Veldwerk | Vuurwerkverbod Rotterdam

Oud en nieuw is voor veel Nederlanders een mooie gelegenheid voor een feestje. Maar, van oudsher is het is ook een feestdag die gepaard gaat met veel overlast en incidenten. Daarom hebben verschillende steden afgelopen jaarwisseling besloten tot een vuurwerkverbod. Maar heeft zo’n verbod wel zin? Wij zijn met de Mediacommissie op bezoek geweest bij de handhaving Rotterdam. Hier hebben wij gesproken met Dennis Roerdinkholder, teamleider milieu van Toezicht en Handhaving van de gemeente Rotterdam. Rond oud en nieuw is hij vanuit die functie verantwoordelijk voor het vuurwerkteam. Wij hebben hem het hemd van z'n lijf gevraagd over de jaarwisseling in Rotterdam en hoe zij handhaven op het vuurwerkverbod.

In Nederland hebben we een nationaal vuurwerkverbod vanaf 1 januari 02:00 uur tot 31 december 18:00 uur. Daarnaast geldt in Rotterdam een lokaal vuurwerkverbod van 31 december 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur. In Rotterdam mag er dus geen vuurwerk worden afge-stoken, tenzij je een vergunning hebt. Omdat in het buitenland al vóór december vuurwerk verkocht wordt, werkt het vuurwerkteam van hand-having al vanaf oktober.

De handhaving in Nederland mag alleen handhaven. Ze zullen dus niet op zoek gaan naar illegale vuurwerk-handelaren of opslagplekken. Ook mogen handhavers alleen handhaven als ze iemand op heterdaad betrap-pen. Hierdoor is het lastig om goed te kunnen handhaven als het om vuurwerk gaat. Reageren op klachten van buurtbewoners werkt vaak niet. In plaats daarvan heeft de teamleider een dashboard waarop hij kan zien waar veel klachten binnenkomen. Zo kunnen ze op basis van patronen preventief gaan patrouilleren op de plekken waar normaal gesproken veel vuurwerk wordt afgestoken. Op deze manier kunnen de handhavers beter worden ingezet. Uit de data blijkt dat het meeste vuurwerk wordt afgestoken eind november en eind december. Dat komt doordat de verkoop van vuurwerk in België en Duitsland dan al begint en er pas vanaf 29 december in Nederland vuurwerk mag worden verkocht. Mensen die vuurwerk gekocht hebben, kunnen de verleiding om het af te steken vaak niet weer-staan en daarom komen er juist dan veel meldingen binnen. Vuurwerk is in de loop der jaren een stuk gevaarlijker geworden. Door het flitskruit, wat tegenwoordig ge-bruikt wordt voor de ontsteking, ontsteekt het vuurwerk steeds makkelijker. Het kan zelfs door de statische lading van je kleding al ontbranden. Om te voorkomen dat dit gebeurt bij in beslag genomen vuurwerk hebben de handhavers antistatische zakken. Voor de be-scherming van de ogen en oren dragen ze een vuurwerkbril en gehoorbescherming. Je zult be-grijpen dat sommige handhavers zich soms onveilig voelen met deze minimale beschermingsmiddelen.

Toch blijft oud en nieuw een lastige avond om te werken. Er zijn altijd groepen mensen die samen vuur-werk afsteken, waar het kleine aantal handhavers niet tegen opgewassen is. In die gevallen proberen de handhavers het gesprek aan te gaan met de groep, om ervoor te zorgen dat de overlast voor de omwonenden vermindert. Bovendien zullen de handhavers als ze in de minderheid zijn, proberen om brandbare objecten, zoals kerst-bomen, weg te halen van de plek waar mensen vuurwerk afsteken. Zo hoeven ze niet de confrontatie aan met een groep die te groot is, maar is het risico op ergere schade wel verkleind.

Over het algemeen lijkt het erop dat afgelopen oud en nieuw in Rotterdam relatief rustig is verlopen, hoewel harde cijfers nog niet te geven zijn. Of het vuurwerkverbod hieraan heeft bij-gedragen is dus nog lastig te zeggen. Wellicht stellen in de komende jaren meer steden een vuurwerkverbod in, of komt er zelfs een nationaal vuur-werkverbod. Voorlopig zullen we nog zo'n elf maanden moeten wachten. En in de tussentijd gaat de handhaving Rotterdam gewoon door met het handhaven van het reguliere vuur-werkverbod.

Sluiten