Agressie door gamen: feit of fabel?

“Dat komt vast omdat je zoveel op je telefoon zit”, een zin die vast bij velen bekend in de oren klinkt. Veel ouders en andere mensen uit generatie X antwoorden dit wanneer je zegt dat je je niet zo lekker voelt. Dit is natuurlijk een heel overdreven voorbeeld, maar sinds de komst van verschillende spelcomputers heeft men een nieuwe oorzaak-gevolgredenatie bedacht: gamen maakt jongeren agressief. Dit lijkt erg aannemelijk, maar is dit echt zo?

Met jongeren wordt in dit geval met name de leeftijdsgroep van 12 tot 18 jaar bedoeld. Op deze leeftijd is men het meest beïnvloedbaar, waardoor agressie in games er sneller toe zou kunnen leiden dat de gamer ook agressiever wordt. Maar jongeren verschillen enorm, waardoor ze niet allemaal over één kam te scheren zijn. Sekse, opleidingsniveau, afkomst, geloof en opvoeding spelen allemaal mee in wat voor games een kind speelt en voor hoe lang per week. Over het algemeen spelen jongens meer gewelddadige spellen dan meisjes, waardoor zij zelf misschien ook gewelddadiger worden. Maar of dit echt zo is, komt niet duidelijk uit onderzoek naar voren. Jongens zijn immers van nature vaak al gewelddadiger dan meisjes. 

Aan de ene kant raken jongeren erg gefrustreerd wanneer zij verliezen van hun tegenstander, waardoor zij hun controller kapot kunnen gooien of tegen hun scherm kunnen gaan schelden. Dit zijn echter allemaal kortetermijneffecten tijdens of vlak na het gamen. Langere tijd na het gamen zal dit in veel mindere mate voorkomen. En wanneer dit voorkomt, is het niet goed aan te duiden of dit een gevolg is van het gamen. Pubers kunnen over het algemeen namelijk sneller geprikkeld en gefrustreerd zijn door hormonen. Hier is er sprake van dat correlatie niet hetzelfde is als causatie. Een ander voorbeeld hiervan is dat voormalig president Trump betoogde dat de verschillende ‘school shootings’ voortkwamen uit games als ‘Call of Duty’. Dit is volgens experts niet per se waar, aangezien deze terroristen maar een enorm klein percentage uitmaken van het totaal aantal gamers, en er niet met zekerheid gezegd kan worden dat deze mensen dit niet hadden gedaan als ze het gewelddadige spel niet gespeeld hadden. Daarbij is de criminaliteit onder jongeren gedaald sinds de videogames industrie op gang kwam, aangezien meer jongeren binnen blijven. 

Het is door de vele factoren die invloed hebben op de levens van jongeren niet makkelijk uit te maken dat videogames jongeren agressiever maken, hoewel verschillende onderzoeken erop wijzen dat dit niet het geval is. 

Bronnen:

  • Lijnema, M. L. (2016). Video Games, Agressie en het BIS/BAS [Scriptie]. Universiteit Utrecht.
  • Dommerholt, J. D. (2009). De invloed van gewelddadige games op agressief gedrag onder jongeren in Nederland. [Bachelorthesis]. Universiteit Utrecht.
  • Arkel, K. van. (2019, 13 oktober). Dit is waarom jongens meer genieten van agressieve games dan meisjes. AD.nl. https://www.ad.nl/wetenschap/dit-is-waarom-jongens-meer-genieten-van-agressieve-games-dan-meisjes~a2d16c60/?cb=2a756c8ce8120785254f3db9e35edbe0
Sluiten