Wat als Willem-Alexander een buitenechtelijk kind zou hebben?

Datgene wat heel België eigenlijk al wist, werd begin dit jaar eindelijk bevestigd: de voormalige koning Albert II gaf toe de biologische vader van kunstenares Delphine Boël te zijn. Via zijn advocaat liet hij weten dat hij kennisgenomen heeft van de DNA-test die hem vorig jaar door de rechter was opgelegd, en dat hij geen juridisch verzet meer zal plegen tegen vaststelling van ouderschap. Boël zal daarmee officieel een van zijn erfgenamen worden, prinses zal ze echter waarschijnlijk niet worden.

 

Stel nu, Koning Willem-Alexander blijkt plotseling een buitenechtelijk kind te hebben. Wat zouden dan in Nederland de consequenties zijn?

 

Allereerst is de vraag of in dit geval koning Willem-Alexander zomaar opnieuw vader zou worden. Wanneer een kind niet uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren, moet het na de geboorte worden erkend om een juridische band met zijn of haar biologische vader te krijgen. Deze erkenning kan gerealiseerd worden via een notariële akte of door een akte van erkenning die door de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt opgemaakt. Indien de Koning het kind niet zelf zou erkennen, zou er bij de rechter een verzoek tot vaststelling van het vaderschap worden gedaan. In dit geval kan de rechter dus familierechterlijke betrekkingen tussen ouder en kind doen ontstaan.

 

Stel dus onze Koning wordt, vrijwillig óf onvrijwillig, opnieuw vader. Wat zouden daar de gevolgen van zijn? In artikel 25 van de Grondwet is geregeld dat in Nederland het koningschap over gaat op de wettige nakomelingen van de Koning, waarbij het oudste kind voorrang heeft. Dit betekent dus dat wanneer ons fictieve bastaardkind ouder zou zijn dan Amalia, hij of zij plotseling eerste in lijn zou zijn om onze Koning op te volgen. 

 

Er zou echter voor de koning een mogelijkheid bestaan om het nieuwste lid van de Koninklijke familie uit te sluiten van troonopvolging. Op basis van artikel 29 van de Grondwet kan de Koning hiervoor bij de Staten-Generaal een verzoek indienen. Als de Verenigde Vergadering hier vervolgens met een tweederdemeerderheid mee instemt leidt dit uitsluiting van troonopvolging, en zou Amalia dus weer eerste in lijn voor troonopvolging worden.

 

Is er dan niets waar een buitenechtelijk kind van Willem-Alexander met zekerheid aanspraak op kan maken? Zeker wel. Binnen het Nederlandse erfrecht kent men de ‘legitieme portie’, dit is het gedeelte van de erfenis waar een kind altijd recht op heeft, zelfs als deze niet in het testament van de ouder is opgenomen. Het kind, in dit geval ‘legitimaris’ genoemd, heeft recht op de tenminste de helft van het erfdeel dat een erfgenaam zou ontvangen. Voor een eventueel bastaardkind van de Koning valt er dus financieel gezien wel het een en ander te halen.

 

Een buitenechtelijk kind van de Koning zou de Oranjes dus wel enkele constitutionele en juridische kopzorgen kunnen bezorgen. Gelukkig kennen wij onze Koning als een keurige man, waardoor wij op korte termijn geen onbedoelde uitbreiding van de Koninklijke familie verwachten.

Sluiten