Boerenprotesten: terecht?

Je kon er de afgelopen weken letterlijk en figuurlijk niet omheen: de boerenprotesten. Het eerste protest vond al plaats op 1 oktober 2019, maar ondanks drie jaar protest is de situatie voor de boeren alleen maar verslechterd. Sommige mensen hangen hun Nederlandse vlag zelfs ondersteboven op aan hun huis en langs openbare wegen. De omgekeerde vlag komt voort uit de renaissancetijd, waarin schepen hun vlag ondersteboven ophingen om aan te geven dat ze in nood verkeerden. Maar wat is de aanleiding van de boerenprotesten? Wat zijn de standpunten van de overheid en de boeren? En is de omgekeerde vlag terecht?

De boerenprotesten zijn een reactie op de nieuwe regels vanuit de overheid die zijn opgelegd aan de agrarische sector. Eerdere aanleidingen tot protest waren onder andere het voorstel om de veestapel te halveren, het verminderen van eiwitten in veevoer en recenter de nieuwe stikstof-plannen van minister van der Wal. Deze plannen zijn bedoeld als oplossing voor de stikstof-problematiek in Nederland. Wij stoten met zijn allen namelijk te veel stikstof uit. Een overschot aan stikstof is erg schadelijk voor de natuur: bepaalde planten gaan er te hard van groeien, waardoor andere planten en dieren geen ruimte meer hebben en verdwijnen.

Aangezien meer dan de helft van de totale stikstofuitstoot van Nederland veroorzaakt wordt door de landbouwsector, vindt de overheid dat er in deze sector maatregelen getroffen moeten worden. De boeren zijn het hier echter niet mee eens en wijzen onder andere naar het luchtverkeer en de bouwsector die ook veel stikstof uitstoten, maar (bijna) geen nieuwe maatregelen opgelegd krijgen. Zij menen hun boerderijen te verliezen als gevolg van het naleven van de nieuwe regels en stellen dat de boeren altijd benadeeld worden. De overheid meent echter dat de maatregelen met betrekking tot de boeren de enige oplossing zijn voor de stikstofproblematiek. Op afgelopen prinsjesdag werd verder bekend dat er €340 miljoen naar de landbouw gaat voor verduurzaming en overheidssteun.

De boeren denken dus massaal hun baan kwijt te raken. Hun manier om de ernst van de situatie te benadrukken is de Nederlandse vlag omgekeerd op te hangen. Dit is geen officieel symbool voor nood, en daarom niet strafbaar als het verkeerd wordt gebruikt. Wel zijn er veel boze reacties op. Zo schrijft militair Marco Kroon dat dit 'een directe belediging voor de duizenden militairen, burgers, agenten, brandweermannen en alle anderen die in dienst van de Staat der Nederlanden het allerhoogste offer hebben gebracht' is.

Het tonen van ongenoegen met de nieuwe kabinetsplannen blijft echter niet bij het ondersteboven hangen van vlaggen. De boeren hebben ook meermaals belangrijke verkeers-wegen in Nederland geblokkeerd. Door met tractoren over de snelwegte rijden of zelfs de snelweg volledig te blokkeren, hebben veel Nederlanders hinder ondervonden van het boerenprotest. Of dit de boer helpt in het vinden van steun tegen de overheid is nog maar de vraag. Toch staat de nieuwe politieke partij van Caroline van der Plas, de BoerBurgerBeweging (BBB), sterk in de laatste peilingen. Hoewel ze slechts 1 zetel bezit in de huidige Tweede Kamer, geven peilingen van Ipsos aan dat dit er 16 zouden zijn als er nu opnieuw verkiezingen zouden worden gehouden, wat de BBB de 4e grootste partij van ons land zou maken. Er is dus duidelijk wat gaande in de agrarische sector. En het is maar de vraag of het de politiek is of de boeren die in deze problematiek aan het kortste eind zullen trekken.

Bronnen

Sluiten