Faculteitsraadverkiezingen ESE | Letthe Riemen

De verkiezingen van de Universiteitsraad zijn net voorbij en tot en met 1 juni mag er volop gestemd worden voor de faculteitsraden van ESE en ESL! Maar wat doet een faculteitsraad eigenlijk? Dit jaar heb ik mij verkiesbaar gesteld voor de faculteitsraad van ESE als Mr.Drs.-student. In dit artikel zal ik uitleggen  wat de faculteitsraad doet en licht ik toe waarom ik mij verkiesbaar heb gesteld. 

De faculteitsraad bestaat voor de helft uit verkozen werknemers en voor de andere helft uit verkozen studenten die de faculteit in haar uitvoerend beleid adviseren. Daarom vindt er ook met regelmaat contact plaats tussen de faculteitsraad en de Decaan van ESE. Naast een adviserende rol heeft de raad op bepaalde terreinen het recht op instemming, bijvoorbeeld als het gaat om het strategisch langetermijnplan waar ESE mee werkt.

Ik heb ervoor gekozen om mijzelf dit jaar kandidaat te stellen omdat ik het afgelopen jaar heb ervaren hoe inflexibel het systeem van de universiteit kan zijn als een student voor hulp een uitzondering op de regel nodig heeft. Over mijn situatie is een mooi artikel verschenen in het Erasmus magazine dat hier te vinden is. Maar in het kort; vanwege mijn slechthorendheid kan ik het online onderwijs niet goed verstaan en daarom kan ik dus mijn opleiding niet zonder aanpassingen volgen zolang het onderwijs online is. In mijn zoektocht naar een oplossing hiervoor ben ik zo ongeveer bij alle instanties op de universiteit langs geweest. Van de docenten van mijn opleiding tot aan de ombudsman van de universiteit. Al deze instanties hebben iets gemeen. Wel de bereidheid om te willen helpen maar niet bij machte of te regelgericht om mij te kunnen helpen. 

Helaas ben ik niet de enige met zo een soort ervaring. Na het artikel in het Erasmus Magazine kreeg ik veel reacties dat andere mensen tegen dezelfde problemen aanlopen. Iedereen met een hulpvraag  waarvoor niet is voorzien in de reglementen kan geen hulp krijgen. In het vangnet voor studenten die buiten de boot vallen zit blijkbaar grote scheuren.

Dat kan anders en daar help ik de faculteit graag mee. Zo kan ik een gezicht geven aan de studenten die tijdens hun studie tegen problemen aan lopen. Ik heb al toen ik in de opleidingscommissie voor economie zat samen met de studentendecanen en mijn mede commissieleden gewerkt aan een ander beleid voor studenten met een functiebeperking. Zodat de studenten niet elk blok alles zelf hoeven te regelen, maar dat er voordat het blok begint al contact wordt gelegd met de vakcoördinatoren. Dan kan de student meteen het blok beginnen met de juiste aanpassingen en zijn de docenten ervan op de hoogte dat een student aanpassingen krijgt. 

Afgelopen jaar heb ik alleen maar meer ervaring opgedaan over hoe de universiteit werkt en graag breng ik die wetenschap in praktijk om binnen de faculteit nog meer te kunnen verbeteren. Hierbij heb ik als doel dat het studentenwelzijn en inclusiviteit van het onderwijs net zo belangrijk gaat worden als de studieprestaties van de student. Als jij dat ook graag ziet, kan je tot en met 1 juni hier op mij, Letthe Riemen, stemmen!

Sluiten