. Daarnaast zal het Witte Huis gereed worden gemaakt om te worden bewoond door de nieuwe president en zal het Huis naar zijn wens worden ingericht. Ook worden de kantoren van de nieuwe bewindspersonen in gereedheid gebracht. Tijdens het afspelen van de ceremonies op de dag van Inauguratie zullen de personeelsleden druk in de weer zijn om in het Huis de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten. Aan het eind van de lange en feestelijk dag mag de nieuwe president dan eindelijk zijn intrek nemen in het Witte Huis en, vanaf de volgende dag, invulling geven aan zijn presidentschap.

Sluiten