Nieuwe wetgeving voor streamingdiensten en omroepen

De komende tijd zal er heel wat veranderen in het aanbod van films en series. Dit is naar aanleiding van een reeks aanpassingen in de wet voor audiovisuele mediadiensten die het Europees Parlement afgelopen dinsdag heeft goedgekeurd. De herziene wetgeving zal van toepassing zijn op zowel publieke omroepen als op video-on-demand en video-sharing platformen zoals Netflix en Youtube.

De gemaakte aanpassingen dienen het ideaal om deze platformen en omroepen kindvriendelijker te maken met onder andere strengere regels op advertenties. Tot deze aanpassingen behoort ook het zogenaamde ‘30 procent quotum’ om de culturele diversiteit in de catalogi te vergroten. Dit quotum stelt in principe het doel om het aanbod op de populaire streamingdiensten voor minstens dertig procent uit Europese films en series te laten bestaan.

Deze nieuwe wetgeving heeft dan ook direct effect op ons als trouwe kijker. In essentie zal de adverteertijd op publieke omroepen en zenders veranderen. Waar dit voorheen op een maximum van dertig procent lag, zal dit maximum nu twintig procent bedragen. Let wel op dat dit alleen tussen zes uur ‘s ochtends en zes uur ‘s avonds geldt en dat er tijdens de prime time, tussen zes uur ‘s avonds en twaalf uur ‘s nachts, eigenlijk nog steeds geen limiet geldt. We kunnen ons dus heerlijk blijven ergeren aan die lange reclameblokken tijdens een lekker avondje bankhangen.

Echter, kunnen wij natuurlijk ook gebruik maken van streamingdiensten. En, zoals in de eerste zin werd aangekaart, zal er in die streamingdiensten, en voornamelijk in de catalogi, behoorlijk wat veranderen. Volgens onderzoek van het Europese Audiovisual Observatory uit 2015 bleek dat het aanbod van actieve video-sharing diensten al op zevenentwintig procent lag. Significant is wel dat dit aanbod bij Netflix een stuk lager lag, namelijk op eenentwintig procent. Daarnaast zullen de veranderingen in de catalogus van Netflix voornamelijk voordelig zijn voor de entertainmentbranches in Frankrijk, Duitsland en Spanje omdat Netflix hierin simpelweg een groter aantal gebruikers heeft. We kunnen ons dus voor gaan bereiden op een nieuwe lading films en series waarbij de ondertiteling wel degelijk aan moet. Wel kunnen we de kwaliteit verwachten die we gewend zijn, want Netflix gaat maar liefst één miljard euro pompen in deze Europese culturele diversiteit.

Verder zal er nog een verandering plaatsvinden in de verantwoordelijkheid van diensten aangaande content dat geweld, haat en terrorisme bevat. Ook zal het brute geweld en pornografische beeld dat vele series bevatten onder een striktere regelgeving worden gereguleerd. De regelgeving verplicht echter geen automatische controle voor wat er gepubliceerd wordt, maar stelt slechts als doel het rapporteren van schadelijke of slechte content makkelijker te maken.

Het besluit van het Europees Parlement om deze veranderingen in te voeren bevat vooral veel cijfers en eisen en ik ben dus benieuwd hoe deze veranderingen effect hebben op de kijkervaring en kijplezier. Want wanneer ik voor mijzelf spreek, zal ik mijn series als ‘How I met your mother’ en ‘Suits’ en ‘Peaky Blinders’ nooit of te nimmer opzij schuiven om slechts de culturele diversiteit op streamingdiensten te bevorderen.

 

Referenties

Gusa, C. (2018) 'New Rules for Audiovisual Media Services approved by Parliament'. Geraadpleegd op 6 oktober 2018 via http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180925IPR14307/new-rules-for-audiovisual-media-services-approved-by-parliament 

Sluiten