Campusplanning aan de EUR

De Rotterdamse campus is volop in beweging. Afgelopen jaar zijn twee nieuwe gebouwen opgeleverd en de bouwprojecten voor komend jaar staan alweer in de startblokken. Desalniettemin blijft veel werk ook liggen: het Tinbergen gebouw staat al ruim 3 jaar leeg en de E, F, G en Q gebouwen hebben hun beste tijd absoluut gehad. Hoe passen al deze ontwikkelingen in het grotere plaatje? En gaan wij het vernieuwde Tinbergen gebouw ooit nog meemaken, of kunnen ze het beter platgooien? Ik ben in de (openbare) bouwplannen van de universiteit gedoken en kwam tot een paar schokkende ontdekkingen.

Tientallen miljoenen

De Erasmus Universiteit hecht veel waarde aan haar campus en doet haar best om te zorgen voor een gezonde en innovatieve studieomgeving. Jaarlijks spendeert de universiteit grofweg 10% van al haar inkomsten aan campusontwikkeling en huisvesting, met een jaarlijks budget van 35 tot 49 miljoen euro in de periode 2019-2023. De inspanningen van de EUR zijn gelukkig niet onopgemerkt gebleven. Afgelopen jaar zijn zowel het Langeveld gebouw als het nieuwe sportgebouw opgeleverd, die respectievelijk zo’n 40 en 26 miljoen euro hebben gekost volgens het budget. En daarmee is het einde nog niet in zicht: de komende jaren staat nog genoeg te gebeuren, met onder andere verbouwingen aan Van der Goot en Tinbergen.

Project Campus in Ontwikkeling

In het kader van de strategische doelstellingen van de universiteit is in 2010 het project Campus in Ontwikkeling (CiO) gelanceerd. Het doel van dit plan is om een vooruitstrevende campus te creëren met internationale allure. Het programma bestaat uit drie fasen. In eerste instantie is geprobeerd de campus te voorzien van een levendig centrum, met onder andere de Foodcourt, de centrale vijver en het Paviljoen. In de tweede fase lag de focus op onderwijs en toen is onder andere de universiteitsbibliotheek vernieuwd en het Polak gebouw opgeleverd. De laatste fase van het plan is gestart in 2017, met als pijler het verduurzamen en vergroenen van de campus. 

De voorgenomen verduurzaming en vergroening van de campus, als onderdeel van CiO III, bestaat uit meerdere projecten. Langeveld en het nieuwe sportgebouw maken hier beide deel van uit. Maar ook de modernisering van het Bayle en Van der Goot gebouw valt hieronder en de renovatie van het Tinbergen gebouw.

Modernisering Bayle en Van der Goot

Als eerste punt op de agenda staan de vernieuwingen aan het Bayle en Van der Goot gebouw. In de zomer van dit jaar (2023) starten de renovatiewerkzaamheden, die zich vooral richten op het onderhoud van de technische installaties in het gebouw. Zo zullen de brandmeldinstallaties worden vernieuwd, de liften worden gereviseerd en de hoofdschakelaars worden vervangen. Al met al zijn deze verbouwingen gebudgetteerd op zo’n 20 miljoen euro. Hoewel deze renovaties hard nodig zijn, zullen we er als studenten niet zo veel van terugzien; de binnenkant van het gebouw zal immers redelijk hetzelfde blijven. Tijdens de werkzaamheden is de tentamenhal niet meer beschikbaar. Daarom wordt momenteel hard gewerkt om het oude sportcomplex om te toveren tot een alternatieve (tijdelijke) tentamenlocatie.

Tinbergen als icoon van de campus

Velen van jullie zullen nog nooit een voet in het Tinbergen gebouw hebben gezet. Het gebouw staat immers al leeg sinds mei 2021 omdat legionella in de waterleidingen is aangetroffen. Om de legionella te bestrijden, zullen nieuwe waterleidingen moeten worden geïnstalleerd. Echter, als we de plannen van CiO III mogen geloven, dan blijft het hier niet bij. De renovatie van Tinbergen staat in het budgetplan van 2020-2023 begroot voor 60 miljoen euro. De bedoeling is om het gebouw flink te renoveren. Zo moet het gebouw energiezuiniger worden en een ontzagwekkende entree krijgen. 

Grootse plannen dus, maar wat hier uiteindelijk van terecht gaat komen is de vraag. De renovatie stond op het programma voor 2020, maar inmiddels is het 3 jaar later en zijn de daadwerkelijke bouwplannen nog niet gerealiseerd. Zelfs voor een bouwproject is deze uitloop wel erg fors. Echter, als je van plan bent om nog een tijdje aan de EUR te studeren, dan is er hoop: er wordt over gesproken om Tinbergen in 2025 weer voor studenten open te kunnen stellen. 

Choquerende sloopwerkzaamheden

Tot slot heeft de universiteit ook grootse plannen om te slopen. Een belangrijk onderdeel van het plan CiO III is het platgooien van het E, N, V, F, G en Q-gebouw, omdat deze gebouwen aan het eind van hun levensloop zijn. Door deze zes (!) gebouwen te slopen, moet ruimte worden gecreëerd voor een heuse groene oase op de campus. 

Ingrijpende plannen, maar in hoeverre deze ook daadwerkelijk op de agenda staan, is onzeker. De plannen zijn initieel gelanceerd in 2017; sindsdien is er een hoop gebeurd. Misschien zijn de plannen inmiddels herzien en van de agenda geschrapt. Het platgooien van het E, N, V, F, G en Q-gebouw is immers moeilijk verenigbaar met het groeiende aantal studenten aan de EUR. De sloop van deze gebouwen zou een gigantische afname in de totale capaciteit van de campus betekenen. Hoe moet deze capaciteit in hemelsnaam worden opgevangen? Vooralsnog lijkt hier geen eenduidig antwoord op te zijn, en ik acht de kans dan ook klein dat de amovatieplannen op korte termijn worden gerealiseerd. 

Conclusie

Al met al is de campus van de EUR volop in beweging. Nadat afgelopen jaar twee nieuwe gebouwen zijn gerealiseerd, staan de (technische) renovaties voor het Bayle en Van der Goot gebouw alweer voor de deur. Bovendien zijn er ambitieuze plannen om het Tinbergen gebouw in haar oude glorie te herstellen of zelfs te verbeteren. Ruimte voor kritiek is er echter ook: veel bouwwerkzaamheden hebben flinke vertraging opgelopen, en op sommige punten zijn de plannen misschien zelfs iets té ambitieus: de sloop van het E, N, V, F, G en Q-gebouw lijken mij op korte termijn immers niet haalbaar.

 

Bronnen

Sluiten