Privacybescherming is ver te zoeken

Aan de nieuwe Netflix serie Squid Game kan je bijna niet ontkomen. Deze Zuid-Koreaanse serie is voor velen te verleidelijk om te weerstaan en heeft sinds zijn publicatie miljoenen fans weten aan te trekken. Er plakken ook steeds meer negatieve gevolgen aan deze populariteit. In dit artikel wordt ingegaan op een van de meest prominente gevolgen: privacyschending.

Domme fout

In Squid Game waren een aantal scènes te zien waarin een telefoonnummer in beeld stond. Kijkers die nieuwsgierig waren gingen dit nummer massaal bellen en kregen daarbij een nietswetende vrouw aan de lijn. Het in de serie gebruikte nummer blijkt van haar werk te zijn en deze heeft zij al meer dan tien jaar in bezit.

Nu is de vraag hoe Netflix zo’n grote fout heeft kunnen begaan. Van zo’n groot bedrijf zou ik in ieder geval verwachten dat dit soort beginnersfouten niet gemaakt worden. In de Amerikaanse filmindustrie wordt het nummer 555 gebruikt om zo geen overlap te creëren met al bestaande nummers. Dit zou ook voor andere landen een goede oplossing zijn om zulke perikelen te voorkomen.

Is geld het redmiddel?

Als oplossing zal Netflix de scènes met het telefoonnummer uit de serie halen. Daarbovenop heeft de vrouw naar verluid een schadevergoeding aangeboden gekregen van vijf miljoen won ($4,178), welke zij vervolgens heeft afgewezen. Dekt dit de schade wel genoeg? Er heeft namelijk privacyschending plaatsgevonden doordat het nummer gepubliceerd is zonder toestemming. Bij deze privacyschending maakt het namelijk niet uit dat haar naam niet genoemd is, aangezien het nummer terug valt te leiden naar een persoon. Daarnaast heeft de vrouw moeten uitwijken op kalmerende middelen van een arts tegen de stress van de telefoontjes. Ook is zij wellicht klanten misgelopen, aangezien het nummer platgebeld werd en deze daardoor onbereikbaar werd.

In Nederland

Dit allemaal heeft plaatsgevonden in Zuid-Korea, maar wat moet je doen als dit jou overkomt in Nederland? In Nederland bestaat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) die toezicht houdt op naleving van AVG regelgeving bij bedrijven. Indien dit niet het geval is raadt de AP ten eerste aan zelf contact op te nemen bij het desbetreffende bedrijf en gezamenlijk tot een overeenstemming te komen. Indien een oplossing niet gevonden wordt, kan vervolgens een klacht ingediend worden op de website van de AP. In het geval van Squid Game is er sprake van schending van één van de zes grondslagen van de AVG. Daarin staat namelijk dat er toestemming nodig is om persoonsgegevens op het internet te plaatsen en in het geval van de Koreaanse vrouw was dat niet het geval. In Nederland zou er dus grond zijn om een klacht in te dienen bij de AP.

Dit betekent echter niet dat je gelijk geholpen zal worden. Op dit moment duurt het ongeveer zes maanden voordat jouw klacht dan eindelijk behandeld kan worden. In principe is de AP verplicht elke klacht te behandelen, maar door de enorme tekorten aan financiën en mankracht moet de organisatie prioriteiten stellen en worden sommige klachten niet behandeld. Zodra jouw klacht wel geaccepteerd wordt door de AP kan deze organisatie een sanctie opleggen aan het desbetreffende bedrijf. Deze sanctie kan bestaan uit een boete, dwangsom, berisping of waarschuwing, naar aanleiding van de hoogte van de schending van de AVG.

Wel prioriteit in de toekomst?

Een makkelijk te voorkomen fout van Netflix liep dus al snel uit tot een grote last voor een Koreaanse vrouw. Net als bij Netflix ziet het er ook niet naar uit dat privacybescherming in Nederland een grote prioriteit heeft. Het feit dat een oplossing gemiddeld zes maanden op zich laat wachten wegens grote tekorten, met alle gevolgen van dien, is uiterst problematisch. De minister van rechtsbescherming Sander Dekker schuift het probleem af op het nieuwe kabinet, maar dit kabinet lijkt er nooit te komen. Dit roept de vraag op of onze minister van rechtsbescherming wel goed gehandeld heeft naar de schijnbare tekortkoming van de rechtsbescherming van de Nederlander. Hoe het verder verloopt met de tekorten bij de AP zullen wij echter meemaken zodra het nieuwe kabinet gevormd is. En aan minister Dekker zou ik toch een lesje tegen uitstelgedrag aanraden.

Bronnen

Sluiten