Nederland in 2050

Kijken naar de toekomst doen we allemaal wel eens. Hoe ziet de dag van morgen eruit? Waar ga ik deze zomer op vakantie? Waar zie ik mezelf staan over tien jaar? Dat zijn allemaal vragen die te maken hebben met het kijken naar de toekomst. Ook deskundigen doen hun prognoses over hoe de wereld in hun vakgebied er in de toekomst uit zal gaan zien. Hoe zal de bevolking eruit zien? Hoe zit het met het klimaat? Rijden we in de toekomst in vliegende auto’s? Dit artikel zal gaan over hoe deskundigen verwachten hoe Nederland ervoor staat in 2050.

Bevolking

De bevolking van Nederland zal in 2050 anders vorm zijn gegeven dan op dit moment. Momenteel bevat de Nederlandse bevolking zo’n 17,6 miljoen mensen. Naar verwachting zal dit in 2050 stijgen tot 19,4 miljoen. Afhankelijk van migratie, levensverwachting en geboorte kan dit aantal nog stijgen tot 21,8 miljoen. De Nederlandse bevolking kan dus de komende jaren met vier miljoen stijgen, voornamelijk door immigratie.
Daarnaast hebben op dit moment 3,4 miljoen Nederlanders de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dit komt neer op zo’n 19,4% van de bevolking. In 2050 zouden er naar schatting 4,8 miljoen deze leeftijd bereikt hebben. Dat komt neer op ongeveer 25% van de Nederlandse bevolking. Niet alleen het aantal pensioengerechtigden zal in 2050 zijn gestegen ten opzichte van nu, maar daarnaast zal ook de beroepsbevolking krimpen met ongeveer één miljoen werkenden, van 7,5 miljoen naar 6,5 miljoen. Om dit gat op te vullen zal er een oplossing moeten worden gevonden om mensen in hun oude dag van zorg te kunnen voorzien. De voornaamste oplossing lijkt het binnenhalen van arbeidsmigranten. Zij zullen dan ook naar alle waarschijnlijkheid 90% van de totale bevolkingsgroei op zich nemen. Het merendeel is afkomstig uit EU-lidstaten. Overigens zal naar schatting hiervan 80% maar tijdelijk in ons mooie Nederland doorbrengen. Om iedereen te kunnen huisvesten in Nederland moeten er tot 2050 zo’n één miljoen woningen worden gebouwd.

Klimaat

Nederland is van plan om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Wanneer je klimaatneutraal bent, draag je op termijn niet bij aan de opwarming van de aarde. De uitstoot van broeikasgassen is in dat geval niet hoger dan wat er wordt vastgelegd. De Intergovernmental Panel on Climat Change(IPCC) verwacht dat in 2050 de temperatuur op aarde met ongeveer 1,5 °C zal zijn gestegen. De verwachting is daarnaast dat grond in Nederland in 2050 met gemiddeld 31 centimeter zal zijn gedaald en de zee met 35 centimeter zal zijn gestegen. Om de gevolgen van de klimaatverandering zo klein mogelijk te houden stelt de minister voor Klimaat en Energie ieder jaar namens het kabinet een Klimaatnota op. Hierin staan de klimaatdoelen voor het aankomende jaar en daarnaast een update van de klimaatdoelen die voor verder in de toekomst gepland staan.

Auto-industrie

De makers van de film ‘Back to the future’ deden in 1985 een opmerkelijk schot voor de boeg. Zij voorspelden dat men in de toekomst zou gaan rijden in vliegende auto’s, maar zit deze vliegende auto er echt aan te komen of was dit maar slechts een krankzinnig idee? Allereerst kan worden gesteld dat er vliegende auto’s worden ontwikkeld. Het Nederlandse bedrijf PAL-V kreeg zelfs in 2020 Europese typegoedkeuring van de RDW om de openbare weg op te gaan met vliegende auto’s. Deze serie heeft echter een lange start- en landingsbaan nodig om een goede manier te kunnen functioneren. Dit lijkt dus onmogelijk. Wanneer vliegende auto’s volledig onafhankelijk zijn van start- en landingsbanen kan men ze pas echt gebruiken.
De Europese Commissie stelt daarnaast dat er in 2050 geen benzine- en dieselauto’s meer op de weg te vinden mogen zijn. We zullen dus voor alternatieve, schonere brandstofmiddelen moeten zorgen. De helft van het wegverkeer met een afstand van meer dan 300 kilometer zal in 2050 moeten plaatsvinden via water of over de rails. Ter vergelijking is het transport via de weg nu vier keer zo groot als het railtransport. 

 

Bronnen:

Sluiten