Themaweek | De toekomstplannen van de Amerikaanse presidentskandidaten

De toekomstplannen van de Amerikaanse presidentskandidaten

Vandaag is het de laatste dag waarop er nog gestemd kan worden voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Daarom volgt in dit themaweek artikel een overzicht van de belangrijkste verkiezingsthema’s en de plannen van de presidentskandidaten en hun partij. Ook wordt verder ingegaan op het belang van de Senaatsverkiezingen. De partij die de meerderheid heeft in de Senaat kan namelijk veel makkelijker haar plannen uitvoeren of juist de plannen van de president blokkeren. Welk beleid kunnen we verwachten van de Democraten en de Republikeinen? Dit wordt besproken aan de hand van drie dubbelthema’s: De aanpak van de coronacrisis & de Amerikaanse gezondheidszorg, Veiligheid & Immigratie en Economie & Klimaat.

De aanpak van de coronacrisis & de Amerikaanse gezondheidszorg

Misschien wel het belangrijkste thema van deze verkiezingen is de aanpak van de coronacrisis. Dit is een nieuwe thema in de Amerikaanse presidentsverkiezing en de kandidaten bepalen dan ook de eigen partijlijn rondom dit thema. De zittende president Donald Trump blijft volhouden dat de Verenigde Staten het beter doet dan anderen landen. Dit staat in schril contrast met de cijfers. Amerika heeft in absolute zin de meeste coronasterfgevallen (230.995) maar ook in relatieve zin doet Amerika het niet goed met 679,9 doden per miljoen inwoners (ter vergelijking: Nederland heeft er 433,9 en Italië 642,2). In tegensteling tot Trump wil Biden wel de nodige maatregelen nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo wil hij het dragen van een mondkapje in de openbare ruimte verplichten en wil hij daarnaast alle Amerikanen de mogelijkheid bieden om zich gratis te laten testen.

Naast de aanpak van de coronacrisis speelt ook het zorgstelsel een rol. Biden stond als vicepresident onder Obama aan de basis van de ziekenfondsoptie voor armen, in de volksmond Obamacare genoemd. Ondanks Obamacare waren er voor de uitbraak van de coronacrisis nog 28 miljoen Amerikanen onverzekerd. Dit komt doordat Obamacare niet in elke staat geldt. Biden wil er dan ook voor zorgen dat Obamacare nu een landelijk recht wordt voor alle Amerikanen. Democraten en Republikeinen staan hier recht tegenover elkaar. Trump wil Obamacare namelijk afschaffen en vervangen door een compleet nieuw zorgstelsel. Hier zit voor Trump echter ook een afbreukrisico, dit is namelijk een belofte uit zijn verkiezingscampagne van 2016 die hij nog niet heeft ingelost. Trump heeft Amerikanen alleen de mogelijkheid geboden om alternatieve zorgverzekeringen af te sluiten. Bovendien liet Trump zich in het laatste debat ontvallen dat hij het nieuwe zorgstelsel dat als alternatief moet dienen nog moet bedenken. Voor de echte Republikeinen en hemzelf is dit misschien geen probleem (‘It will be a very nice healthcare system, much better than Biden’s’), maar voor de zwevende kiezers kan het toch zwak overkomen dat Trump nog geen echt alternatief heeft.

Veiligheid & immigratie

Ook de binnenlandse veiligheid, immigratie en racisme zijn dit jaar een belangrijk thema bij de verkiezingen. Waar Trump zich profileert als een man van Law & Order en strenge immigratieregels richt Biden zich meer op het tegengaan van racisme. Opvallend hierbij is dat hij zich openlijk uitspreekt over institutioneel racisme door de Amerikaanse overheid (onder andere bij de politie). Biden probeert hiermee de Amerikanen van ‘kleur’ aan zicht te binden, mede in het licht van de Black Lives Matter protesten die hij (zolang ze geweldloos plaatsvinden) steunt. Trump probeert hem hier juist op aan te vallen door te suggereren dat Amerika een enorme chaos en een ‘failed state’ wordt onder Biden, hiermee richt Trump zich op de Amerikaanse middenklasse en dan met name de witte boze man.

Wat betreft immigratie wil Biden de naar schatting 11 miljoen illegale immigranten die al in de VS zijn een kans geven op Amerikaans burgerschap. Trump wil deze immigranten juist allemaal uitzetten. Tot op heden lukte dit met ‘slechts’ enkele honderdduizenden. Ook de grensmuur met Mexico, een van de belangrijkste verkiezingsbeloften van Trump in 2016, is nog geen groot succes. De muur is er slechts ten dele en zowel Mexico als het Congres wilden er niet voor betalen. Het geld voor de muur moest daardoor uit de bestaande begrotingen van onder meer defensie komen. Ook kreeg Trump veel kritiek vanuit de internationale gemeenschap, door het scheiden van jonge kinderen van immigranten van hun ouders. De vraag is echter of dit hem bij zijn achterban wel raakt. Dat is sowieso de vraag bij het thema migratie en veiligheid. Beide presidentskandidaten richten zich hier sterk op de traditionele achterban van de Republikeinen en Democraten. Voor de gematigde kiezer zal dit mogelijk niet de doorslag geven.

