Themaweek | De achterbankgeneratie in een positief daglicht

Deze hele week is generatie Z veelal bekeken alsof het een generatie is vol gepamperde hipsters, overlopend van het zelfvertrouwen. Zij zouden al een burn-out krijgen bij het kiezen tussen koffie of thee. In dit artikel bekijk ik deze generatie vanuit een positief daglicht. Allereerst beschrijf ik de factoren die tot het karakter van deze generatie hebben geleid, waarna ik de positieve eigenschappen van de generatie benoem en belicht.

De generatie is opgegroeid in een onzekere wereld, waar grote gebeurtenissen als 9/11 en de financiële crisis de sfeer in hun omgeving hebben bepaald. Ook grote natuurrampen, zoals de tsunami in Japan in 2011 en de impactvolle aardbeving in Haïti in 2010, spelen hierbij een rol. Door de onzekere tijden worden zij opgevoed in een veilige en gereguleerde omgeving. Deze opvoeding is tevens een resultaat van hun ouders; het gros van de ouders van deze generatie komt voor uit Generatie X; deze ‘Verloren Generatie’, zoals zij ook wel genoemd worden, had na hun afstuderen veel moeite om werk te vinden. Dit was deels toe te schrijven aan de effecten van de tweede oliecrisis (Ubels 2017). Het beschermde karakter van deze generatie is dus zo gek nog niet.

De tijdgeest van de achterbankgeneratie is verder de oorzaak van de voor hen vanzelfsprekende duurzame levenshouding en het grote verantwoordelijkheidsgevoel voor de planeet en haar milieu (Muuse 2017). De generatie voelt zich niet alleen kind van hun ouders, maar ook kind van de tijd. Dit is goed terug te zien in de door de ondernemende jonge generatie georganiseerde inzamelingsacties. Zo spijbelden de jonge zuiderburen omdat de oudere generatie te weinig zou doen voor het klimaat (Kester 2019). Naast het verantwoordelijkheidsgevoel voor het milieu vertonen zij zo ook een grote mate van initiatief en ondernemerschap. De ecologische verantwoordelijkheid, die generatie Z ervaart, beïnvloedt tevens de manier waarop zij tegen de wereld aankijkt. De generatie heeft in essentie een bovengemiddeld maatschappelijk bewustzijn.

Hoewel het sociale media gebruik van de digital natives vaak als negatief wordt gezien, zijn er ook zeker voordelen te benoemen aan dit gebruik.De digitale generatie gebruikt sociale media vaak om hun ideeën en interesses te delen. Tevens brengen zij via deze weg maatschappelijke kwesties onder de aandacht. Dit zorgt er op diens beurt voor dat de generatie meer geïnformeerd is over maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen dan dat de voorgaande generaties waren. De nieuwe generatie doet via de digitale platforms actief mee aan bijvoorbeeld de discussie over de Amerikaanse verkiezingen in 2016 en aan de zoektocht naar Anne Faber. Dit is in mijn ogen een zeer positieve ontwikkeling.

Dit brengt mij op het volgende onderwerp; mensen van dezelfde generaties hebben bepaalde gedeelde ervaringen en ideeën. Echter, door het intensieve gebruik van sociale media ervaart de achterbankgeneratie een veel grote mate van solidariteit dan vorige generaties dat deden. Dit is zeer verrassend omdat generatie Z de meest diverse generatie is tot nu toe. De generatie is globaal georiënteerd, dit is tevens een effect van de uitgeputte sociale media; zij hebben meer gemeen met leeftijdsgenoten aan de andere kant van de aarde dan met oudere generaties in hun directe omgeving. De generatie kan zich door het idee van collectiviteit door de onzekere tijden, die ten grondslag liggen aan de kenmerken van de generatie, heen slaan. In essentie past de generatie zich, zoals elke andere generatie, aan aan de tijden en ontwikkelingen die hen zijn geboden.

Hoewel de vraag blijft bestaan of de generatie zichzelf kan ontplooien door de veilige omgeving die voor hen gecreëerd is, is het zeker dat er veel potentie zit in deze jonge ondernemende generatie. De generatie ervaart een groter verantwoordelijkheidsgevoel voor de maatschappij en ecologie en put hierbij de bronnen uit die hen door technologie geboden zijn. De rubberenstoeptegelgeneratie maakt zich inderdaad niet hard in de speeltuin, maar zij maken zich wel hard voor de wereld.

 

Referenties

Kester, S (2019) ‘Tienduizenden scholieren spijbelen in Brussel voor het klimaat. ‘We mogen niet stemmen, maar het is ónze toekomst!’’. Geraadpleegd op 29 januari 2019 via https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/tienduizenden-scholieren-spijbelen-in-brussel-voor-het-klimaat-we-mogen-niet-stemmen-maar-het-is-onze-toekomst-~b4c2edf6/.

Muuse, T (2017) Geïnterviewd voor ‘Purpose People’, 27 oktober. Geraadpleegd op 28 januari 2019 via  https://youtu.be/oXvT6vDjHf8

Ubels, D (2017) ‘Generation Z; de ongrijpbare generatie’. Geraadpleegd op 29 januari 2019 via https://www.marketingfacts.nl/berichten/generation-z-de-ongrijpbare-generatie.

Sluiten