Stem nu voor de universiteitsraad en de ESE faculteitsraad

De stembussen zijn geopend! Tot en met 26 mei 2020 mag gestemd worden voor de ESE faculteitsraad en de Universiteitsraad. Verschillende dubbelstudenten hebben zich verkiesbaar gesteld, en in dit artikel krijgen Wouter van Dam, Joep Schoenmakers en Philip van Moll de gelegenheid om uit te leggen waarom zij jouw stem verdienen voor de Universiteitsraad!

Schroll verder naar beneden en kom te weten wat Nordin de Korte en Philip van Moll willen bereiken in de faculteitsraad!

Denk je te weten op wie je wil stemmen! Ga dan gauw naar verkiezingen.eur.nl en laat je horen!

In Duplo'ers die zich kandidaat stellen voor de universiteitsraad:

Afbeelding met persoon, stropdas, man, buiten  Automatisch gegenereerde beschrijving

Wouter van Dam

Dit jaar ben ik, Wouter van Dam, verkiesbaar voor de universiteitsraad. Binnen de U-raad worden
ESL en ESE studenten, en Mr. Drs. studenten, vaak ondervertegenwoordigd. Ik breng daar graag
verandering in! Ik ben vierdejaars Mr. Drs. student en lid bij In Duplo en studentenroeivereniging
Skadi.

Het is tijd dat de universiteit meer ruimte geeft aan de uiteenlopende manieren waarop studenten zich
ontwikkelen: binnen studieverenigingen als In Duplo, in de sport die ze beoefenen en ook als lid van
de studentenverenigingen waar ze lid zijn. Ik heb zelf enorme kansen gekregen om me te ontwikkelen
buiten de collegebanken, iets waar het Mr. Drs. programma bij uitstek de mogelijkheden en vrijheid
toe geeft!

Het is tijd dat de EUR de focus terugbrengt naar zijn core-business: studentenontwikkeling. Gelukkig
zijn er al geweldige door studenten geleide verenigen en initiatieven die hier een raamwerk voor
geven, laten we die dan ook alle ruimte geven.
Ik vind dat het tijd is om een eerlijk beeld van het studentenleven naar de universiteitsraad te
brengen. Als jij daar ook achter staat ontvang ik graag je stem voor de U-raad.

 


Afbeelding met persoon, gras, man, bank  Automatisch gegenereerde beschrijving

Philip van Moll 
Financial Economics (ESE), Fiscaal Recht (ESL), Aspirant
Reserve Officier bij de Koninklijke Marine, Escape Room-ontwikkelaar en
Student-Assistent

Veel Mr.drs.-studenten kennen mij al, als TA, medestudent of collega. Voor volgend jaar in
de Universiteitsraad en faculteitsraad (ESE) heb ik een aantal doelstellingen:

∙ Naast een bron voor het opdoen van kennis, vormt de universiteit ook een
ontmoetingsplek voor enthousiaste, inventieve en creatieve studenten. Graag maak ik
me in de universiteitsraad sterk voor het verder promoten van ondernemerschap
onder studenten, denk hierbij aan het stimuleren van studenten om zich aan te sluiten
bij ECE students, en het opzetten van een startup;

∙ De verplichte aanwezigheid voor (eerstejaars)studenten af te schaffen, studenten
kunnen zelf bepalen of het (fysiek) bijwonen van onderwijs nuttig is, hier is geen
verplichting vanuit de universiteit voor nodig! De universiteit moet studenten zelf een
prikkel geven om colleges bij te wonen, via het aanbieden van uitdagend en uitstekend
onderwijs, maar niet als verplichting!

∙ De drempels verlagen voor studenten om zich naast hun studies te ontwikkelen,
bijvoorbeeld door middel van het volgen van commissies bij studentenverenigingen of
studieverenigingen (zoals In Duplo), het najagen van een maatschappelijke uitdaging
(bijvoorbeeld Defensie), via het aanbieden van ECTS voor deze activiteiten, waar een
(beperkt) deel van de ‘vrije’ ruimte mee kan worden ingevuld;

∙ De digitalisering verder verbeteren op de universiteit (het blijven aanbieden van
online colleges) en daarmee de ‘positieve’ kanten van de COVID19-uitbraak
behouden. Niet enkel alle rechtencolleges maar ook alle economiecolleges online
aanbieden en bovendien docenten aanmoedigen om aanvullend online-materiaal te
creëren.

 

Afbeelding met persoon, staand, man, poseren  Automatisch gegenereerde beschrijving

Joep Schoenmakers

Een universiteit zou mijns inziens een democratische organisatie moeten zijn. De universiteit zou er niet slechts moeten zijn om aan zoveel mogelijk studenten zo snel mogelijk hun diploma te geven. De universiteit moet juist een plek in de maatschappij hebben. Maar hoe?

Ten eerste zou het een goed idee zijn om van de Universiteitsraad, het hoogste medezeggenschapsorgaan van de universiteit, een raad met een partijstelsel te maken. Om die reden ben ik al met een aantal medestudenten bezig een partij op te richten, Erasmian Unity. Voor deze verkiezingen doe ik echter mee als individuele kandidaat.

