Hebben dubbelstudenten recht op de tegemoetkoming van het collegegeld?

Het is deze maand precies een jaar geleden dat de universiteit voor het eerst op slot ging door het coronavirus. De overheid heeft onlangs bekend gemaakt 8.5 miljard euro vrij te stellen voor compensatie in het onderwijs. Hiervan zal ruim 2 miljard euro gaan naar het hoger onderwijs. Er zal onder andere geld gaan naar betere studie- en stagebegeleiding, maar de relevantste maatregel voor ons is de halvering van het collegegeld volgend academisch jaar. Maar gelden deze regels ook voor mr. drs. studenten? De Duplomaat heeft het voor je uitgezocht!

Aankomende eerstejaarsstudenten
Eerstejaarsstudenten hebben normaal gesproken al een halvering van het collegegeld. Het ministerie had eerst besloten dit zo te houden. Echter zijn ze hier deze week op teruggekomen en is besloten dat de halvering voor de eerstejaars ook geld. Zij hoeven dus maar de helft van de helft te betalen. 524 euro voor het beginnen van twee bachelors is niet slecht!

Tweede of ouderejaars die nog geen bachelordiploma hebben
Studenten die nog bezig zijn met het behalen van hun eerste bachelor diploma kunnen gewoon genieten van de halvering van het collegegeld. 

Studenten die al een bachelordiploma hebben en volgend jaar verder gaan met de andere bachelor
Wanneer je je economie of bedrijfskunde bachelor hebt afgerond, en volgend jaar verder gaat met je rechten bachelor, betaal je normaliter het wettelijke tarief. Daarom zal ook voor deze studie de helft van het wettelijke tarief hoeven te worden betaald. Het collegegeld zal dus ook 1048 euro zijn.

Studenten die volgend jaar gaan beginnen aan hun eerste master
Als je dit jaar je bachelor Economie/Bedrijfskunde/Rechten hebt afgerond en besluit om volgend jaar je eerste master te volgen, krijg je niet de drie maanden collegegeld teruggestort. Wel krijg je net als de rest een tegemoetkoming van 1.084 euro voor het volgen van jouw master. 

Studenten die al een master hebben afgerond en nu de tweede master gaan doen
Normaal gesproken betaal je voor de tweede master het instellingstarief, die bij dubbelstudenten gelijk is aan het wettelijk tarief, dus 2.048 euro. De overheid heeft besloten dat in studiejaar 2021-2022 dit bedrag op z’n hoogst kan worden verlaagd tot 1.084 euro, maar dat de universiteit zelf bepaalt of en hoeveel korting zal worden gegeven. Wat dit bedrag precies is, is nog niet bekend, maar zodra dit bekend is zullen we dit delen.

Afstudeerders
Heb je dit jaar je studie helemaal afgemaakt, dus beide masterdiploma’s behaald, en ben je volgend academisch jaar niet van plan om verder te studeren, dan krijg je drie maanden collegegeld terug. Er zal dan 535 euro terug worden gestort. 

Hopelijk ben je met dit lijstje voorzien van de informatie die jou aangaat. Heb jij nog verdere vragen hierover? Stuur ons een e-mail op media@induplo.nl. Is het een vraag specifiek over jouw situatie rondom de tegemoetkoming? Neem dan contact op met je programmacoördinator. Voor economie en recht studenten is dit prof. mr. dr. Visscher, bij wie wij dankbaar onze vragen kwijt konden voor dit artikel. 

Bronnen

Hoger Onderwijs Persbureau. (2021, 3 maart). Wanneer kom je in aanmerking voor coronasteun - een overzicht. Geraadpleegd via: https://www.erasmusmagazine.nl/2021/03/02/wanneer-kom-je-in-aanmerking-voor-coronasteun-een-overzicht/

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2021, 16 maart). Plannen kabinet korting collegegeld bekostigd hoger onderwijs. Geraadpleegd via: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/03/15/qa-plannen-kabinet-korting-collegegeld-hoger-onderwijs 

Rijksoverheid. (2021). Middelbaar en hoger (beroeps) onderwijs, Financiële ondersteuning studenten, docenten en onderzoekers. Geraadpleegd via: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/nationaal-programma-onderwijs/middelbaar-en-hoger-beroeps-onderwijs
 

Sluiten