Harmonie in de samenleving

De grote winst van de PVV eind november, de oorlog tussen Israël en Hamas, het wel of te niet afschieten van wolven, de schorsing van de FVD-fractie en de oorlog in Oekraïne. Allemaal zijn dit onderwerpen waar de meningen sterk over verschillen en waarover veel frictie kan ontstaan tijdens een discussie. Polarisatie in de samenleving is een fenomeen dat de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Soms is het zelfs zo erg dat families verscheurd worden door enorme meningsverschillen of dat het kerstdiner toch niet zo gezellig was als gehoopt door een stevige discussie. Verschillende factoren dragen bij aan de groeiende kloof tussen mensen, waarbij zowel de impact van de coronapandemie als de invloed van sociale media, met name Twitter, een significante rol spelen.

 

Corona en complotdenkers

De coronapandemie heeft de wereld niet alleen op medisch gebied beïnvloed, maar heeft ook sterke invloed gehad op sociaal en politiek gebied. De maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben geleid tot debatten over vrijheid versus veiligheid en individuele verantwoordelijkheid ten opzichte van collectieve actie.

Aan de ene kant zijn er zij die pleiten voor strikte naleving van de voorgeschreven maatregelen als een noodzakelijke bescherming van de volksgezondheid. Aan de andere kant staan zij die deze maatregelen als een inbreuk op persoonlijke vrijheden beschouwen en streven naar meer individualiteit. Vooral deze tweede groep is nooit te beroerd zijn of haar mening te verkondigen wat ook steeds vaker doorsloeg naar bedreigingen. Je hoeft maar naar de reacties op een willekeurige tweet van Hugo de Jonge te kijken en je ziet de diepgewortelde polarisatie die corona achtergelaten heeft.

 

De invloed van twitter

Twitter ofwel X, als een van de meest invloedrijke sociale mediaplatforms, heeft een aanzienlijke rol gespeeld in het versterken van polarisatie. Het platform was ooit bedoeld om gebruikers de mogelijkheid te geven hun gedachten in real-time te delen. Vandaag de dag is Twitter echter een bolwerk van extremisten geworden die het platform gebruiken voor de verspreiding van hun ideologische extremen. Deze extremistische idealen krijgen steeds meer ruimte op het platform sinds deze is overgenomen door Elon Musk. Musk is volgens hemzelf groot voorstander van de vrijheid van meningsuiting en vindt dus dat iedereen recht heeft zijn platform te gebruiken. Onder Musk daalt het aantal gebruikers van Twitter echter, mede door de nieuwe concurrentie van threads (van Meta).

Het probleem van Twitter is onder andere dat door korte berichten de nuance van meningen verdwijnt waardoor de polarisatie alleen maar groter wordt. Een blik op Twitter onthult vaak een wereld waarin mensen met vergelijkbare opvattingen elkaar opzoeken, terwijl tegengestelde meningen worden genegeerd of zelfs actief bestreden. Dit heeft geresulteerd in zogenaamde 'echo chambers', waarin individuen bevestiging zoeken voor hun bestaande overtuigingen, wat de polarisatie in de samenleving verder versterkt. Een ander probleem van Twitter is de grote hoeveelheid desinformatie die op het platform geplaatst wordt. Als mensen geloven wat er in deze berichten staat kan dat hun onvrede onterecht versterken. Een goede ontwikkeling hierbij is de zogenaamde ‘community notes’, dit zijn aanmerkingen bij tweets als er iets in de tweet staat wat feitelijk niet klopt.

 

Vandaag de dag

In de hedendaagse samenleving lijkt polarisatie zeker niet af te nemen. Politieke debatten worden gekenmerkt door toenemende vijandigheid en onverzoenlijkheid, waarbij middenpartijen lijken te verdwijnen. In een land dat politiek gezien gekenmerkt wordt door polderen en overleg voelen mensen in de samenleving zich nu steeds sterker verbonden met groepen die hun overtuigingen delen en sluiten zij zich af voor alternatieve perspectieven.

Deze polarisatie heeft gevolgen voor verschillende aspecten van het dagelijks leven, van familiediscussies tot werkplekomgevingen. Het beïnvloedt niet alleen de manier waarop mensen met elkaar communiceren, maar ook hoe ze nieuws en informatie consumeren. In een tijdperk waarin informatie overvloedig is, kiezen mensen vaak voor bronnen die hun bestaande overtuigingen bevestigen, waardoor er weinig ruimte is voor open discussie en begrip.

 

De toenemende polarisatie in de samenleving, versterkt door gebeurtenissen zoals politieke ontwikkelingen, internationale conflicten en de impact van de coronapandemie, heeft diepe kloven gecreëerd tussen mensen met verschillende opvattingen. Factoren zoals de reactie op de coronamaatregelen en het gebruik van sociale media, met name Twitter, hebben bijgedragen aan de verspreiding van extremen en het ontstaan van 'echo chambers'. In de hedendaagse samenleving lijkt polarisatie alleen maar toe te nemen, wat invloed heeft op diverse aspecten van het dagelijks leven. Mensen sluiten zich vaak af voor alternatieve perspectieven, wat de communicatie, nieuwsconsumptie en het vermogen tot open discussie en begrip beïnvloedt. Het vinden van manieren om deze polarisatie tegen te gaan en bruggen te slaan tussen verschillende opvattingen is cruciaal voor het herstellen van harmonie in de samenleving.

Sluiten