Erasmus Studieverenigingendebat: overtuigen de kandidaten online?

Op woensdag 3 maart vond de allereerste editie van het Erasmus Studieverenigingendebat plaats. Hierbij gingen twintigers van de kandidatenlijsten van de grootste politieke partijen met elkaar in debat via Zoom. Hoewel dit verre van optimaal is, was de animo groot. Er waren op deze avond om en nabij de 150 studenten die dit schouwspel bijwoonden. De opzet was vrij onconventioneel. Waar partijen normaal niet al te veel individuele spreektijd krijgen, was daar in deze setting vijf minuten per kandidaat voor uitgetrokken. Dit werd ook zeer gewaardeerd door de deelnemende politici. Wel was het opvallend dat de kandidaten deze spreektijd nogal verschillend gebruikten. Waar sommigen zoveel mogelijk over de standpunten van de partij probeerden te vertellen, kozen anderen ervoor om vooral over zichzelf en over de andere kandidaten te spreken.

Behalve het houden van een monoloog moesten de politici natuurlijk ook met elkaar in debat. Hierbij was het soms zoeken naar de verschillen. In het eerste debat konden die vooral worden gevonden op het vlak van de studiefinanciering. Waar de kandidaten van PvdA, PvdD en FvD voornamelijk hun best deden om elkaar te overtreffen in hoe verschrikkelijk ze het leenstelsel wel niet vonden, stond de VVD tamelijk alleen aan de andere kant van het spectrum. Later op de avond was het aan de andere partijen (SP, CDA, ChristenUnie, D66 en Groenlinks) om wat van zichzelf te laten zien. Hierbij was er vrij veel overeenkomst in de opvattingen op het gebied van Europa en de woningmarkt, dus werd er soms een verwoede poging gedaan om een klein verschil toch behoorlijk groot te laten lijken. Het geheel aan debatten werd afgesloten met vragen die via de Padlet konden worden gesteld. Hierbij willen we het ook niet onvermeld laten dat een In Duplo’er het debat op bijna poëtische wijze heeft samengevat:

“De bromance tussen Harmen (CDA) en Sebastiaan (SP), de gemoedelijkheid van het tweede debat en de sympathieke kandidaten en de ruimte voor de partijen om hun visie uiteen te zetten: I love it.

Moeilijker vond ik de ogenschijnlijke cancel culture van de PvdA aan het begin van het debat omtrent Freek Jansen (FvD), met daarnaast het vervelende eenzijdige debat over het leenstelsel en de irritante FvD strategie om maar gewoon alle partijen die ooit hebben gedurfd samen te werken in diskrediet te brengen. 

Voor de rest echt een top debat, love voor de sprekers en een dikke s/o naar iedereen die dit debat mogelijk heeft gemaakt.”

Dit laatste werd dan ook door velen gedeeld. Zowel de kandidaten als de organisatie waren erg te spreken over de interesse en uitvoering van het debat. Waar er op sommige onderwerpen nog wel eens onenigheid bestond tussen de kandidaten, was er hierbij toch sprake van brede consensus.

Sluiten