De Raad van Advies zoekt versterking!

De Raad van Advies (RvA) van In Duplo zoekt ter versterking creatieve, doelgerichte en enthousiaste mr.drs.-studenten! 

Als RvA-lid ben je betrokken bij de toekomst van de vereniging en help je het bestuur met jouw ideeën. De RvA adviseert over strategische - en langetermijnvraagstukken. Zo hebben wij dit collegejaar adviezen uitgebracht op het gebied van Double Degree Recht& Bedrijfskunde en consulting binnen In Duplo. De adviezen worden doorgaans erg gewaardeerd en komen zodoende ook zichtbaar terug in het bestuursbeleid. Het doel van de RvA is dan ook om bestuursjaaroverstijgende projecten duurzaam te begeleiden.

Hiernaast zien wij toe op de realisering van het meerjarenplan van de vereniging, de belangrijkste leidraad voor het langetermijnbeleid. Voor de belangrijkste thema’s is hierin een strategisch pad uitgestippeld waarbij concrete jaarlijkse doelstellingen zijn geformuleerd. De Raad van Advies denkt mee met het bestuur over hoe deze doelen het best bereikt kunnen worden en geeft advies waar verbetering mogelijk is. Komend jaar wordt er tevens een nieuw Meerjarenplan geschreven, aangezien het huidige in 2020 afloopt. Lidmaatschap is uitstekend te combineren met studie en andere activiteiten. 

Naast enkele vergaderingen per jaar word jij als lid gekoppeld aan een sparringpartner in het bestuur; met dit bestuurslid heb je een aantal keer gedurende het jaar contact over ontwikkelingen binnen zijn of haar portefeuille, maar ook over andere zaken die tijdens een bestuursjaar kunnen spelen. De RvA bestaat momenteel uit zes (oud-)mr.drs.-studenten en de coördinatoren van Economie & Rechten en Double Degree Recht en Bedrijfskunde.

Ben je wel benieuwd maar heb je nog vragen over wat de RvA precies doet, dan nodigen we je van harte uit voor een koffietje met één van ons. Stuur daarvoor een mail naar raadvanadvies@induplo.nl of neem contact op met William Ponsteen, Nicole Wolzak, Jan Willem Gerth van Wijk, Brenno Baas, Nikki Speklé of Alycia Colijn. 
 
De procedure bestaat, na de sollicitatie, uit één gesprek. Solliciteren kan door het opsturen van jouw CV en gegevens (telefoonnummer en verwachte afstudeerdatum) naar raadvanadvies@induplo.nl. De deadline voor sollicitaties is 19 mei. 

Sluiten