Conflicten op de werkvloer, iets positiefs?

Waar men vaak een negatieve associatie heeft met het woord “conflict”, hoeft dit écht niet altijd zo te zijn. Over het algemeen heeft men het niet graag over conflicten en proberen ze deze vooral ook te vermijden, terwijl conflicten juist overal voorkomen. Zowel privé als op de werkvloer. Waar conflicten enerzijds schade kunnen veroorzaken tussen bepaalde relaties, kunnen deze ook positieve effecten hebben. Hierbij is het vooral belangrijk dat er effectief met het conflict wordt omgegaan. Voor organisaties is het essentieel dat er een goede sfeer hangt binnen het bedrijf en dat conflicten dus goed worden opgelost. Maar wat voor soort positieve effecten hebben conflicten op de werkvloer eigenlijk?

Om antwoord op die vraag te kunnen geven, dient er eerst te worden gekeken naar de definitie en oorsprong van conflicten. Bij een conflict is er sprake van twee tegengestelde wensen of opvattingen tussen mensen, maar er speelt meer dan enkel de kwestie of de inhoud. Vanwege de botsende meningen en emoties die meespelen luistert men niet meer naar elkaar, waardoor het conflict ook niet kan worden opgelost. Het is dan natuurlijk ook niet gek dat er conflicten op de werkvloer plaatsvinden. Men zit de hele dag op elkaars lip en iedereen heeft andere opvattingen over bepaalde werkwijzen. Vaak ontstaan conflicten ook uit een spanning of irritatie die al een langere tijd in de lucht hangt tussen mensen. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 30% van de medewerkers wel eens een conflict op de werkvloer heeft gehad. De meeste conflicten daarvan, 22%, zijn tussen werknemers zelf, gevolgd door conflicten met leidinggevenden (14%). 

Hoewel we het in dit artikel willen hebben over de positieve gevolgen van conflicten op de werkvloer, zullen we even kort ingaan op de negatieve gevolgen van conflicten. Allereerst hebben conflicten gevolgen voor de werknemers als individu, zoals bijvoorbeeld stress, afleiding en spanningen thuis. Maar voor het bedrijf zijn er ook nadelige gevolgen. Denk aan een slechte werksfeer en in het ergste geval langdurig verzuim. Dit brengt weer hoge kosten voor de werkgever met zich mee. Uit onderzoek volgt dat een arbeidsconflict gemiddeld 27.000 euro kost.

Laten we nu overgaan op de positieve effecten van conflicten op de werkvloer. Allereerst brengt een conflict duidelijkheid binnen de organisatie, aangezien onderliggende problemen boven water komen. Daarnaast leren personen zichzelf en elkaar beter kennen door conflicten. In de toekomst kan dit juist weer conflicten voorkomen omdat men beter weet hoe ze met elkaar om moeten gaan en dit bevordert de samenwerking. Voor de individuen dragen conflicten bij aan hun persoonlijke groei en voor relaties draagt het juist bij aan hun onderlinge band. Het is ook gezond gedrag dat mensen hun frustraties naar elkaar uiten. Door middel van het oplossen van conflicten kan er dus juist een open feedback cultuur ontstaan, wat de uiteindelijke prestaties, samenwerking en sfeer binnen het bedrijf ten goede komt. Ten slotte dragen conflicten bij aan creativiteit en innovativiteit binnen een organisatie. Zo zorgen meningsverschillen ervoor dat er ruimte ontstaat voor nieuwe ideeën. Om tot een oplossing te komen wordt creativiteit namelijk vaak gestimuleerd. Zoals hierboven is te lezen, is een conflict binnen de organisatie helemaal niet zo erg. Maar het conflict dient dan wel te worden opgelost, maar hoe doe je dat nou eigenlijk? 

Veel mensen vinden het spannend om hun collega’s of werkgever te confronteren over bepaalde irritaties of meningsverschillen. Dit leidt uiteindelijk tot conflictvermijding, maar dit is juist iets wat voorkomen moet worden. Om uiteindelijk de positieve effecten van een conflict te ervaren dient het conflict effectief te worden opgelost. De kern tot het oplossen van een conflict ligt in eerste instantie bij de manier van communicatie. Assertieve communicatie vanuit beide partijen is hierbij erg belangrijk.  Kom voor je eigen standpunten op maar luister ook goed naar anderen en blijf respectvol. Zorg ervoor dat je het grote doel voor ogen houdt (de oplossing) en niet afdwaalt in de kleine details van het conflict. Om in de toekomst conflicten zoveel mogelijk te voorkomen moet men de positieve werksfeer zoveel mogelijk blijven stimuleren. Daarnaast kan het helpen om collega’s bij het overleg te betrekken, zodat de naleving van de oplossing gecontroleerd kan worden. Door deze punten in acht te nemen worden beide partijen zo goed mogelijk weer samengebracht. En enkel op deze manier kunnen ook de positieve effecten ervaren worden. Dus mocht je ooit een conflict op de werkvloer hebben: ga het gesprek aan, richt je op de toekomst en de oplossing, en uiteindelijk kan het conflict dan toegevoegde waarde aan het project leveren.  

Bronnen:
-Conflict hanteren | Carrièretijger. (z.d.). https://www.carrieretijger.nl/functioneren/samenwerken/sociale-vaardigheden/conflicten-hanteren
-Conflicten en de invloed op verzuim | Sazas.nl. (z.d.). Sazas. https://www.sazas.nl/werkgever/nieuws-voor-werkgevers/2021/conflicten-en-de-invloed-op-verzuim
-Conflictvermijding op de Werkvloer, Goed of Slecht? (z.d.). Universiteit Twente. https://essay.utwente.nl/66937/1/Buijvoets,+N.+-+s1132776+(verslag).pdf
-De positieve kant van conflicten | Verwoerd Coaching & Consultancy. (z.d.). https://www.verwoerdcc.nl/2012/05/de-positieve-kant-van-conflicten/
Meulenberg, R. (2022, 7 juli). Conflicten op de werkvloer effectief oplossen. Meulenberg Training en Coaching. https://ruudmeulenberg.nl/werkgevers/conflicten-op-de-werkvloer/
-Regout, A. (2018, 24 mei). 8 voordelen van conflict op het werk. RANDSTAD-MTC. https://randstad-mtc.nl/arbeidsconflict/voordelen-conflict-werk/

Sluiten