Stelling: Er moet een numerus fixus worden ingesteld voor niet-technische studies

Op 18 april vindt het Duplomaatdebat plaats. Tijdens dit debat zullen twee kampen tegenover elkaar staan en zal er gedebatteerd worden over vijf verschillende stellingen. Onze vakkundige jury, bestaande uit leden van de Mediacommissie, beoordeelt elke ronde welke redenaren door mogen naar de volgende ronde. Zin in? Meld je nu aan via https://www.induplo.nl/agenda/info/99-duplomaatdebat!

De komende week zullen wij jullie van stellingen voorzien met daarbij wat achtergrondinformatie, maar dit is uiteraard niet te veel. Je succes in het debat wordt natuurlijk mede bepaald door feitelijke kennis en dus ook voorbereiding!

Onze arbeidsmarkt is aan het veranderen. In de toekomst dreigt er een groot tekort aan technici en ICT-ers te ontstaan. Gelukkig hebben we goede technische universiteiten in Delft, Eindhoven en Twente die studies aanbieden die gericht zijn op de banen van morgen. Echter is dit niet genoeg. De Universiteit Twente schreeuwt om meer geld omdat het nu al aan haar capaciteit zit qua aantal studenten. En in Eindhoven kan er wel buitenlands technisch talent worden aangetrokken, maar is er te weinig betaalbare woongelegenheid voor deze groep. Het lijkt mij dus duidelijk dat er iets moet worden gedaan om te voorkomen dat we over twintig jaar een enorm tekort hebben aan opgeleide technici en dat we achterop raken ten opzichte van andere Europese landen.

Om ons voor te bereiden op de toekomst moeten de technische studies worden gepromoot en de niet-technische studies juist niet. Daarom luidt de stelling – om dit te bewerkstelligen – ook: Er moet een numerus fixus worden ingesteld voor niet-technische studies. Hierdoor worden meer studenten gedwongen om een technische studie te doen en kunnen universiteiten zoals die van Twente groeien. We hebben niks aan achthonderd eerstejaars economie studenten, waarvan er na vier maanden nog maar net de helft is overgebleven. Dit is zonde van het overheidsgeld en kan beter besteed worden aan technische universiteiten zodat die meer studenten kunnen laten studeren. Ook hebben we in de toekomst niet veel aan duizenden rechtenstudenten die rechten gingen studeren ‘omdat dat nou eenmaal lekker toegankelijk was’. Investeer nu in technische studies zodat we in de toekomst nog steeds mee kunnen doen in de internationale competitie.

Sluiten