Mediation vs. rechtszaak

Mensen die met elkaar in conflict zijn, willen vaak een oplossing vinden voor hun probleem. Naast een oplossing vinden, willen veel mensen ook graag gelijk krijgen. In Nederland proberen velen hun gelijk te halen bij de rechter. Maar er zijn ook andere manieren om een conflict op te lossen. Een voorbeeld hiervan is mediation. Je kunt ook nog kiezen voor een rechtszaak en een mediationtraject tegelijkertijd. Als de partijen er dan bij mediation uitkomen is de rechtszaak ook automatisch beëindigd.

Wat is mediation?

Mediation is onafhankelijke bemiddeling tussen twee of meer partijen die een conflict hebben. Meestal gaan twee partijen met een conflict niet alleen met elkaar om tafel zitten en daarom zit er een mediator bij, die ervoor zorgt dat het gesprek goed verloopt. Soms komen partijen er na één gesprek al samen uit, en soms zijn er ook meerdere gesprekken nodig. Het idee van mediation is dat alle partijen na de mediation beide een goed gevoel hebben over de uitkomst. Een ‘winnaar’ of ‘verliezer’ is er dus niet. Dit zorgt ervoor dat mensen die ruzie hadden vaak na de mediation weer door één deur kunnen.

Mediation kan voor allerlei zaken ingezet worden. Denk bijvoorbeeld aan conflicten op de werkvloer, burenruzies of scheidingen. In sommige van deze zaken zorgt mediation ervoor dat mensen weer normaal met elkaar om kunnen gaan en dat de relatie voortgezet kan worden. In andere zaken zal het leiden tot het verbreken van de relatie, maar in beide gevallen zullen de partijen hun conflict in ieder geval uitgesproken hebben. Voor veel mensen is dit een fijnere oplossing of afsluiting dan een uitspraak van de rechter. Bovendien kost mediation minder tijd en geld dan een juridisch proces.

Bij mediation wordt er van de deelnemende partijen verwacht dat beiden actief aan een oplossing willen werken. De mediator gaat vaak eerst met de partijen apart van elkaar in gesprek. In de volgende afspraak zullen de partijen met elkaar in gesprek gaan onder leiding van de mediator. De mediator zorgt ervoor dat iedereen die betrokken is bij het conflict, zijn of haar frustraties kan uiten. Om ervoor te zorgen dat er een veilige sfeer heerst waar alles gezegd kan worden, zullen de partijen een geheimhoudingsverklaring tekenen. Daarnaast zorgt een mediator ervoor dat iedereen ongeveer evenveel spreektijd krijgt. Aan het eind van het traject wordt een overeenkomst opgemaakt waarin de gemaakte afspraken staan.

Waarom geen mediation?

Mediation lijkt nu eigenlijk de perfecte oplossing voor elk conflict. Echter verloopt een mediation niet altijd goed. Er kan sprake zijn van een conflict waar de partijen er samen echt niet uitkomen. Soms is een ruzie ook zo erg dat één van de twee (of meer) niet eens met de ander wil praten. Maar ook een andere visie op de oplossing kan ervoor zorgen dat mediation niet altijd lukt. In dat geval kun je alsnog een rechtszaak starten, of je moet het naast je neer leggen. De gewenste oplossing komt er dan niet.

Mediation is ook geen geschikte optie als je vindt dat je echt ergens recht op hebt. In mediation wordt er vaak gezocht naar een middenweg. Je zult er niet je gelijk halen. Stel dat jouw baas je al een tijdje niet betaald heeft, dan is een rechtszaak een makkelijkere manier om je geld te vorderen dan een mediation. Bij mediation zou je de situatie uit kunnen spreken met elkaar, maar het is niet de bedoeling dat je een mediation in gaat met de instelling om gelijk te krijgen.

Ga ik een mediation of een rechtszaak starten?

De keuze voor mediation of een rechtszaak is per zaak verschillend. Het hangt af van de ernst van het conflict en de wil om het op te lossen. Een definitief antwoord bestaat dus niet. In het geval dat beide partijen graag een oplossing willen en hun relatie willen herstellen is mediation een goede optie. Het is ook mogelijk om tijdens een rechtszaak, een mediationtraject te volgen. Soms zal de rechter hier tijdens een zitting ook op wijzen. Wil je niet in gesprek met de ander en een uitspraak van een buitenstaander over de zaak, dan is een rechtszaak de beste keuze.

Wist je dat: iedereen in Nederland mediator kan worden. Je hoeft hier officieel geen opleiding voor te doen. Het is geen beschermd beroep. Registermediators zijn mediators die wel een erkende mediationopleiding hebben gevolgd, voldoende ervaring hebben en aan bij- en nascholing doen.

Bronnen:

Sluiten