Big Tech

U heeft er naar alle waarschijnlijkheid constant mee te maken: ‘Big Tech’. Dit artikel leest u dankzij de diensten van Big Tech. Sinds een geruime tijd wordt de Duplomaat niet meer op papier uitgegeven, jammer wat mij betreft. In plaats daarvan moeten we het doen met het internet. Het internet dat door een groot gedeelte wordt gefaciliteerd door de Big Tech bedrijven. De publicatie van dit artikel is ook nog op een andere manier te danken aan Big Tech. Ik moet namelijk bekennen dat dit artikel niet met vulpen geschreven is, maar in het karakterloze Microsoft Word. Dat Big Tech afbreuk doet aan de schoonheid van de wereld is een andere thema. In dit artikel wordt ingegaan op Big Tech zelf en de daarvan rol in de maatschappij.

 

Wat is Big Tech?

Big Tech is een verzamelnaam voor de vijf (of vier) grootste aanbieders van IT-technologie. In het heden zijn dat Alphabet (Google), Amazon, Meta (Facebook), Apple en Microsoft. Samen zijn de bedrijven verantwoordelijk voor een immens marktaandeel binnen hun industrie. Buiten hun industrie zijn ze echter ook verantwoordelijk voor grote aandelen in verschillende zaken. Zo domineert Big Tech nu aandelenbeurzen en behoren Big Tech bedrijven tot de meest waardevolle van de wereld. Naast de vijf bovengenoemde bedrijven zou men de term Big Tech ook nog ruimer kunnen trekken, door Twitter, Uber, Tesla, Alibaba en dergelijke bedrijven erbij te betrekken. Wat definitie ook zou mogen zijn, onder de streep zijn Big Tech bedrijven, bedrijven die een enorme invloed hebben in en macht hebben over de maatschappij, en iedereen die daar onderdeel van is. In het publieke debat worden dan ook vragen gesteld aangaande de invloed en macht van Big Tech, manieren om daar mee om te gaan, maar ook sancties en oplossingen voor een mogelijke dreiging van de Big Tech industrie.

 

Probleem?

Zoals bovengenoemd, houdt de maatschappij zich flink bezig met de Big Tech industrie. Allereerst op het gebied van privacy. De Big Tech bedrijven die te maken krijgen met de gegevens, maar ook gedragingen van miljoenen mensen, hebben toegang tot een zeer veel en waardevolle informatie over hun gebruikers. In ruil voor het feit dat gebruikers vaak gratis van hun producten of diensten gebruikmaken, verzamelt de Big Tech industrie ontelbaar veel gegevens van mensen, en worden advertenties gebruikt als verdienmodel. De (gevoelige) gegevens van gebruikers dienen uiteraard zorgvuldig te worden behandeld door het bedrijf. De privacy van gebruikers moet worden gewaarborgd; een thema waar veel burgers waarde aan hechten, maar een thema dat door Big Tech bedrijven kennelijk minder belangrijk wordt gevonden, waar het Cambridge Analytica fiasco een goed voorbeeld van is. 

 

Een tweede punt is te maken aangaande aansprakelijkheid. Om preciezer te zijn, aansprakelijkheid voor datgene wat er op de sociale media onder beheer van Big Tech bedrijven afspeelt. Het is namelijk al meermaals gebeurt dat iets onrechtmatigs mede is veroorzaakt of is overgebracht aan de hand van sociale media die in handen zijn van Big Tech bedrijven. Het bekendste voorbeeld hiervan moet de bestorming van het Capitool zijn geweest na een oproep van Trump op sociale media. Uiteraard is hier het punt te maken dat degene die de ‘tweet’ verzendt verantwoordelijk gehouden dient te worden. Tot op zekere hoogte dient dat ook te gebeuren. Big Tech bedrijven moeten echter sneller en adequater handelen als het gaat om het tegengaan van haatzaaiing of het oproepen tot het plegen onrechtmatigheden. Landen als Duitsland zijn al bezig om Big Tech bedrijven formeel te kunnen bestraffen, indien Big Tech bedrijven zich niet aan de regels houden omtrent het tegengaan van het bovenstaande.

