Ervaringen van In Duplo’ers in de Universiteitsraad

Een klein jaar geleden verscheen er een artikel op de website van De Duplomaat over de verkiezingen voor de Universiteitsraad. In dat artikel stelden enkele In Duplo’ers zich voor die graag zitting wilden nemen in de Universiteitsraad. Deze raad bestaat uit een aantal verkozen studenten die de belangen van studenten behartigen en hiervoor in rechtstreeks contact met de universiteit staan. Destijds is het hen gelukt om een plekje te bemachtigen, en nu, bijna een jaar later, hebben we hen gevraagd hun ervaringen te delen. Ben jij ook benieuwd naar de ervaringen van deze studenten, of denk je er wellicht aan om zelf deel te nemen aan de eerstvolgende verkiezingen? Lees dan vooral verder in dit artikel, waarin Joep Schoenmakers, Philip van Moll en Wouter van Dam aan het woord komen.

Joep Schoenmakers

Af en toe gebeurt er iets op de universiteit waarvan je denkt: “huh, dat is niet best”. Als je dat idee vaker hebt, krijg je misschien het gevoel er iets aan te willen doen. Dat gebeurde bij mij en daarom was ik vorig jaar (succesvol) kandidaat voor de Universiteitsraad.

De Universiteitsraad gaat over alle zaken die de EUR op centraal niveau regelt. Daar zit bijvoorbeeld de begroting bij, maar ook zaken als de besteding van de oude studievoorschotmiddelen. Het afgelopen jaar heb ik me vooral beziggehouden met het kritisch doornemen van verschillende beleidsplannen van de EUR. Ook heb ik een aantal eigen initiatieven opgezet, zoals de Sustainability Awards, voor het beste duurzame idee binnen de campusgemeenschap. Deze eigen initiatieven binnen de U-raad kostten echter veel werk, en vooral veel tijd. Mocht je geïnteresseerd zijn om je verkiesbaar te stellen, houd hier dan rekening mee. Je gaat niet in één keer de wereld kunnen veranderen.

Omdat onze U-raad nu nog werkt binnen een individuen-systeem, is het jammer dat, wanneer de studentgeleding volgend jaar bestaat uit op zijn minst tien nieuwe leden, het geheugen weer wordt verloren. Daarom pleit de studentgeleding al twee jaar voor de invoer van een partijsysteem. Mocht je dit nou een goed idee vinden, laat dan vooral van je horen.

Philip van Moll

Afgelopen september begon het jaar van de Universiteitsraad en Faculteitsraad met een proctoringschandaal bij de ESL. Meerdere tentamens van studenten werden, zo later bleek, onterecht ongeldig verklaard. Vanaf het begin af aan heb ik me hiervoor ingezet binnen beide raden om te zorgen dat de tentamens geldig zouden worden verklaard en dat dit niet meer zou voorkomen. Op dit moment ben ik ook bezig om het gebruik van de tweede camera te minimaliseren. Het werk binnen de Universiteitsraad is over het algemeen prettig, zeker op het moment dat je echt een verschil kan maken voor studenten. Maar binnen de U-raad lukt ook niet alles. Zo was ik lid van de Task Force die een nieuw partijenstelsel wilde invoeren voor de universiteit, maar dit kwam door afwezigheid van steun van de docentengeleding, niet door de U-raad heen.

Covid-19 is één van de belangrijkste thema’s. Daarom ben ik blij dat ik binnen de U-raad hier een wezenlijk verschil in heb mogen maken. Als voorzitter van de COVID-19 Task Force, heb ik problemen omtrent het studentenwelzijn, extra tentamenrondes, het BSA en studieplekken kunnen aankaarten bij het College van Bestuur. Later heb ik met collega Bram Heesen via de Rector Magnificus en andere medewerkers van de universiteit gezorgd voor een forse toename van het aantal studieplekken op de campus en verruimde openingstijden. Tot slot ben ik vanaf het begin van dit jaar bezig geweest om een samenwerkingsverband op stadsniveau op te zetten tussen Leiden, Delft en Rotterdam, waarbij nu alle Nederlandse universiteitssteden zijn aangesloten. Met dit overleg hebben we veel bereikt onder andere op het niveau van de politiek. Onder andere een BSA-reductie voor alle eerstejaars was een groot succes, maar daarnaast hebben we ook studentenwelzijn flink onder de aandacht kunnen brengen via alle landelijke media. Omdat COVID-19 zich niet aan de grenzen houdt, doen wij dit ook niet. Vandaar dat ik het eerdergenoemde overleg met collega’s uit Delft internationaal probeer uit te breiden. Hiervoor hebben we al contact met collega’s uit diverse andere continenten. Ook al past dit niet per sé binnen een takenpakket van de U-raad, het is wel heel gaaf.

Wouter van Dam

Onder druk worden breuklijnen zichtbaar. In een bijzonder jaar als dit is dat ook het geval op de universiteit. Hoge studiedruk en zorgen over studentenwelzijn zijn aan de orde van de dag, terwijl we het als instelling ook met beperkte middelen moeten doen: op dat moment moeten er keuzes gemaakt worden. Als studenten in de Universiteitsraad gaan we het gesprek aan met beleidsmakers en het College van Bestuur, om ervoor te zorgen dat wanneer er over studenten wordt gepraat er ook mét studenten wordt gepraat, en naar hen geluisterd wordt. Met meer dan dertigduizend studenten en een aantal duizend medewerkers vraagt dat om een andere aanpak dan ik gewend was als president van een studentenroeivereniging. Iets meer politiek, meer partijen om rekening mee te houden, maar vooral: een stuk trager. Dit jaar hebben we ons onder andere gericht op een sterke studentengeleding die samenwerkt, grote plannen voor duurzaamheid en al het beleid rondom corona. Zelf ben ik trots dat we de structuur en ondersteuning voor studentenorganisaties aan het versterken zijn en op zoek zijn gegaan naar waar er winst valt te behalen voor het welzijn van studenten.

Studeren mag een uitdaging zijn, het beste uit jezelf halen is altijd topsport, maar het is aan ons om ervoor te zorgen dat we de Erasmus Universiteit zo inrichten dat elke student tot zijn eigen hoogst haalbare resultaten kan komen. Ik weet zeker dat er In Duplo leden klaar staan die weten hoe het beter zou kunnen: ik nodig je van harte uit om het stokje, en hopelijk een goed gevulde rugzak met ervaring, volgend jaar over te nemen.

 

Ben je na het lezen van deze ervaringen overtuigd dat jij volgend jaar zitting wil nemen in de Universiteitsraad? Dan kun je jezelf van 26 april tot 3 mei aanmelden als kandidaat voor de Medezeggenschapsverkiezingen.

Sluiten