Economie & Klimaat

De inhoudelijke standpunten rondom de economie zijn dit jaar niet goed te horen in de debatten en de campagnes, maar deze zijn desondanks van belang. De gewone Amerikaan stemt namelijk vooral op basis van persoonlijke redenen en kijkt naar de eigen portemonnee. President Trump doet zich daarbij voor als de Business man die zorgt voor de goede handelsdeals. Voor de coronacrisis draaide de Amerikaanse economie als nooit tevoren volgens Trump, met recordregens op de beurs als gevolg. Dit kwam mede door de belastingverlagingen, waar overigens vooral de rijksten 1% van profiteerden. Keerzijde is wel dat het begrotingstekort van Amerika nog nooit zo groot was en de handel met het buitenland juist afnam. Ook werd onlangs bekend dat Trump de afgelopen twintig jaar nauwelijks inkomstenbelasting heeft betaald. Dit maakt hem kwetsbaar voor Biden, die Trump graag wegzet als een rijkeluiszoon die alleen maar denkt aan zichzelf. Biden richt zich op de middenklasse en wil banen creëren met investeringen in de infrastructuur, innovatieve industrie en duurzame energieopwekking. Ook wil hij de belastingverlagingen van Trump voor de superrijken terugdraaien en zorgen voor een betaalbare en goede kinderopvang. Voor de lage inkomens wil Biden zorgen voor betaalbare zorg en onderwijs, ook wil hij een minimumuurloon van 15 dollar invoeren. Volgens Trump zijn deze plannen veel te duur.

Klimaatverandering is volgens Trump een verzinsel van de ‘linkse anarchisten zoals Biden’, die de oude industrieën kapot willen maken, aldus Trump. Zelf wil Trump vooral de traditionele olie- en gasindustrie steunen. Voor Biden is klimaat een lastig onderwerp, hij erkent klimaatverandering en wil dat de VS weer toetreden bij het klimaatakkoord van Parijs. Sommige onderdelen uit de Green New Deal van Alexandria Ocasio-Cortez neemt Biden over om zo de linkervleugel met Bernie Sanders aan zijn zijde te houden. Maar Biden is daarbij uitermate voorzichtig want hij wil vooral de gematigde kiezer niet afschrikken, daarom wil hij investeren in duurzame energie om zo banen te creëren en vooral niet te veel maatregelen te nemen die mogelijk ook de economie kunnen schaden. 

Senaat

Om deze plannen allemaal uit te kunnen voeren hebben de presidentskandidaten niet alleen de steun nodig van hun eigen partij, maar ook een meerderheid in de Senaat. De Republikeinse meerderheid in de Senaat kon de afgelopen jaren honderden wetsvoorstellen van de Democraten blokkeren, maar ook voor de benoeming van de leden van het Hooggerechtshof is de Senaat belangrijk. Onlangs benoemden de Republikeinen nog snel voor de verkiezingen de conservatieve hoge rechter Amy Coney Barett. De Senaat bestaat uit 100 leden plus de vicepresident, er zijn twee zetels voor elke staat. Elke twee jaar wordt één derde van de Senaatszetels opnieuw gekozen, dit jaar zijn dat 34 zetels en natuurlijk de vicepresident, die bij een gelijke stemming de beslissende stem heeft. Op dit moment hebben de Republikeinen nog een krappe meerderheid in de Senaat met 53 zetels. De Democraten zullen dus drie of vier zetels moeten winnen - afhankelijk van wie er president wordt - om een meerderheid te behalen in de Senaat.

Tot slot

Vandaag is de laatste dag waarop er nog gestemd kan worden voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Door dit artikel hebben jullie hopelijk een beter idee gekregen over wat de Amerikanen te wachten staat als Trump of Biden verkozen wordt tot President. Of zij hun planningen ook helemaal kunnen gaan uitvoeren hangt mede af van de Senaatsverkiezingen. De komende nacht zullen de eerste exitpolls komen, maar de definitieve uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen laat waarschijnlijk nog even op zich wachten. Mogelijk is het verschil in sommige staten zo klein dat de uitslag wordt uitgevochten in een juridische strijd, eventueel tot aan het Hooggerechtshof zoals bij Bush versus Gore (2000). Tot die tijd zal het onduidelijk blijven welk beleid er in Amerika gevolgd zal worden de komende vier jaar, maar als er dan eindelijk een definitieve uitslag is weten jullie in ieder geval al wel wat dat betekent voor de toekomst van Amerika. Komt er met Biden een nieuwe kapitein aan het roer of blijft Trump varen op de  huidige koers?

Bronnen:

  1. De Volkskrant. (2020). Amerika stemt ook voor de Senaat – en dat bepaalt het lot van de president. Geraadpleegd via https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/amerika-stemt-ook-voor-de-senaat-en-dat-bepaalt-het-lot-van-de-president~v406467/
  2. De Volkskrant. (2020). Biden en Trump wat zijn hun standpunten?. Geraadpleegd via https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/biden-en-trump-wat-zijn-hun-standpunten~v404363/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
  3. De Volkskrant. (2020). Corona wereldwijd – cijfers over het coronavirus in alle landen op een rij. Geraadpleegd via https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/corona-wereldwijd-cijfers-over-het-coronavirus-in-alle-landen-op-een-rij~b14e8079/
  4. NOS. (2020). In Arizona wordt de strijd om de Senaat beslist. Geraadpleegd via https://nos.nl/collectie/13849/artikel/2353995-in-arizona-wordt-de-strijd-om-de-senaat-beslist
  5. NOS. (2020). Trump of Biden? Zeven Amerikanen over belangrijke verkiezingsthema’s. Geraadpleegd via https://nos.nl/collectie/13849/artikel/2353723-trump-of-biden-zeven-amerikanen-over-belangrijke-verkiezingsthema-s
  6. NRC Handelsblad. (2020). Democraten VS bezorgd om klimaat, Republikeinen niet. Geraadpleegd via https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/16/maar-klimaat-blijft-democratisch-thema-a4012410
  7. NRC Handelsblad. (2020). Dit keer gingen Trump en Biden echt in debat. Geraadpleegd via https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/23/dit-keer-gingen-trump-en-biden-echt-in-debat-a4017114
Sluiten