De Raad van Advies zoekt versterking!

De Raad van Advies (RvA) van In Duplo zoekt ter versterking creatieve, doelgerichte en enthousiaste studenten! 

Als RvA-lid ben je betrokken bij de toekomst van de vereniging en help je het bestuur met jouw ideeën. De RvA adviseert over strategische - en langetermijnvraagstukken. Zo hebben wij de afgelopen jaren onder meer adviezen uitgebracht op het gebied van Dubbelstudie Recht en Bedrijfskunde en consulting binnen In Duplo. De adviezen worden doorgaans erg gewaardeerd en komen zodoende ook zichtbaar terug in het bestuursbeleid. Het doel van de RvA is dan ook om bestuursjaaroverstijgende projecten duurzaam te begeleiden.

Hiernaast zien wij toe op de realisering van het Meerjarenplan van de vereniging, de belangrijkste leidraad voor het langetermijnbeleid. Gedurende het collegejaar 2019-2020 is een nieuw Meerjarenplan geschreven.  Voor de belangrijkste thema’s is hierin een strategisch pad uitgestippeld waarbij concrete jaarlijkse doelstellingen zijn geformuleerd. Volgende besturen zullen hierbij nieuwe doelstellingen formuleren die aansluiten bij het langetermijnbeleid. De Raad van Advies denkt mee met het bestuur over hoe doelen voor komende jaren kunnen worden opgesteld. Lidmaatschap is uitstekend te combineren met studie en andere activiteiten. 

Naast enkele vergaderingen per jaar word jij als lid in de hoedanigheid van coach gekoppeld aan een bestuurder; met dit bestuurslid heb je een aantal keer gedurende het jaar contact over ontwikkelingen binnen zijn of haar portefeuille en probeer je te ondersteunen op punten die een bestuurder graag tijdens het bestuursjaar wil bereiken. De RvA bestaat momenteel uit zes (oud-)mr.drs.-studenten en de coördinatoren van de Dubbelstudie Economie en Rechten en de Dubbelstudie Recht en Bedrijfskunde. 

Ben je wel benieuwd maar heb je nog vragen over wat de RvA precies doet, dan nodigen we je van harte uit voor een koffietje met één van ons. Stuur daarvoor een mail naar raadvanadvies@induplo.nl of neem contact op met Stephanie Commandeur, Luuk Hoogenboom, Lisa de Vries, Pim van der Horst, Alycia Colijn of Ramoe Jagesar. 
 
De procedure bestaat uit één gesprek. Solliciteren kan door het opsturen van jouw CV en gegevens (telefoonnummer en verwachte afstudeerdatum) naar raadvanadvies@induplo.nl. De deadline voor sollicitaties is 6 juni. 

Sluiten