AI in het onderwijs

Wat ooit alleen in sciencefictionfilms te vinden was, is nu een realiteit geworden in onze collegezalen. In de snel evoluerende wereld van het onderwijs heeft AI voor een revolutie gezorgd die de manier waarop we lesgeven en leren heeft veranderd. Deze technologische vooruitgang heeft niet alleen de efficiëntie van onderwijsprocessen verbeterd, maar ook de toegang tot beter onderwijs vergroot. Niettemin brengt deze revolutie twee cruciale vragen naar voren: Welke concrete voordelen biedt AI in het onderwijs? En, welke uitdagingen moeten worden aangepakt om ervoor te zorgen dat deze technologieën effectief en ethisch worden ingezet? In dit artikel wordt verder gekeken dan de oppervlakte van deze vragen, waarbij we dieper zullen duiken in de veelbelovende aspecten van AI in het onderwijs en de tegenstrijdige vraagstukken omtrent privacy, ethiek en gelijkheid.

 

Wat is artificial intelligence?

AI verwijst naar de capaciteit van machines om menselijke vaardigheden, zoals denken, leren, plannen en creativiteit te vertonen. Door AI kunnen technologische systemen hun omgeving waarnemen, dit verwerken en problemen oplossen om specifieke doelen te bereiken. Daarnaast zijn AI-systemen in staat om hun gedrag enigszins aan te passen door het effect van voorgaande acties te analyseren en autonoom te werken.

Er zijn drie niveaus AI: Artificial Narrow Intelligence (ANI), Artificial General Intelligence (AGI) en Artificial Super Intelligence (ASI). ANI kan uitblinken in taken zoals beeldherkenning, spraakvertaling of schaken. AGI is veel geavanceerder en is meer vergelijkbaar met de manier waarop mensen denken.

ASI vertegenwoordigt een theoretisch concept, waarbij kunstmatige intelligentie nog verder geavanceerd is dan AGI. Het zou gaan om ongekende niveaus van intelligentie en vermogens, die de menselijke intelligentie verre overtreffen. Dit roept zowel hoopvolle als zorgwekkende vragen op over de impact van dergelijke superintelligentie op de samenleving en de mensheid als geheel.

 

De voordelen van AI in het onderwijs

Volgens de Nederlandse AI Coalitie, een samenwerkingsverband waar verschillende onderwijsinstellingen bij zijn betrokken, zijn er verschillende mogelijkheden om AI toe te passen in het onderwijs. Allereerst, personalisatie van het leerproces: AI kan helpen om het onderwijs beter af te stemmen op de individuele leerlingen, wat resulteert in verbeterde leerresultaten en een verrijkend leerproces. Daarnaast kan het helpen bij het verbeteren van de evaluatie van kennis: zo kan het bijdragen aan een verbeterde manier van toetsing, waardoor de beoordeling van kennis en vaardigheden accurater en objectiever wordt.

Ook kan het ervoor zorgen dat de effectiviteit van digitale leermiddelen wordt verhoogd, AI kan er namelijk voor zorgen dat studenten op een meer boeiende en efficiënte manier kunnen leren. Naast de voordelen die AI biedt voor studenten, biedt het tegelijkertijd voordelen voor docenten. Zo kan AI docenten voorzien van diepgaande en goed onderbouwde inzichten, waardoor ze hun onderwijspraktijk kunnen versterken op een holistische manier. Daarnaast kan de werkdruk van docenten sterk worden verminderd; denk hierbij aan Realtime leren in schrijfopdrachten met Feedbackfruits, waardoor studenten automatisch feedback krijgen op hun schrijfwerk. De Universiteit Twente ontwikkelt momenteel een AI-oplossing die docenten kan helpen bij het beoordelen van open vragen. Hier wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van Machine Learning, waardoor het beoordelen van open vragen minder tijd kost.

Sluiten