1 stoptober 2017

Coverphoto by Andrew Pons

De eerste maand van het academisch jaar zit er alweer op, de tijd vliegt! Nog zo’n negen maanden en je ligt weer op je handdoek aan de Costa Brava. Er is genoeg te doen deze maand. Denk maar aan artiesten als Future en Chris Rock die naar Nederland komen, verschillende Oktoberfests door het hele land en, niet te vergeten, het Gouden Televizier-ring gala (waar we natuurlijk allemaal gaan stemmen op Erik de Vogel). Sinds een paar jaar is er echter ook een initiatief om iets niet te doen in oktober. Of beter gezegd, om iets nooit meer te doen vanaf oktober. De maand is in Nederland omgedoopt tot 'Stoptober'.

Stoptober is een initiatief van onder andere KWF Kankerbestrijding en de Hartstichting en is specifiek gericht op het stoppen met roken. Het is inmiddels al jaren algemeen bekend dat roken ongezond is. Toch rookt nog bijna een kwart van de Nederlanders (ouder dan 12 jaar), blijkt uit onderzoek van het CBS. Naast de negatieve effecten voor de roker en zijn omgeving heeft het ook nadelen voor bijvoorbeeld het milieu. Daarom wordt er naar manieren gezocht om rokers te motiveren te stoppen. Een van de manieren is anti-rook reclame, recent kennen we in Nederland de “harm-focused” reclames, waarbij je bijvoorbeeld moet denken aan die vieze foto’s op pakjes sigaretten.

Afschrikken is echter wel een vrij nare manier van motiveren om te stoppen, vandaar initiatieven als Stoptober. Meer dan 90% van alle stoppogingen zijn niet succesvol, dat houdt in dat er binnen een jaar weer gerookt werd. Omdat roken voor veel mensen een gewoonte is die versterkt wordt door het sociale aspect, is in je eentje stoppen lastig. Stoptober maakt gebruik van verschillende methodes om het stoppen eenvoudig en blijvend te maken. De twee belangrijkste zijn de app en de interactie via social media.

De Stoptober app probeert op meerdere manieren het stoppen te begeleiden. De applicatie stuurt je aanmoedigende berichten om het vol te houden, maar biedt ook afleiding met filmpjes en puzzels. Natuurlijk kan het niet ontbreken dat ze ook berekent hoeveel je bespaart met het stoppen. De app is vooral voor persoonlijke begeleiding, de sociale media is om het gevoel te creëren dat je er niet alleen voor staat. Via onder andere Facebook, Twitter en Instagram kan je in contact komen met medestoppers op de momenten dat je het nodig hebt. Zo is het idee van de collectieve stoppoging uitgevoerd in Nederland en de betrokken organisaties hopen dat dit de kans op blijvend stoppen vergroot. De vraag is nu: is dat wel zo?

Bij onze overzeese buren kennen ze Stoptober ook. In Engeland bestaat het initiatief sinds 2012 en de resultaten van Stoptober zijn twee jaar later onderzocht. De onderzoekers hebben gekeken naar de gegevens van maandelijkse enquêtes, die tussen 2007 en 2012 uitgevoerd zijn, waarin naar de stoppogingen van bijna 32 duizend rokers gevraagd werd. Op deze data is vervolgens statistische analyse losgelaten, waaronder de log-log regressie (bij In Duplo’ers welbekend).

De resultaten zijn onderverdeeld in drie onderdelen: effectiviteit, kosteneffectiviteit en de impact op de volksgezondheid. Stoptober bleek goede resultaten behaald te hebben in 2012 (de eerste Stoptober). Er was een toename van het aantal stoppogingen van ongeveer 50% vergeleken met andere maanden in 2012, terwijl er in 2007-2011 minder stoppogingen gedaan werden in oktober. Er wordt geschat dat Stoptober 350.000 extra stoppogingen heeft veroorzaakt, waarmee 10.400 verdisconteerde levensjaren zijn gered. Dit alles voor minder dan £415 per levensjaar. De onderzoekers concluderen dan ook dat een campagne met een duidelijke gedragsdoelstelling (in dit geval een serieuze stoppoging) een substantiële invloed kan hebben op het gedrag en de volksgezondheid.

Het is moeilijk te voorspellen wat voor effecten Stoptober in Nederland zal hebben, maar de resultaten uit Engeland voorspellen veel goeds!

Sluiten