Brexit voor studenten

Nu 2021 alweer enkele weken bezig is en de Brexit daarmee ook de overgangsperiode achter zich heeft gelaten, wordt het tijd om vooruit te kijken naar de gevolgen van deze Brexit. Tijdens de laatste dagen van 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk dan toch een handelsakkoord met de Europese Unie gesloten. Nu is er al heel veel over geschreven, strekkend van een analyse over vertragingen bij vrachtverkeer tot een verhaal over Engelse verkeersboetes, en ook heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het blauwe Brexitbeest weer ingezet tijdens reclameblokken. Toch veranderen er met de Brexit ook een aantal dingen specifiek voor studenten. Juist die aspecten van het nieuw gesloten handelsakkoord zullen in dit artikel bekeken worden.

Voordat er wordt gekeken naar die invloed op het studentenleven is het toch handig om nog even kort de geschiedenis van de Britse uittreding te bespreken. Het begin van de Brexit is alweer een kleine vijf jaar terug toen de toenmalige Britse prime minister David Cameron een referendum liet houden over de vraag of het Verenigd Koninkrijk de EU moest verlaten; remain of leave. Een (kleine) meerderheid koos voor de optie leave en daarmee begon het ingewikkelde proces. David Cameron werd vervangen door Theresa May en zij startte op 29 maart 2017 een zogeheten artikel 50-procedure om de EU te verlaten. Dit houdt in dat een lidstaat zich terugtrekt uit de EU op de wijze zoals omschreven in artikel 50 van het verdrag betreffende de Europese Unie. Eigenlijk had dit vanaf 29 maart 2017 binnen twee jaar geregeld moeten zijn, maar zoals bekend liep de Brexitdeal nogal wat vertraging op. Nadat Theresa May geen deal goedgekeurd kreeg werd ook zij vervangen, ditmaal door Boris Johnson, een van de initiators van het referendum in 2016. Uiteindelijk verliet het Verenigd Koninkrijk op 31 januari 2020 de Europese Unie en begon er een overgangsperiode, waarin over een handelsakkoord werd onderhandeld. Deze onderhandelingen hebben uiteindelijk in de laatste dagen van 2020 geleid tot een akkoord, waardoor de Brexit nu sinds enkele weken voltooid is.

De eerste verandering voor studenten heeft eigenlijk vooral betrekking op de manier waarop over de Brexit wordt onderwezen. De afgelopen jaren is de artikel 50-procedure vaak aangehaald wanneer er over Europees recht gesproken werd tijdens colleges. De komende jaren, nu de Brexit wellicht wat minder actueel wordt, zal het mogelijk meer gaan over de geschiedenis zoals hier beschreven, en minder over de technische details van zo’n artikel 50-procedure. Deze verandering heeft alleen weinig te maken met de inhoud van het gesloten handelsakkoord. Iets wat daar wel mee te maken heeft, is dat het Verenigd Koninkrijk niet meer zal deelnemen aan het Erasmus+ uitwisselingsprogramma (dit programma is Europees en niet alleen voor de Erasmus Universiteit, zoals de naam wel doet vermoeden). Met dit programma kunnen studenten een beurs krijgen om een aantal maanden te studeren buiten hun thuisland. Doordat het Verenigd Koninkrijk niet langer actief meedoet aan dit programma zal het voor Nederlandse studenten moeilijker worden om op exchange te gaan naar Groot-Brittannië, en ook zullen er minder studenten vanuit het VK het kanaal oversteken voor een periode studeren op het Europese vasteland. Tevens zal het toekomstige collegegeldtarief voor Nederlandse studenten in Engeland niet meer hetzelfde zijn als voor Engelse studenten, omdat de EU-regelgeving hierover niet meer van toepassing is. Hierdoor zal het voor Nederlanders duurder worden om te studeren aan een Britse universiteit. Om het nog iets ingewikkelder (en duurder) te maken heb je in het vervolg, na een korte overgangsperiode, niet meer genoeg aan een ID-kaart en kan je alleen nog naar het VK reizen met een paspoort én visum. En vergeet er vooral niet op te letten dat de kosten voor mobiele data snel de pan uit kunnen reizen nu data roaming niet meer volgens hetzelfde tarief gaat als binnen de EU. Na een dag hard studeren in Groot-Brittannië nog even snel een film kijken via 4G is dus niet meer zo handig.

Wordt het al met al dan onmogelijk voor Nederlandse studenten om een tijdje in Engeland te studeren? Dat niet, maar het is wel aannemelijk dat er wat extra uitzoekwerk, administratie en vooral geld voor nodig is om dit voor elkaar te krijgen. Toch zal het in de toekomst hopelijk nog altijd makkelijker zijn dan het op dit moment is om te reizen….

 

Bronnen

Sluiten