Die andere vereniging: de PJO

Studenten – zelfs Dubbelstudenten zoals wij – houden ons met meer bezig dan alleen studeren. Veel studenten zijn actief bij een vereniging; is het geen studievereniging, dan wel een studentenvereniging of sportvereniging. In dit gastartikel beschrijf ik mijn ervaringen met een ander type vereniging, namelijk de politieke jongerenorganisatie (PJO), voor velen vermoed ik een wat onbekende wereld.

Sinds april 2021 ben ik lid van PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie en sinds september 2021 ben ik als Penningmeester en Vicevoorzitter in het landelijk bestuur (bijna) dagelijks bezig met de vereniging. Ik houd me bezig met taken die vrijwel iedere penningmeester uitvoert, zoals het uitbetalen van declaraties en facturen en het bijhouden van de boekhouding. Maar er is meer! Zo heb ik een aantal keren de fractievergadering van de ChristenUnie in de Tweede Kamer bijgewoond waar ik namens PerspectieF input leverde op debatbijdragen en voorliggende onderwerpen. Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar ben ik samen met Pieter Grinwis (Tweede Kamerlid ChristenUnie) op pad geweest langs een aantal gemeenten, waarbij we o.a. in gesprek gingen met raadsleden en inwoners over het betrekken van jongeren bij de gemeentepolitiek. Als kers op de taart mocht ik eind augustus vorig jaar aanschuiven bij HLF8, een talkshow op SBS6, om te praten over de crisis in Ter Apel. Hoewel er veel verschillen bestaan tussen In Duplo en PerspectieF (en andere PJO’s) zijn er ook overeenkomsten. De redenen om lid te worden verschillen niet zoveel: ook PJO’s organiseren formele (politieke) en informele activiteiten, mensen worden lid om nieuwe mensen te leren kennen, hun netwerk op te bouwen en om vaardigheden op te doen als actief lid in een werkgroep of commissie. Veel PJO’s kennen politieke werkgroepen of commissies, vaak georganiseerd rondom een bepaald thema of onderwerp. Zij organiseren activiteiten rondom dat onderwerp, schrijven opiniestukken voor binnen en buiten de vereniging, bijvoorbeeld in kranten en doen zo waardevolle ervaring op. Buiten de politieke groepen bestaan bij sommige PJO’s ook organisatorische commissies waarbij leden bijvoorbeeld meehelpen om de congressen en algemene ledenvergaderingen te organiseren, of het bestuur assisteren met het bijhouden van de social media en de website. Ook in deze commissies kan je veel leren over het organiseren van evenementen en het samenwerken met anderen. Wat zijn dan de verschillen?

PJO’s vertegenwoordigen jongeren en laten hun stem horen in het maatschappelijk debat. Zo hebben veel PJO’s zich de laatste jaren actief ingezet voor de terugkeer van de basisbeurs en een hogere compensatie van de zogenaamde ‘Pechgeneratie’. Dat doen we door opiniestukken te schrijven in kranten, actie te voeren samen met maatschappelijke organisaties, moties in te dienen op partijcongressen van onze moederpartijen en intern te lobbyen bij Kamerleden van onze partij. Daarnaast bouw je (vooral als (landelijk) bestuurslid) een politiek netwerk op door te spreken met landelijke of lokale politici en hun medewerkers.

Al het bovenstaande zorgt er ook voor dat je vaak als actief lid van een PJO makkelijker doorstroomt naar een functie bij de moederpartij. Een kort rijtje namen van mensen die actief lid zijn geweest bij een PJO illustreert dat perfect: Mark Rutte, Jesse Klaver, Rob Jetten, Renske Leijten, Maarten van Ooijen, enz. Nu wordt niet iedereen minister-president of Kamerlid, maar het geeft wel aan dat actieve leden van PJO’s regelmatig terechtkomen op mooie posities. Tot slot een oproep aan iedereen die dit stuk leest: als je een mening hebt over iets, laat die dan horen! Of je nu links, recht, progressief of conservatief bent, het is belangrijk dat ieders mening wordt gehoord. Er zijn talloze politieke kwesties die de belangen van onze generatie raken en jongeren worden nog te vaak overgeslagen bij besluitvorming. Veel leden van In Duplo zijn maatschappelijk betrokken en hebben veel kennis opgedaan door hun studies. Hoe mooi zou het zijn om die kennis in te zetten voor maatschappelijke opgaven? Een lidmaatschap van een politieke jongerenorganisatie is daarvoor een mooi begin!

Sluiten