Themaweek | Generatie Z

Generatie Z: opgegroeid in, en gevormd door ons huidige digitale tijdperk. Waar de twintigplussers nog wat onwennig omgaan met het gebruik van applicaties als Snapchat of Instagram, is het gebruik hiervan dagelijkse kost voor een nieuwe generatie In Duplo’ers. Het krijtje werd vervangen door het digibord, de televisie voor de iPad. Voor generatie Z lijken er dankzij de technologische vooruitgang en informatie die 24/7 beschikbaar is geen grenzen te bestaan. Steeds vaker duiken er in de media berichten op over de toekomst van deze jongeren en die zijn lang niet altijd positief van aard. Ondanks het feit dat generatie Z nog letterlijk in haar kinderschoenen staat gaat De Duplomaat ze de komende themaweek onder de loep nemen.

Achterbankgeneratie, generatie Multitasking, zo bestaan er tal van synoniemen voor de groep jongeren die geboren zijn tussen ruwweg 1995 en 2010. Het is een generatie waar de lezer van deze rubriek zich zonder meer in zal herkennen. Het gebruik van internet is vanzelfsprekend en zorgt ervoor dat de wereld om ons heen binnen handbereik is. In tegenstelling tot oudere generaties kennen ze geen wereld zonder, zo zijn ze de eerste echte digital natives. Het zijn wereldburgers pur sang, want in de onlinewereld spelen plaats en tijd geen rol. Dit maakt ze tevens tot een ambitieuze generatie wanneer het aankomt op klimaatverandering en verdere globalisering. De online-activiteit kent ook een keerzijde; de concentratieboog is over het algemeen laag en jongeren voelen zich steeds minder verbonden met oudere generaties. Ondanks hun grenzeloze visie op de wereld is het ook een generatie die is opgegroeid in tijden van wereldwijde spanningen: de financiële crisis en terroristische aanslagen beperken de grenzeloze visie van deze jongeren. Het gros van de generatie komt voort uit generatie X,  een generatie die net als hun kinderen is opgegroeid ten tijde van onzekerheid. De oliecrisis van de jaren ‘70 heeft er mede voor gezorgd dat de ouders van generatie Z opzoek zijn naar zekerheden in het leven. Risico’s worden vermeden voor zowel ouder als kind.

In de landelijke media wordt er de laatste tijd steeds meer aandacht besteed aan de jongste telgen van de generatie Z. Critici stellen dat deze kinderen onder het regime van hun ouders te weinig worden blootgesteld aan de gevaren in de wereld. Deze jongeren spelen niet genoeg buiten en zoeken steeds minder hun grenzen op. Waar kinderen vroeger onbezonnen op ontdekkingstocht gingen, doen ouders er tegenwoordig alles aan risico-ontwijkend gedrag te bewerkstelligen. Constant een toeziend oog, een net om de trampoline, strak vormgegeven speeltuinen zonder enig gevaar. Gekscherend worden zij dan ook de ‘rubbertegelgeneratie’ genoemd. De vraag is in hoeverre deze naam terecht is en wat de gevolgen hiervan zijn voor de toekomst, voor het individu en de generatie als geheel.

De komende werkweek zullen er op de duplomaat twee artikelen verschijnen die het thema verder zullen verbreden en verdiepen. Op woensdag zal er gesproken worden vanuit de generatie zelf, gekeken worden naar hun kwaliteiten en een blik op de toekomst worden toegelicht. Vrijdag zal er een kritische visie worden gedeeld met de lezer. Tot slot zullen er video’s passend bij het thema worden gepubliceerd die het onderwerp op een verfrissende manier beschouwen. Hou de duplomaatpagina dus goed in de gaten om alles te weten te komen over deze themaweek.

 

Sluiten