 

Daarnaast kan vanuit een fiscale hoek flinke kritiek geleverd worden op Big Tech. Big Tech bedrijven hebben er namelijk een handje van om zo min belasting proberen te betalen. Zij streven er naar om hun opbrengsten niet te laten belasten in de landen waar ze zijn behaald, maar in landen waar het laagste belastingtarief geldt. Dit betekent dat velen landen die geen belasting kunnen heffen op Big Tech bedrijven miljarden aan belastinginkomsten mislopen. Kijkende naar de groeiende mate van samenwerking op internationaal niveau om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan, gaan de Big Tech bedrijven het wel een stuk lastiger krijgen om hun opbrengsten over de wereld te ‘verplaatsen’ en zo minder belasting te betalen.

 

Een ander punt is te vinden op het gebied van mededinging. Big Tech bedrijven krijgen veel kritiek op hun manier van concurreren. Zoals gezegd zijn de Big Tech bedrijven gigantisch, en bezitten een flinke hoeveelheid macht. Volgens velen heeft dit ertoe geleid dat de concurrentie oneerlijk is. Volgens sommige overheden forceren Big Tech bedrijven hun producten of diensten op gebruikers, door diensten van andere bedrijven minder compatibel te maken met het door hun aangeboden dienst of product. De huidige Big Tech bedrijven zijn simpelweg te machtig. Een goede optie om die macht af te nemen, is door een splitsing van Big Tech bedrijven in twee of meer delen. Een vergelijkbare situatie heeft zich ongeveer een eeuw geleden bij de Standard Oil Company voorgedaan. Het grootste oliebedrijf van de wereld (destijds) werd opgesplitst in 34 bedrijven, om concurrentie eerlijker te maken.

 

Een laatste punt is te maken op het gebied van belangenverstrengeling. Platformen als Facebook, Instagram, Twitter, maar ook Google nemen een grote rol in binnen het publieke debat. Sterker nog, waarschijnlijk zijn alle informatie en opiniestukken die u te horen of te zien krijgt afkomstig van platformen van de Big Tech industrie. Daarmee hebben Big Tech bedrijven veel macht over de geldende discours. Mogelijke zorgen die hieruit voortvloeien worden versterkt door het feit dat Big Tech bedrijven dus ook macht hebben over de geuite kritiek op hun bedrijf. Big Tech bedrijven zijn bij wijze van spreken zowel speler als scheidsrechter tegelijk. Dit maakt dat een ‘eerlijk’ spel niet gegarandeerd kan worden, omdat er altijd sprake zal zijn van een belangenverstrengeling.

 

Na de overname van Twitter door Elon Musk leeft dit laatste weer op. Met zijn aankoop kan Elon Musk de content op Twitter tot op zekere hoogte beheren. Alhoewel hij juist zegt dat hij het platform ‘vrijer’ wilt maken. Zo wilt hij dat het Twitter algoritme ‘open source’ wordt, wat zou betekenen dat op Twitter een puurdere vorm van het publieke debat te vinden is. Daarnaast gooide Musk na zijn grootste aankoop de Tweet er uit: “I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means.” Laten we hopen dat hij zich daar aan houdt.

Mocht dit je interesse hebben gewekt, dan kan je op het In Duplo Congres 12 mei 2022 daar nog over in gesprek gaan met interessante sprekers!

https://www.induplo.nl/formulieren/in-duplo-congres

Bronnen

  • Deutsche Welle [DW News]. (2021, 17 april). How dangerous is Big Tech? | DW Analysis [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=8sABDvEttBk
  • NOS [NOS op 3]. (2019, 23 augustus). Zijn de techreuzen nog te temmen? [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ElGxLdqPP1A
  • Rosencrance, L. (2021, maart). Big Tech. WhatIs.Com. Geraadpleegd op 9 mei 2022, van https://www.techtarget.com/whatis/definition/Big-Tech?msclkid=edd571c9cec111ec8c45a03d81e9f621
  • RTL Nieuws. (2022, 12 april). Elon Musk houdt Twitter in een wurggreep: is hij een gevaar voor het bedrijf? Geraadpleegd op 9 mei 2022, van https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5301304/elon-musk-twitter-parag-agrawal-jack-dorsey?msclkid=de814d13cf1511eca6e85bb548ab6bcf
Sluiten