Discussies tijdens de feestdagen

Discussies tijdens de feestdagen: een begrip dat ieder jaar weer terugkeert. Het zal de afgelopen jaren dan ook gegaan zijn over bijvoorbeeld corona, zwarte piet, klimaat, inflatie en energie. De meningen over deze onderwerpen kunnen en zullen ook van elkaar verschillen. Waarom ontstaan er juist tijdens de feestdagen ruzies, terwijl er bijvoorbeeld met Kerstmis juist ook veel over vrede wordt gesproken?

Regressie

Misschien klinkt het volgende wel heel herkenbaar. Zodra je het huis van je ouders binnenstapt wordt je opnieuw behandeld als een puber. Je zou het niet zeggen, maar hiervoor is er zelfs een wetenschap-pelijke verklaring. Het gaat hierbij over de familiesysteem-theorie. Deze theorie stelt dat er geen gedragingen of ontwikkelingen van een familie zich onafhankelijk van elkaar afspelen. Alles is binnen een familie met elkaar verbonden. Dit wordt regressie genoemd. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat aan jouw rol als ‘kind’, die je hebt in de ogen van jouw ouders, weinig tot niets verandert ongeacht hoe oud je bent. Pas als je kinderen krijgt gaan jouw ouders je als ‘volwassen’ zien. Dit komt simpelweg door het feit dat jouw ouders ook een andere rol bin-nen de familie krijgen. Hun rol ver-schuift van ouder naar grootouder.

Verschillende persoonlijkheden

Naast het feit dat regressie een rol kan spelen bij de discussies tijdens de feestdagen, hebben familieleden allemaal hun eigen persoonlijkheid. Deze persoonlijkheden kunnen gelinkt worden aan drie persoonlijk-heidstypes tijdens discussies. Je kunt te maken krijgen met conflict-zoekers, conflictvermijders en zwarte schapen. Conflict-zoekers zijn bijna niet in staat om spanningen en irritaties naast zich neer te leggen. Conflict-vermijders vinden de feestdagen niet het moment om moeilijke zaken op tafel te gooien en eventueel uit te praten. Via bijvoorbeeld grapjes of door iets anders onder de aandacht te brengen, proberen zij ervoor te zorgen dat de discussies niet uit de hand lopen. Zwarte schapen reflec-teren de meningen van anderen en als zij zich aangesproken voelen kunnen zij die meningen omzetten in emoties.

Oplossing

Zorg er als eerste voor dat je altijd objectief de meningen van de anderen blijft observeren en indien nodig zelfs afstand neemt van de discussie. Daarnaast is het slim om erover na te denken dat het niet van belang is om elke discussie of ruzie uit te praten. Uit onderzoek is nameijk gebleken dat gelukkige koppels nog niet eens één derde van hun conflicten hoeven op te lossen. 

Het makkelijkste is natuurlijk om van onderwerp te veranderen. Zo voorkom je dat een discussie eventueel uit de hand loopt en ontdek je misschien wel raakvlakken met familieleden, waarvan je niet wist dat ze er waren. Wat waarschijnlijk ook helpt is een vegetarische maaltijd bereiden. Iedereen heeft wel iemand in de familie die geen vlees eet. Op deze manier houd je iedereen aan tafel tevreden en geef je de vegetariërs iets meer keuze dan enkel een pizza uit de diepvries. Een politieke discussie blijft ondanks alles toch een onlosmakelijk onderdeel van de feestdagen. De hele tijd een gesprek voeren over de activiteiten van je oom en tante van het afgelopen weekend brengt ook zo weinig sfeer.

 

Bronnen

Sluiten