Recycling

Op de campus zijn ze niet te missen, de prullenbakken met verschillende compartimenten Deze bakken zijn bedoeld om afval te scheiden. Nu moet ik toegeven dat ik dat niet altijd doe; vaak ben ik te lui of is de verpakking te ingewikkeld om te scheiden. Maar die bakken staan er natuurlijk met een goed doel: recyclen wat er gerecycled kan worden. Er zijn niet alleen bakken om afval te recyclen, maar dit is voor kleding ook mogelijk. 

AC

Huh wat heeft de activiteitencommissie nou met recycling te maken? Binnenkort zullen zij beginnen met een kledinginzamelingsactie. Deze actie zal ongeveer 1,5 maand duren. Denk je nou ik heb nog wel wat kleding over en ga toch naar de uni, lever het daar dan vooral in. De inzamelingsbak kan gevonden worden op de kamer en de kleding zal gedoneerd worden aan ‘Kledingbank Rotterdam’. Waarom dit zo belangrijk is lees je verder in het stuk. 

Recycling

Afval
Recycling is het (in delen) hergebruiken van bepaalde producten. Dit heeft een aantal voordelen: het spaart grondstoffen uit en afval hoeft niet verbrand te worden. Dit zorgt voor minder broeikasgassen. In andere woorden: het is beter voor ons milieu. Veel mensen menen dat gescheiden afval alsnog op één hoop wordt gegooid. Volgens milieu centraal is dit echter een fabel: zolang afval goed gescheiden is en “schoon” is zal het gescheiden bewerkt worden. Als dit niet het geval is, is er alsnog een kans dat het afval verbrand wordt. Het is dus ook belangrijk dat afvalscheiding goed gebeurt, anders wordt het doel van deze scheiding wellicht niet bereikt.

Kleding
Niet alleen afval kan hergebruikt worden, maar ook kleding. Er zijn daar verschillende manieren voor. Zolang een kledingstuk in goede staat is, kan het volledig hergebruikt worden door andere mensen. Zodra een kledingstuk niet meer te dragen is, zal het worden gebruikt om andere voorwerpen van textiel te maken, denk hier bijvoorbeeld aan poetsdoekjes. Zelf heb ik kapotte kledingstukken altijd weggegooid niet wetende dat deze ook gebruikt kunnen worden voor textielrecycling. Ik dacht altijd: het is niet heel, dus ze hebben er toch niets aan. Dat is dus blijkbaar niet waar en in de toekomst zou ik zeker het initiatief willen nemen om ook deze kleding te recyclen. Nu begrijp ik dat de vraag kan opkomen waar die kleding eigenlijk in te leveren valt. Op de website https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/plattegrond-wijkcontainers/ is te vinden waar welk product gerycled kan worden. Deze punten zijn verspreid over heel Rotterdam, dus ook bij jou in de buurt. 

Fast fashion

We weten nu waar we textiel naartoe kunnen brengen om te hergebruiken, maar waarom is dat juist nu zo van belang? De laatste tijd is de vraag naar fast fashion ontzettend toegenomen. Dit gaat om het veel kopen van goedkope kleding die maar weinig worden gedragen. Omdat mensen met veel kledingtrends mee willen gaan, is de vraag naar kleding groot. Hierdoor wordt er veel meer geproduceerd dan voorheen. Vaak levert dit niet optimale situaties op voor de werknemers, die tegen nog geen leefbaar loon veel te lange werkdagen maken om rond te komen. Zo geeft de correspondent aan dat arbeiders in Ethiopië omgerekend minder dan 26 euro verdienen vergeleken met een leefbaar loon in dat land van 158 euro. Er komen wel steeds meer reacties op deze fast fashion en langzamerhand kiezen toch ook steeds meer mensen voor slow fashion. Deze initiatieven om de kledingindustrie duurzamer te maken liggen bij zowel de producenten als de consumenten. Dit kan gaan over een kledingruil starten, verhogen van de kwaliteit van kleding of het winkelen bij tweedehandswinkels. Al met al zijn op het internet meer dan genoeg initiatieven te vinden om duurzamer om te gaan met kleding. 

Bronnen

Sluiten