Donor, tot het tegendeel is bewezen

For a solitary animal egoism is a virtue that tends to preserve and improve the species: in any kind of community it becomes a destructive vice.

- Erwin Schrödinger 

 

De afgelopen jaren laaide eens in de zoveel tijd de discussie weer op, zo ook bij de Duplomaat  (Linde, Floris). De afgelopen weken kon je er niet aan ontkomen: de donorwet. Op 13 februari ging de kogel door de kerk, er is met een minimale meerderheid (38-36) door de Eerste Kamer ingestemd met de wet. In 2016 kwam de wet met een nog kleinere marge door de Tweede Kamer, 75 voor en 74 tegen. Als kamerlid Wassenberg zijn trein had gehaald was het hoogstwaarschijnlijk 75-75 geworden en had de wet het niet gehaald. Dat de wet beide keren zo’n klein verschil in stemmen kreeg laat goed zien hoe omstreden hij is.

In het kort: de discussie

De donorwet moet de oplossing zijn voor een groot probleem: de lange wachtlijsten voor organen. Jaarlijks overlijden er in Nederland ongeveer 150 mensen, omdat er geen orgaan beschikbaar is. Over het probleem zelf bestaat dan ook geen enkele discussie, maar over de mogelijke oplossingen wel. Volgens voorstanders is de ‘opt-out’ regeling van de nieuwe wet een grote stap in de goede richting. Vaak wordt er naar andere landen als België en Spanje gewezen, waar het opt-out systeem een succes lijkt. De tegenstanders zijn (logischerwijs) tegen de wet, wijzend op de inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht. Dit is een grondrecht (art. 11 Gw) waar niet aan getoornd mag worden, betogen ze.

Inhoudelijk zijn Linde en Floris al op de donorwet ingegaan, daarom wil ik vooral aangeven wat er nu verder zal gebeuren.

Wat verandert er?

I) Iedereen wordt geregistreerd donor, tenzij…

Naar verwachting zal de wet halverwege 2020 intreden. Vanaf dat moment is dus iedereen (boven de 18) donor. Val je binnen deze groep dan krijg je een bericht, zodat het niet een soort verkapte stilzwijgende toestemming wordt. Je kan zelf aangeven wat je wil, doe je dit niet komt er ‘geen bezwaar’ te staan. Dit staat in principe gelijk aan ‘Ja, ik geef toestemming’, alleen zal de wet ruimte bieden voor de nabestaanden. De precieze invulling van deze ruimte wordt nader ingevuld.

II) Iedereen die 18 wordt na intreding…

Op het moment dat je 18 wordt zal je een bericht krijgen dat je een keuze kan maken over orgaandonatie. Wordt er niet gereageerd, volgt er een herinnering. Als ook na de herinnering binnen 6 weken geen keuze bekend is word je geregistreerd onder ‘geen bezwaar’. Hiervan wordt ook bericht gemaakt. Op deze manier is het de bedoeling dat iedereen op de hoogte is van zijn keuze en de gevolgen daarvan (ook als deze keuze niet reageren was).

Voor nu...

Het zal nog wel even duren voordat alle details van de wet zijn uitgewerkt. Voor nu verandert er niet veel, maar over twee jaar is dit anders. Ik hoop de komende veranderingen te hebben verduidelijkt met dit artikel. 

Meer weten? 

Wil je meer weten over het onderwerp, dan raad ik onderstaande artikelen aan:

Wil je zelf donor worden? Zo moet dat: 

Sluiten