Biden na 1 jaar: maakt hij zijn beloftes waar?

Op 20 januari 2021 werd Joe Biden geïnaugureerd als de 46e president van de Verenigde Staten. Na een spannende maar succesvolle verkiezingscampagne verliep de bekrachtiging van zijn verkiezingswinst dramatisch. Op 6 januari 2021 werd deze plechtigheid in het Capitool namelijk ruw verstoord door de aanhangers van toenmalig president Trump die het gebouw bezetten. Ondanks deze geweld uitspatting en alle onrust die Trump verder nog veroorzaakte, werd Biden wereldwijd met veel optimisme onthaald. Hij was namelijk de man die de VS na vier jaar ‘America First’ van Trump weer op het rechte pad zou brengen. Wat heeft de president in zijn eerste jaar in het Witte Huis eigenlijk bereikt en in hoeverre heeft hij kunnen voldoen aan de torenhoge verwachtingen?

De peilingen

Waar Biden volgens een peiling van Quinnipiac University zijn presidentschap met enige waardering startte, draaide dit binnen een jaar al volledig om. Het deel van de Amerikaanse bevolking dat positief was over Biden daalde van 53% naar 36%, terwijl het deel van de bevolking dat de president negatief beoordeelde in dezelfde periode juist steeg van 36% naar 53%. De eerste oorzaak voor Bidens dalende populariteit ligt buiten zijn macht. Bij bijna al zijn voorgangers daalde de populariteit al snel vanwege een simpele reden. Ze konden slechts weinig tot geen campagnebeloftes waarmaken door de gelimiteerde mogelijkheden en macht die een president zelf heeft. Toch kan dit niet de enige reden zijn voor een daling die zo plotseling plaatsvindt. Wellicht kunnen er andere oorzaken aangewezen worden.

Bidens eerste 100 dagen: een ongekend groot stimuleringspakket

Na de eerste 100 dagen van het presidentschap wordt de balans volgens traditie voor het eerst opgemaakt: wat heeft de president kunnen bereiken sinds hij aan de macht is? Biden heeft in dit geval zijn grootste doel behaald: hij heeft zijn enorme eerste stimuleringspakket door het Huis van Afgevaardigden en de Senaat gekregen. Ruim 1,6 miljard euro wordt rechtstreeks de economie in gepompt en in de handen van hardwerkende Amerikanen gestopt om hen te steunen tijdens de coronapandemie. Ook heeft de sluwe Biden in dit steunpakket bepaalde, armere delen van de bevolking willen helpen door bijvoorbeeld een soort kinderbijslag erin te verwerken. Hij heeft hier de urgentie van de pandemie gebruikt als een excuus om zijn eigen sociale plannen door te voeren. Bidens volgende doel op dit gebied was het doorvoeren van een groot plan om de dramatische infrastructuur van de VS te verbeteren. Ook dit lukte de Amerikaanse president later in het jaar. Verder heeft Biden zich ingezet om vaccins zo snel en zo breed mogelijk beschikbaar te laten zijn voor de gehele Amerikaanse bevolking. Dit lukte zeker: meer dan 60 procent van de 12-plussers was volledig gevaccineerd in september. Al met al heeft Joe Biden in zijn eerste jaar historische successen behaald, maar waar ging het dan toch mis?

Het vervolg: Afghanistan en COVID-19 

Het is augustus 2021: eindelijk was er een Amerikaanse president die zijn belofte waarmaakte en alle Amerikaanse troepen uit Afghanistan terugtrok. Ten minste, dat was de initiële reactie van het Amerikaanse volk. Uiteindelijk bleek deze zet van Biden een inschattingsfout van jewelste te zijn: de Taliban heroverde in no time het volledige land en alle buitenlandse machten moesten Afghanistan zo snel mogelijk verlaten, waardoor ook de evacuatie van (Afghaans) ondersteunend personeel erg chaotisch verliep. En dat voor een president die zich erop beriep veel ervaring te hebben op het gebied van buitenlands beleid. Toch heeft buitenlands beleid vaak niet een blijvende impact op de populariteit van de Amerikaanse president. Het volk kijkt vaak liever naar de binnenlandse politiek in de VS. In dit geval veroorzaakte COVID-19 samen met Afghanistan voor een omslag in de waardering voor Biden. Na zijn verkiezing geloofde het Amerikaanse volk (en Biden zelf ook) namelijk dat COVID eindelijk goed aangepakt zou worden en daarmee snel verleden tijd zou zijn. Met een zo snel mogelijke verspreiding van vaccins zouden de besmettingen dalen en de maatregelen afgeschaft kunnen worden. Deze voorspoed bleek echter van korte duur. In het najaar stegen de besmettingen weer snel, ondanks dat zoveel mensen hun vaccinatie en later hun booster hadden gehaald. Deze tegenslag kwam hard aan, des te meer omdat de bevolking vertrouwen had gekregen in een goede afloop na de verkiezing van Biden. Daarom vertaalde dit zich al snel in een flinke knauw in de populariteit van de president.

Eindoordeel

Over het algemeen boekt president Biden tot dusver relatief goede resultaten, maar valt het toch ook vaak tegen wat hij voor elkaar krijgt. Een belangrijke reden lijkt te zijn dat de verwachtingen van tevoren veel te hooggespannen waren. Ondanks het waarmaken van veel beloftes (extra steun voor de bevolking tijdens de coronacrisis, terugtrekking van het leger uit Afghanistan en een snelle vaccinatiecampagne) heeft niet elke daad het gewenste effect. Zo valt het verloop van de pandemie tegen en draaide ook Afghanistan uit op een ramp. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat Biden ondanks een prima eerste jaar veel goed te maken heeft bij het Amerikaanse volk, zeker als er over drie jaar misschien weer een strijd tussen Biden en Trump los gaat barsten.

Bronvermelding

Sluiten