Op welke In Duplo'ers kun jij stemmen?

Vanaf morgen kun je stemmen op de kandidaten voor de Universiteitsraad en de Faculteitsraad. Ook dit jaar doet er een aantal leden van In Duplo mee. Hieronder lees je hun standpunten en waarom je op ze zou moeten stemmen. Ben jij er al uit? Breng jouw stem dan uit op eur.nl/vote. Daarnaast zijn er in dit artikel twee andere In Duplo'ers aan het woord die al voor een van de raden gekozen zijn. Zij zouden graag jullie verbeterpunten willen horen. 

Joar Duvekot- ESE Faculteitsraad

Think about the future, but don’t forget today. Deze Britse wijsheid is voor niets zo toepasselijk als het onderwijs. Alle toekomstplannen zijn mooi, maar wij zijn over een aantal jaar alweer van de Erasmus Universiteit Rotterdam af. Ook komt het geld van de afgeschafte basisbeurs pas over een paar jaar naar de universiteit, maar dit is wel bestemd voor óns onderwijs en daar mag best rekening mee gehouden worden. Als laatste moeten we oppassen dat we niet alles dicht willen timmeren met regeltjes waar we alleen maar last van hebben.

Dus ons geld moet naar onze studie, regels moeten slimmer en meer academische vrijheid is nodig, vooral de vrijheid om alle colleges te kijken als jij het wilt. De pilot bij IBEB volgend jaar is mooi, maar álle colleges moeten online. Ik hoop dat ik met jullie stem mijn ervaring mag gebruiken om dit nu ook echt snel voor elkaar te krijgen.

 

Nordin de Korte- ESE Faculteitsraad

Beste In Duplo-leden, hierbij wil ik voor jullie mijn standpunten graag uiteenzetten.
Als eerste vind ik dat op een Nederlandse studie, ook Nederlands oefenmateriaal aangeboden moet worden, denk aan Nederlandse slides en oefententamens. De mensen die dit in het Engels willen, kunnen IBEB studeren.
Als tweede zouden alle hoorcolleges standaard opgenomen moeten worden en op Blackboard worden geplaatst. Erg handig voor mensen die een keertje niet kunnen/willen komen, ver weg wonen, zijn doorgezakt of iets nog eens rustig voorbij willen laten komen.
Als derde wil ik de tijden van practica en hoorcolleges een uur laten verschuiven (10 uur i.p.v. 9 uur beginnen etc.). Dit zal de concentratie ten goede komen, iedereen kan dan namelijk een uur langer slapen. Studenten van ver reizen daarnaast buiten de spits (zal de NS ook leuk vinden).

Als laatste puntje specifiek voor ons. Ik wil dat bij economie vakken rekening wordt gehouden met tentamens Rechtsgeleerdheid. Specifiek voorbeeld is voor eerstejaars (verplichte practica) dat er altijd wel een rechtententamen gelijk valt met verplicht practica, dat is niet echt handig.

Aangezien er 18 kandidaten zijn, heb ik jullie steun nu hard nodig. Ik hoop dat jullie mij als echte In Duplo-kandidaat allemaal willen steunen!

 

Abdurrahman Calkin- ESE Faculteitsraad

Beste In Duplo-medestudenten,

Mijn naam is Abdurrahman Calkin (Ab), derdejaars economiestudent, helaas een tijdje geleden gestopt met rechten. Dit studiejaar 2016/2017 heb ik het geluk gehad om in de Universiteitsraad te zitten, mede dankzij jullie steun. Aankomend studiejaar zou ik het graag willen proberen in de ESE Faculteitsraad.

De afgelopen maanden in de Universiteitsraad heb ik veel geleerd en dit zal dan ook ik meenemen voor volgend jaar; het effectief organiseren van meetings, hoe studentenvertegenwoordiging werkt op de EUR en wie ik moet contacteren voor bepaalde zaken.

Het hoogtepunt van de afgelopen maanden is dat de vice-decaan van de ESE instemde met het voorstel dat ik geschreven heb, betreffende het opnemen van colleges op de EUR. Hij zal in gesprek gaan met de opleidingscommissies om vanaf aankomend jaar colleges op te nemen bij IBEB 1 & IBEB 2! Uiteraard staat nog niks vast.

Ik ben van mening dat er nog veel valt te bereiken op het gebied van digitalisering en hier zal ik mij volgend jaar dan ook voor inzetten, met jullie hulp!

 

Samir Oassem- Universiteitsraad (ESL)

Beste mr.drs.-student, 

Dit jaar heb ik mijzelf verkiesbaar gesteld voor de Universiteitsraad (ESL). Aangezien er geen verkiezingen zullen zijn voor de raad bij rechten kan ik jullie helaas niet meer vragen om op mij te stemmen. Ik hoop dat ik jullie volgend jaar naar mijn beste kunnen zal vertegenwoordigen en dat ik de universiteit weer een stapje verder kan brengen. Schroom niet om mij via de mail of Facebook te benaderen als je vragen hebt of als je goede ideeën hebt voor de universiteit (doe dit enkel niet om drie uur in de nacht als dat enigzins mogelijk is). 

Rest mij niets anders dan de andere mr.drs.-kandidaten veel succes te wensen met de aankomende verkiezingen!

Met vriendelijke groet, 

Samir 

 

Alycia Colijn- Faculteitsraad ESL

Hoewel ik geen campagne meer hoef te voeren om de belangen van de mr.drs.-student onder de aandacht te brengen, en men niet meer hoef te overtuigen dat ik daar de juiste kandidaat voor ben, is ook mij een plaatsje gegund in dit artikel. Eind maart hoorde ik al dat er voor de Faculteitsraad van Erasmus School of Law geen verkiezingen zouden plaatsvinden, er waren even veel kandidaten als zetels, waardoor alle kandidaten van rechtswege verkozen werden!

Het zal voor menigeen geen verrassing zijn dat mijn speerpunten voor de Faculteitsraad vooral liggen op het gebied van de deeltijdstudent. Na drie jaar te hebben rondgelopen bij In Duplo, waarvan het laatste jaar fulltime, heb ik veel gehoord en gezien rondom het VMO van ESL. De laatste jaren is dit onderwijs steeds verder verbeterd: het aantal meerkeuzetentamens neemt af, de opnames van colleges gaan steeds vaker goed, maar er is zeker nog ruimte voor verbetering, hoe kan het ook anders met de immer kritische mr.drs.-student. 

De informatievoorziening via Lawweb is zelden optimaal en er moeten voor deeltijdstudenten meer mogelijkheden komen voor individuele feedback. Zeker gezien het feit dat volgend jaar de groep deeltijders drastisch zal groeien met de komst van de nieuwe Double Degree in Recht en Bedrijfskunde, is het zaak dat deze verbeteringen snel worden doorgevoerd. 

Zie jij verbeterpunten voor ESL en wil je deze onder de aandacht brengen? Schroom niet om mij komend academisch jaar een berichtje te sturen! 

Sluiten