Wijzigingen ESL Bachelors

Per ingang van academisch jaar 2018-2019 zullen er een flink aantal veranderingen worden doorgevoerd in de Bachelprogramma’s van ESL. Afgelopen jaar maakte ik onderdeel uit van de Faculteitsraad van ESL, en heb daarmee alle veranderingen nauw gevolgd. Om ervoor te zorgen dat de creatieve planningen van mr.drs.-studenten niet in de soep lopen, probeer ik jullie hieronder duidelijk uit te leggen wat er precies gaat veranderen! Levert dit wel problemen op voor jouw planning? Je hebt nog tot 3 juli om jouw keuze voor hertentamens aan te passen!

Verplaatsing van vakken

Allereerst de meest duidelijke verandering: het tweede en derde jaar van zowel Rechtsgeleerdheid als Fiscaal Recht gaan op de schop. Alle zogeheten “civiel effect” vakken worden verplaatst naar het tweede jaar, waardoor de programma’s er als volgt uit komen te zien:

Rechtsgeleerdheid

Bachelor-2

Was

Wordt

Blok 1

Staatsrecht

Verbintenissenrecht

Blok 2

European Union Law

Goederen- en Insolventierecht

Blok 3

Materieel Strafrecht

Burgerlijk Procesrecht

Blok 4

Verbintenissenrecht

Staatsrecht

Blok 5

Goederen- en Insolventierecht

Bestuursrecht

Blok 6

Handelsrecht

Formeel strafrecht

Blok 7

Arbeidsrecht

Materieel strafrecht

Blok 8

Ondernemingsrecht

European Union Law

Bachelor-3

Was

Wordt

Blok 1

Minor

Minor

Blok 2

Minor

Minor

Blok 3

Bestuursrecht

Handelsrecht

Blok 4

Formeel strafrecht

Public International Law

Blok 5

Public International Law

Arbeidsrecht

Blok 6

Rechtsfilosofie

Ondernemingsrecht

Blok 7

Bachelorwerkstuk

Bachelorscriptie

Blok 8

Burgerlijk Procesrecht

Rechtsfilosofie

Fiscaal Recht

Bachelor-2

Was

Wordt

Blok 1

Openbare Financiën

Verbintenissenrecht

Blok 2

Heffing Lokale Overheden

Goederen- en Insolventierecht

Blok 3

Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting

Blok 4

Verbintenissenrecht

Heffingen Lokale Overheden

Blok 5

Goederen- en Insolventierecht

Openbare Financiën

Blok 6

Bedrijfseconomie en fiscaal comptabele toepassingen

Ondernemingsrecht

Blok 7

Omzetbelasting

Bedrijfseconomie en fiscaal comtabele toepassingen

Blok 8

Ondernemingsrecht

Omzetbelasting

Bachelor-3

Was

Wordt

Blok 1

Minor

Minor

Blok 2

Minor

Minor

Blok 3

Bestuursrecht

Winst

Blok 4

Formeel belastingrecht

Vennootschapsbelasting

Blok 5

Winst

Bestuursrecht

Blok 6

Vennootschapsbelasting

Formeel belastingrecht

Blok 7

Bachelorwerkstuk

Bachelorscriptie

Blok 8

Burgerlijk Procesrecht

Internationaal en Europees belastingrecht

LET OP: door deze wijziging van volgorde van vakken, is het niet langer mogelijk om in 1 jaar door elk blok 1 vak te volgen de volledige Fiscaal Recht bachelor naast de reguliere Rechtsgeleerdheid bachelor te halen. Was je dit van plan, dan is het wellicht handig om vroegtijdig te starten met het volgen van Fiscaal Rechtvakken, in plaats van te wachten tot het ‘extra’ bachelorjaar.

Toevoegen vaardighedenlijn

Vanaf komend academisch jaar zal gefaseerd een vaardighedenlijn worden ingevoerd. Dit betekent dat naast de normale vakken, er elk jaar een focus zal worden toegevoegd op bijv. spreken en schrijven. De vaardighedenlijn zal in ieder geval volgend jaar nog geen deel uitmaken van het BSA, en daarmee nog geen studiepunten waard zijn. In de jaren opvolgend kan het zijn dat dit wel het geval wordt, en de vakken van 7,5 naar 7 ECTS gaan om punten vrij te maken voor de vaardighedenlijn. Studenten die daardoor net te weinig studiepunten halen om aan hun 180 ECTS te komen, kunnen het Bachelorwerkstuk voor iets meer punten schrijven, om de overgang van 7,5 naar 7 ECTS per vak op te hangen.

Afschaffen onbeperkt compensatoir toetsen Bachelor-1

Onder de vorige Onderwijs- en Examenregeling konden eerstejaarsstudenten onbeperkt 5’en met 7’ens en 8’en compenseren. Vanaf komend academisch jaar zal iedereen maximaal twee vijven kunnen compenseren.

Afschaffen compensatoir toetsen Bachelor-2

Doordat alle civiel effect vakken naar het tweede jaar verhuizen, is het niet langer wenselijk om binnen dit jaar te kunnen herkansen. Dit betekent dat het vanaf Bachelor-2 niet meer mogelijk is om vijven te kunnen compenseren. Voor studenten die momenteel een vijf hebben staan in hun Bachelor-2, en niet hun bachelor afsluiten voor 1 september 2018, is er een mogelijkheid om deze vijf alsnog te herkansen, ook al is het tweede jaar reeds afgesloten. Let op: is deze vijf behaald voor 1 september 2018, dan is het niet verplicht om deze vijf te herkansen.

Extra herkansingsmogelijkheid

Om het compensatoir toetsen op te vangen, zal het mogelijk worden om drie in plaats van twee hertentamens af te leggen in het tweede en derde bachelorjaar. Er wordt nog gekeken naar de planning van hertentamens. Momenteel vinden de hertentamens per ‘jaarlaag’ plaats (dus: B1 tentamens in de eerste week van de herkansingsperiode, B2 tentamens in de tweede week en B3 tentamens in de derde week). De studentgeleding van de Faculteitsraad vindt dat drie hertentamens van een jaarlaag binnen een week maken, een grote vergroting van de werklast meebrengt.

Ik hoop dat jullie nu iets meer zicht hebben in de veranderingen van de Bachelor aankomend jaar. Mocht je nog vragen hebben, stuur mij dan gerust een berichtje!

Sluiten