Waarom was FvD afwezig bij de toespraak van Zelensky?

Donderdag 31 maart 2022 was een bijzondere dag: de Oekraïense president Zelensky sprak de Kamer toe via een live videoverbinding. Forum voor Democratie (FvD) was afwezig bij de toespraak en het daarop aansluitende Kamerdebat, omdat dat de onafhankelijkheid van de democratische besluitvorming in gevaar zou brengen. Was het nu zo bijzonder dat Zelensky de Kamer toesprak? En heeft FvD een punt?

Unicum

Zelensky is niet het eerste buitenlandse staatshoofd of regeringsleider dat het Nederlandse parlement toesprak. Beide Kamers van de Staten-Generaal konden altijd al een regeringsleider uitnodigen om een toespraak te houden tijdens een Verenigde Vergadering. Britse premier Churchill (1946), de Jordaanse president Hoessein (1997) en de Israëlische president Peres (2013) gaven al een toespraak voor de Verenigde Vergadering. Dat gebeurde destijds in de Ridderzaal en in de Eerste Kamer.

Zelensky sprak echter de Tweede Kamer toe in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Dit is mogelijk sinds de toevoeging van Artikel 13.4 in het Reglement van Orde op 31 maart 2021. Verder is het bijzonder dat Zelensky zélf verzocht de Tweede Kamer toe te spreken.

Onafhankelijke besluitvorming

FvD heeft op haar website uitvoerig de afwezigheid toegelicht. FvD voert aan dat er een goede reden voor is dat er nog nooit een buitenlands staatshoofd in de Tweede Kamer heeft gesproken: democratische besluitvorming in het Nederlandse parlement dient geheel onafhankelijk tot stand te komen; afgeschermd van buitenlandse beïnvloeding.

Verder geven zij aan dat het “te midden van een oorlog ontzettend lastig is om propaganda te onderscheiden van nuchtere feiten”. Dat is natuurlijk wel degelijk een probleem, maar als je een keer een Nederlandse krant openslaat, staat er ook altijd wel bij dat feiten moeilijk te verifiëren zijn. De Tweede Kamer zou volgens FvD moeten streven “om een plek te zijn waarin met rust en distantie, op basis van hoor en wederhoor, wordt gekeken naar situaties in Nederland en de rest van de wereld”. Het zou volgens de partij onjuist zijn om op emotionele gronden en onder indruk van een aangrijpende toespraak a priori partij te kiezen in een conflict. Een inbreuk op de soevereiniteit van een land, lijkt mij juist een geschikt conflict om a priori partij te kiezen. Echter veroordeelde FvD niet de Russische inval van Oekraïne. Dat zal wel anders zijn, hopelijk, als Limburg opeens geannexeerd wordt.. Ik ben benieuwd of ze dan ook nog voorstander zijn van een evenwichtig compromis “dat recht doet aan de belangen van - allereerst - de Oekraïners zelf maar ook die van Rusland en Europa/Amerika”.

Daarnaast vindt FvD dus dat de Tweede Kamer met rust en distantie dient te oordelen. Zelensky zou aansprak maken op gevoelens van medeleven en volgens FvD kan de Tweede Kamer dan niet meer goed de situatie beoordelen. Zelensky probeerde inderdaad in te spelen op gevoelens door bijvoorbeeld MH17 en het bombardement op Rotterdam te noemen. Maar is dat een probleem? Het is erg gebruikelijk dat er in de Tweede Kamer op emoties wordt ingespeeld. Soms moet dat ook wel als het probleem een ver van je bed show is en de ernst van het probleem onderschat wordt. De schrijnende omstandigheden zijn er, maar ze worden alleen niet gezien of gevoeld.

Conclusie

Concluderend is het dus wel degelijk bijzonder dat Zelensky in een oorlogssituatie de Tweede Kamer toespreekt. Zelensky probeerde in te spelen op de gevoelens van Tweede Kamerleden. FvD vindt dat gevaarlijk voor de onafhankelijke besluitvorming. Het is de vraag of dat nu per se slecht is. Misschien is een beetje emotie in de Tweede Kamer ook wel noodzakelijk.

Bronnen

Sluiten