Prinsjesdag anno 2020 

Zoals elk jaar heeft het kabinet ook dit jaar weer de rijksbegroting gepresenteerd op de derde dinsdag van september. Deze dag staat beter bekend als Prinsjesdag. Één van de weinige dingen dat op deze dag nog hetzelfde was als een jaar geleden, was het koffertje met de miljoenennota. Dit koffertje wordt volgens de traditie door de Minister van Financiën, Wopke Hoekstra, aangeboden aan de Tweede Kamer. Zit er voor de studenten dit jaar nog geld in dit koffertje of is deze net zo leeg als de gemiddelde studentenrekening aan het einde van de maand? Je leest het hier!

De koning las de jaarlijkse troonrede dit jaar nog wel voor. Maar daar is dan ook alles mee gezegd. Dit jaar zaten de bewindslieden niet in de Ridderzaal, maar in de Grote Kerk in Den Haag. Op anderhalve meter afstand, dat wel. Verder kwam de koning niet met de Gouden Koets maar met een dienstwagen. Dat gebeurde allemaal vanwege de welbekende coronacrisis, waardoor ook het aantal aanwezigen flink verminderd was. In plaats van de normaal ongeveer 1000 genodigden waren er nu nog maar zo’n 270 aanwezigen. De overgebleven aanwezigen kregen bij monde van koning Willem-Alexander de boodschap van het kabinet te horen. Dit jaar houdt de boodschap in dat, ‘Nederland niet gaat bezuinigen, maar juist gaat investeren in baanbehoud, goede voorzieningen en een schoner land’, aldus de NOS.

Minister Wiebes was een paar maanden geleden de eerste die zei ‘We moeten ons uit de crisis investeren’, en inmiddels heeft het hele Binnenhof dit motto omarmd. Dat klinkt heel mooi, uit de crisis investeren, maar werkt deze, door het kabinet zelfverzonnen wijsheid, eigenlijk ook? Niet alleen de Raad van State en de Rekenkamer hebben kritiek op de plannen, ook het Centraal Planbureau (CPB) noemt de overheidsfinanciën op de lange termijn niet houdbaar. Wopke Hoekstra reageerde kalm en presenteerde de Miljoenennota doodleuk als ‘robuust’ (NRC Handelsblad). Waar komt dit optimisme vandaan?

Na een decennialang zuinig beleid, waarin vooral bezuinigd werd bij een crisis, gaat het roer nu om. Geen bezuinigingen, maar juist investeringen moeten Nederland de coronacrisis door helpen. Hoekstra verwacht dat de economie dankzij deze investeringen straks weer vanzelf uit het dal klimt. Als dit eenmaal gebeurd is dan lopen het begrotingstekort en de staatsschuld vanzelf wel weer terug, is de gedachte van het kabinet. Hiervoor wordt onder andere het Wopke-Wiebesfonds weer van stal gehaald. Voor dit investeringsfonds wordt de komende vijf jaar 20 miljard euro gereserveerd. 

Gemiddeld gezien, stijgt de koopkracht volgend jaar voor iedereen met 0,9%. Deze koopkrachtcijfers moeten wel met voorzichtigheid bekeken worden; het gaat hier immers om gemiddelden en er zijn grote verschillen tussen de verschillende groepen mensen. Bij de koopkrachtberekeningen wordt ervan uitgegaan dat er niets verandert in iemands privésituatie. Dit terwijl het er bij de persoonlijke koopkracht juist van afhangt of je een baan hebt of net werkloos bent geworden. Dit staat nog los van de onzekerheid die de coronacrisis veroorzaakt in de koopkrachtverwachting. Maar wat betekent dit nou voor jou als student? 

Allereerst wordt er komend jaar 244 miljoen uitgetrokken om leerachterstanden in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs weg te werken. Voor studenten betekent dit concreet dat afstudeerders die door de coronacrisis vertraging hebben opgelopen, voor drie maanden aan collegegeld gecompenseerd krijgen. Daarnaast wordt er ook geld uitgegeven om de stijgende studentenaantallen op te vangen. Verder valt vooral op dat er weinig maatregelen zijn voor studenten en geen extra investeringen. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is dan ook zwaar teleurgesteld. Mede doordat de koopkracht al jaren daalt, aldus Dahran Çoban van het ISO, kampen steeds meer studenten met financiële problemen, juist ook nu tijdens de coronacrisis. Het ISO vindt het dan ook onacceptabel dat er voor studenten geen aparte koopkrachtberekening wordt gedaan. 

Het huidige kabinet heeft dus nog weinig aandacht voor studenten. Maar ondanks dat de koopkracht voor de gemiddelde student zal dalen, hoef je dit niet direct te merken in je portemonnee. De veranderingen in je persoonlijke levenssfeer, bijvoorbeeld een verhoging van de huur of het kwijtraken van je bijbaantje, hebben veel meer invloed op jouw persoonlijke koopkracht. Wil je dat er toch iets structureel gaat veranderen aan de (financiële) positie van de studenten in de toekomst? Ga dan stemmen bij de Tweede-Kamer verkiezingen in maart en laat van je horen. 

Bronnen

 

Sluiten