De opkomst van Zoom

Zeven maanden geleden werd iedereen geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken. Ook werden scholen en universiteiten van de ene op de andere dag gesloten. Om toch goed met elkaar te kunnen blijven communiceren moest worden gezocht naar digitale alternatieven. Deze alternatieven werden bijvoorbeeld gevonden met Microsoft Teams, Google Meet en Skype. Zelfs de Wisselings-ALV van In Duplo moest digitaal plaatsvinden met behulp van computersoftware. Wellicht het meest bekende computerprogramma om mee te kunnen communiceren in deze tijden is Zoom. Intussen heeft bijna iedereen waarschijnlijk wel van dit programma gehoord, terwijl het zeven maanden geleden nog voor velen onbekend was. Hoe is deze opkomst van Zoom verlopen?

Een van de meest objectieve manieren om het succes van een bedrijf te kunnen analyseren is door naar de kwartaalcijfers te kijken. Helaas zijn de cijfers van het derde kwartaal op het moment van schrijven nog niet bekend, dus de cijfers van het tweede kwartaal (april-juni) zijn de nieuwste beschikbare gegevens. Als eerste het aantal consumenten: vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2019 is er een toename van 458% aan bedrijven met minimaal tien werknemers. Dit lijkt de belangrijkste doelgroep voor het bedrijf. Deze toename is dan ook terug te zien in de financiële gegevens. In dit kwartaal werd ruim 663 miljoen dollar omgezet, ruim drie en een half keer zoveel als vorig jaar. Het is zelfs meer dan de totale omzet van 2019, die toen ongeveer 623 miljoen dollar bedroeg. 

Een deel van deze toename is natuurlijk te danken aan de veranderende tijd waarin videobellen ook in de voorgaande jaren al populairder werd. Uiteraard heeft corona hier ook een grote rol gespeeld om de groei te versnellen. Eind van 2019, voordat corona wereldwijd bekend werd, werd de totale omzet voor 2020 geschat op ongeveer 910 miljoen dollar. Er werd van tevoren dus al een groei van bijna 46% geanticipeerd. Na het tweede kwartaal van dit jaar, met corona daarin dus meegenomen, werd de verwachting voor het jaar 2020 bijgesteld naar ongeveer 2,38 miljard dollar. Dit zou een stijging betekenen van 382% ten opzichte van vorig jaar en een stijging van 261% ten opzichte van de verwachtingen die het bedrijf had voordat corona uitbrak. Al met al dus klinkende cijfers, die in weinig andere sectoren gerealiseerd zijn de afgelopen periode.

Bij een dergelijke explosieve groei lijkt het onvermijdelijk dat er ook problemen aan het licht komen. Dit was bij Zoom niet anders. Binnen een aantal weken nadat mensen eerder dit jaar de software massaal gingen gebruiken kwamen er berichten naar buiten over problemen met de privacy. Er waren hackers die het systeem binnen wisten te dringen en zo mogelijk gevoelige informatie konden bemachtigen. Ook schijnt er sprake geweest te zijn van het delen van privacygevoelige gegevens met andere digitale diensten. Deze problemen leidden ertoe dat verschillende universiteiten gingen zoeken naar alternatieven voor de dienst, aangezien deze niet langer als veilig werd gezien. Binnen de Erasmus Universiteit gingen ze nog wel verder met het gebruik van de dienst, al dan niet in combinatie met andere alternatieven. Intussen lijken deze problemen grotendeels verholpen, waarbij de imagoschade beperkt gebleven is.

De opkomst van Zoom is dus in een flinke stroomversnelling gekomen door de uitbraak van het coronavirus. Het blijft natuurlijk de vraag hoeveel mensen de dienst blijven gebruiken zodra ‘normale’ vergaderingen weer volop mogelijk worden, maar het bedrijf zal op de lange termijn waarschijnlijk wel blijven profiteren van de toegenomen naamsbekendheid.

 

Bronnen

Sluiten