Humans of DNB

Op 29 november aanstaande vindt de Juridische Inhousedag bij De Nederlandsche Bank (DNB) plaats. Vorig jaar had De Duplomaat een interview met René Lieshout, juridisch medewerker bij DNB. In het kader van ‘Humans of DNB’ interviewde de Mediacommissie dit keer Nathan Oostindjer, bedrijfsanalist bij DNB.

De keuzes van Oostindjer

Hoe Oostindjer bij DNB terechtgekomen is? Niet via het meest voor de hand liggende pad. Na eerst vier jaar gewerkt te hebben, heeft hij de bachelors Europese Studies en Rechtsgeleerdheid voltooid, waarna hij zich in International Trade and Investment Law gespecialiseerd heeft in Amsterdam. Hij liep stage in Brussel, bij de raadswerkgroep voor internationale sancties namens Nederland. DNB gaf daar een presentatie over hoe het toezicht op sancties werkt in Nederland. Oostindjer werd gegrepen door de materie waarmee DNB zich bezighoudt, en zo is hij er als stagiair terechtgekomen. Na zijn stage van vier maanden werd hij aangenomen als bedrijfsanalist. Vanwege zijn studie- en stageachtergrond in Brussel is hij bij de afdeling gekomen waar hij nu werkt: Integriteitstoezicht. Dit is het toezicht op regelgeving omtrent financieel economische criminaliteit zoals, witwassen, terrorismefinanciering, corruptie en sanctiewetgeving. In het bijzonder gaat het om de vraag hoe financiële instellingen de regels ter voorkoming en bestrijding naleven.

Waarom heeft hij zijn studiepad zo gekozen? ‘Sommige mensen weten precies wat ze willen en welk pad ze willen volgen, maar sommige mensen, zoals ik, willen doen wat ze leuk vinden en zich niet helemaal vastpinnen op één toekomstperspectief.’ Met het studiepad van Oostindjer zou je niet standaard op dit werkgebied terechtkomen, maar toch is hij blij hoe het is verlopen. Tijdens zijn studies heeft hij veel vaardigheden opgedaan die hij nu goed kan toepassen op zijn werk. Aan welke vaardigheid heeft Oostindjer het meest gehad? ‘Tijdens de masterfase lag de nadruk op retorica, het overtuigen door middel van sterke argumenten. Dit is een vaardigheid die altijd van pas komt.’

Functie bij De Nederlandsche Bank

Oostindjer vervult in zijn functie als bedrijfsanalist taken als toezichthouder, met de nadruk op het wetsanalyserende aspect. Oostindjer werkt op de afdeling Integriteitstoezicht en houdt zich bezig met het voorkomen en bestrijding van financiële economische criminaliteit. De grote vraag die hij dagelijks behandelt, is of financiële instellingen hun wettelijke verplichtingen om financiële economische criminaliteit te bestrijden wel nakomen. Hiervoor moeten deze instellingen de juiste stappen ondernemen; dit is lastig, want ‘er is een scala aan wetgeving en er verandert erg veel’.

Hoe dat toezichthouden dan in zijn werk gaat, legt Oostindjer graag aan ons uit. ‘In de basis is dit de Algemene wet bestuursrecht; we mogen in principe overal bij, we kunnen informatie vorderen, we zouden zelfs een inval kunnen doen en uiteindelijk punitieve maatregelen kunnen opleggen. Kortom, we beschikken over een heel palet aan middelen, maar uiteindelijk gaat het om het bereiken van een verandering bij de financiële instelling. Met dat doel in gedachte zou een goed gesprek veel effectiever kunnen zijn dan een punitieve maatregel. In het toezichthouden moet je goed nadenken over de stappen die je wilt nemen.’

Oostindjer werkt in het toezicht veel met internationale sanctiewetgeving. In deze wetgeving zitten veel juridische vraagstukken die uitdagend zijn. ‘Voor elk sanctieregime wordt immers nieuwe wetgeving gemaakt. Deze verordeningen verschillen qua inhoud van elkaar. Dat is interessant voor ons, want het verschilt per verordening wat er wel en niet gesanctioneerd is en wat wel en niet mag. Dat is echt uitpluizen.’ Je moet begrijpen waar financiële instellingen aan moeten voldoen. En hoe zit het dan met de implementatie van dit soort wetgevingen? ‘Dat is soms moeilijk. In de wet kan staan wat de verplichting is. Maar hoe ga je om met het uitvoeren van bepaalde open normen? Dat is niet altijd meteen duidelijk.’

Werken bij De Nederlandsche Bank

Wat Oostindjer het leukst vindt aan zijn werk? ‘Het samenwerken en het extern optreden. Ik geloof in een positieve aanpak en dat je financiële instellingen mee moet krijgen; hoe bereik je dat financiële instellingen intrinsiek gemotiveerd raken om de gevraagde controles uit te voeren? Wat DNB doet, heeft echt invloed op wat er in de markt gebeurt; als er iets gepubliceerd wordt, wordt het door instellingen meteen aangegrepen en serieus genomen. Dit vraagt verantwoordelijkheid, maar het geeft wel een wauw-gevoel als je werk zoveel invloed heeft.’