Ten tweede moet de universiteit zich meer gaan richten op de actieve student. Studenten moeten na afstuderen meer kunnen dan slechts het onderwerp waarvoor zij zijn opgeleid. Daarom pleit ik voor een soft skills-credit, van een aantal EC die iedere student kan halen. Denk hiervoor aan een bestuursjaar, commissie of vrijwilligerswerk.

Ten derde moeten de verschillende instituten van de universiteiten beter met elkaar samenwerken. Vooral als mr. drs.-student ken je de moeilijkheden die van de twee totaal verschillende systemen van de ESL en ESE/RSM komen. We moeten op de universiteit uniformer gaan werken, bijvoorbeeld door een model-OER te introduceren.

Ten vierde moet de universiteit meer op de toekomst gericht zijn. Denk hierbij aan duurzaamheid, maar ook aan het digitaliseren en opnemen van colleges die aan de universiteit gegeven worden.

Stem op mij als je het hiermee eens bent! Voor verdere standpunten en ideeën kun je de Facebook- en Instagrampagina’s van Erasmian Unity bekijken.

 

In Duplo'ers die zich kandidaat stellen voor de ESE faculteitsraad:

W8tq32h6JKuVllSojW0TmvcHEQ8yAcW6SZeJ-srf5reY1oW29A1G_OU5CoI3XG_0AUQPS9V03YputZA2ATAFdGGGTtjPjMolR114qSW1ma7AOvnkYuGukZ63whLtIu_rpbcYy6cyQuofjqWThw

Nordin de Korte

Beste In Duplo’ers,
ik probeer dit jaar weer in de ESE faculteitsraad te komen. In de afgelopen drie jaar heb ik samen met andere leden met veel voorstellen en initiatieven geprobeerd de faculteit de goede kant op te sturen, en hoewel ik denk dit de faculteit goed heeft gedaan, blijft er veel over om te verbeteren. Zeker in deze onzekere tijden. Ik denk dat het goed is om in de faculteitsraad, waar behoudens mij iedereen vertrekt, ook vertrouwde gezichten te behouden, die weten wat er op facultair niveau speelt en daardoor een krachtig tegengeluid kunnen laten horen. Het studentenperspectief mag nooit, maar zeker nu niet vergeten worden.

Mocht ik door jullie verkozen worden voor het volgende jaar, dan wil ik naast het kritisch volgen van het management, mezelf ook focussen op de volgende punten:

-          Blijvende digitalisering van het onderwijs, vooral de hoorcolleges
-          Extra herkansingsmogelijkheden bij studieproblemen door de coronacrisis
-          Het waarborgen van het Nederlands in het onderwijs en binnen de faculteit an sich
-          Vergroenen van de faculteit en haar onderwijs

Mochten er bij jullie nog ideeën bestaan over hoe de faculteit te verbeteren, laat het me weten na je stem! Dan kunnen we gelijk beginnen met het verbeteren van onze faculteit.

 


Afbeelding met persoon, gras, man, bank  Automatisch gegenereerde beschrijving

Philip van Moll
Financial Economics (ESE), Fiscaal Recht (ESL), Aspirant
Reserve Officier bij de Koninklijke Marine, Escape Room-ontwikkelaar en
Student-Assistent.

Veel Mr.drs.-studenten kennen mij al, als TA, medestudent of collega. Voor volgend jaar in
de Universiteitsraad en faculteitsraad (ESE) heb ik een aantal doelstellingen:

∙ Naast een bron voor het opdoen van kennis, vormt de universiteit ook een
ontmoetingsplek voor enthousiaste, inventieve en creatieve studenten. Graag maak ik
me in de universiteitsraad sterk voor het verder promoten van ondernemerschap
onder studenten, denk hierbij aan het stimuleren van studenten om zich aan te sluiten
bij ECE students, en het opzetten van een startup;

∙ De verplichte aanwezigheid voor (eerstejaars)studenten af te schaffen, studenten
kunnen zelf bepalen of het (fysiek) bijwonen van onderwijs nuttig is, hier is geen
verplichting vanuit de universiteit voor nodig! De universiteit moet studenten zelf een
prikkel geven om colleges bij te wonen, via het aanbieden van uitdagend en uitstekend
onderwijs, maar niet als verplichting!

∙ De drempels verlagen voor studenten om zich naast hun studies te ontwikkelen,
bijvoorbeeld door middel van het volgen van commissies bij studentenverenigingen of
studieverenigingen (zoals In Duplo), het najagen van een maatschappelijke uitdaging
(bijvoorbeeld Defensie), via het aanbieden van ECTS voor deze activiteiten, waar een
(beperkt) deel van de ‘vrije’ ruimte mee kan worden ingevuld;

∙ De digitalisering verder verbeteren op de universiteit (het blijven aanbieden van
online colleges) en daarmee de ‘positieve’ kanten van de COVID19-uitbraak
behouden. Niet enkel alle rechtencolleges maar ook alle economiecolleges online
aanbieden en bovendien docenten aanmoedigen om aanvullend online-materiaal te
creëren.

Sluiten