Het toekomstbeeld van Oostindjer staat zeker niet vast. ‘Ik spreid mijn kansen; ik pin me niet vast op één toekomstperspectief.’. ‘Er zijn altijd veel kansen en soms ook in gebieden die niet meteen voor de hand liggen.’ Het mooie aan DNB vindt hij wel dat er intern zoveel verschillende onderdelen en werkzaamheden zijn. Je hebt, naast de omgeving waarin hij werkt, ook nog de Centrale Bank-functie en je zou bijvoorbeeld ook op het Ministerie van Financiën of internationaal in Brussel of Frankfurt terecht kunnen komen.

Bij DNB werken veel juristen; dit is vorig jaar ook gebleken uit het interview met René Lieshout. ‘De divisie Juridische zaken is een soort spin in het web en is altijd bezig met andere afdelingen; juridische kwesties moeten nog een keer aan het licht gehouden worden.’ Oostindjer vertelde ons dat je echter met veel verschillende expertises terecht kunt bij DNB. ‘Het traditionele plaatje is dat hier veel economen, juristen en econometristen zitten, maar ik ben ervan overtuigd dat dit in de toekomst zal veranderen en dat er meer focus op IT/ICT en data zal komen. Dat gaat in de toekomst banen opleveren, de toekomst is data-gedreven. De mensen die kennis hebben over regelgeving en die wat kunnen met IT/ICT en data hebben de toekomst.’

De werksfeer op de afdeling kan volgens Oostindjer worden omschreven als informeel. Natuurlijk kan hij alleen voor zijn eigen afdeling spreken, maar bij hem hangt een zeer prettige en informele werksfeer. ‘Iedereen die ik spreek is inhoudelijk erg goed en gepassioneerd, en dat is heel fijn om mee te werken. Er is ook niet echt sprake van hiërarchie bij ons: ook toen ik hier net nieuw was, deed mijn mening ertoe.’ Er wordt op de afdeling veel in teams, ook wel clusters genoemd, gewerkt. Integriteitstoezicht werkt immers cross-sectoraal en per sector is er een cluster. Dit betekent dat alle sectoren onder toezicht staan van deze afdeling. Te denken valt aan banken, betaalinstellingen, verzekeraars, pensioenfondsen en trustkantoren. Naast de cross-sectorale clusters is er een cluster voor de handhaving van illegale partijen, een cluster voor intelligence en een cluster voor beleid en samenwerking.

Oostindjer zit in het cluster Beleid en Samenwerking waar alle (juridische) ontwikkelingen op het gebied van financiële economische criminaliteit in de gaten worden gehouden die van invloed zijn voor het toezicht. Er zijn op dit gebied veel ontwikkelingen op nationaal, Europees en internationaal niveau. Voorbeelden van huidige ontwikkelingen zijn de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn op nationaal niveau, het opstellen van de vijfde anti-witwasrichtlijn op Europees niveau en de bijeenkomsten van de Financial Action Taskforce op internationaal niveau. Begin volgend jaar zal de vierde anti-witwasrichtlijn omgezet worden in nationale wetgeving. Dit brengt veranderingen met zich met voor financiële instellingen en DNB zal er op toezien dat deze wetgeving door financiële instellingen wordt geïncorporeerd. Dit betekent dat de projectgroep waar Oostindjer onderdeel van is ook zal moeten zorgen dat alle uitingen zoals, internetpagina’s, guidance, presentaties en werkwijzen worden geüpdatet. ‘Dit komt heel nauw omdat je als DNB met een precies verhaal wil komen waar financiële instellingen wat aan hebben’.

Kansen voor In Duplo’ers?

Vorig jaar heeft De Duplomaat aan René Lieshout gevraagd wat de mogelijkheden zijn bij DNB voor mr.drs.-studenten. Daaruit bleek dat hij de kansen voor Economie en Rechten-studenten op verschillende divisies groot acht, zij het in een stage, zij het in een baan. Nu werd aan Oostindjer gevraagd hoe hij de kansen van double degree-studenten inschat. Zijn antwoord was dat de Bedrijfskunde en Rechten-studenten enorm veel kansen hebben bij DNB. Als iemand die multidisciplinair is opgeleid heb je veel kansen bij DNB. Bedrijfskunde en Rechtsgeleerdheid zijn beide gebieden die erg goed aansluiten op ons bedrijfsprofiel. Daarnaast wil Oostindjer nog het volgende meegeven: ‘Je moet je binnen DNB vooral niet blindstaren op het puur juridische, want er is zoveel meer! Er zijn ook afdelingen die zich bezighouden met resolutie, beleid, governance, IT, machine learning, artificial intelligence. Ook aan deze dingen zitten juridische aspecten. Zelfs na ruim anderhalf jaar werkervaring hier ontdek ik telkens nieuwe dingen binnen DNB. Kijk eens verder en zie wat voor moois er nog meer is!’

Sluiten