Fotoverslag: Het Duplomaatdebat

Afgelopen donderdag was het weer tijd voor het jaarlijkse Duplomaatdebat. Om half vijf betraden de eerste deelnemers het strijdtoneel van T3-17, dat zich perfect leende voor een klassiek Lagerhuisdebat. De regels zijn simpel: er zijn twee teams, de een is voor en de ander is tegen de stelling en over en weer mogen ze hun argumenten op elkaar afvuren. Als je het woord wilt dan sta je op en wacht je tot de debatleider je de beurt geeft om een punt te maken. 

Pascal Janssen had de belangrijke taak van debatleider op zich genomen en onder zijn streng doch rechtvaardige leiding werd het debat in goede banen geleid. Uiteraard waren alle deelnemers hier maar voor een reden: de prestigieuze Duplomaatdebatbokaal. Wie mocht uiteindelijk zijn of haar naam toevoegen aan deze bokaal? Dit werd bepaald door de zeer gerespecteerde jury, bestaande uit Ramon Scheurwater en Linde Hasker. De verschillende rondes waren als volgt ingedeeld: na twee stellingen valt de helft van de deelnemers af, na de derde stelling weer zes deelnemers en na de vierde stelling zullen er nog maar twee kandidaten over zijn die mogen gaan debatteren over de vijfde en tevens laatste stelling. Toen de groep was verdeeld in twee groepen van negen en iedereen een plekje had gevonden, mocht Pascal het debat openen met de eerste stelling: "Alle hoorcolleges moeten opgenomen worden".

Na een kleine toelichting en toen duidelijk was gemaakt welke kant voor en tegen de stelling was, kon het debat echt beginnen en beide kanten mochten iemand aanwijzen om te openen. Na een verhit debat, waar men vooral de motivatie van de huidige Rotterdamse student betwiste,  maakte Pascal een einde aan de eerste stelling en was het tijd voor de tweede stelling: "Groepsbelediging moet strafbaar blijven". Vervolgens was er een kleine herindeling van de groepen en werd het debat weer geopend. Dit keer waren de argument vooral gecentreerd rond de vraag  waar de grens van meningsuiting en  belediging nu precies ligt en wanneer iets nu groepsbelediging is.

Het was mooi om te zien hoe iedereen een heel andere manier van debatteren hanteerde. Waar Bram vooral de emotie probeerde te raken, waren Jurian of Hans heel feitelijk. Niels maakte met zijn scherpe opmerkingen van veel argumenten korte metten en ook Joar was nog niet gaan zitten, nadat hij zijn woordje had gedaan, of hij sprong al weer op na één woord van de tegenpartij. Als Pascal meende dat een argument te vaak terugkwam, stuurde hij het debat in een andere richting om te zien hoe goed de deelnemers zich hadden ingelezen en hoe origineel men kon zijn in hun argumenten.

Nu was het eerste deel van het debat afgelopen en was het tijd voor de jury om te beslissen wie het sterkste overkwamen en wie er door mochten naar de tweede ronde. Het was uiteraard een erg moeilijke opgave om uit zoveel talent te kiezen, maar na een lange beraadslaging moest de helft het veld ruimen. Er werd nu weer een nieuwe verdeling gemaakt en met vijf tegen vijf kon het debat weer beginnen met de derde stelling: "Wapenbezit moet legaal worden in Nederland". Door de voorstanders werd beweerd dat de staat ons niet langer kan beschermen en dat we onszelf dus maar moeten beschermen, terwijl de tegenstanders opmerkten dat de criminaliteit tegenwoordig alleen maar afneemt en dat als elke gek een pistool kan kopen het er niet veiliger op gaat worden. Het was alom typisch Amerikaans.

De vierde stelling, ''Iedereen moet automatisch geregistreerd worden voor een stamceldonatiebank'', vergde wat extra uitleg en daarvoor hadden we ambassadeurs Steven, Noud en Jan om ons te informeren hoe dit nu in zijn werk ging. Samen met deze ambassadeurs gaat In Duplo namelijk aankomende tijd actie voeren voor stamceldonatie. Een stamcel heb je nodig om witte bloedcellen aan te maken. Wanneer er echter te veel of te weinig worden aangemaakt, heb je een stamceldonor nodig om enige hoop te kunnen hebben om te genezen. Gelukkig is dit mogelijk en kan ieder mens zijn stamcellen afgeven. Helaas is de kans op een 'match' maar 1 op de 50.000 en kan het vinden van de juiste donor heel moeilijk zijn. Als iedereen automatisch geregistreerd zal worden dan worden de kansen van het vinden van de juiste donor enorm vergroot en kunnen deze ziektes genezen worden, wat dus ook het hoofdargument van de voorstanders was. De tegenstanders waren echter van mening dat wanneer je opgeroepen zou worden om je stamcellen te doneren, je eigenlijk geen 'nee' meer kan zeggen. Daarnaast kwam het argument naar voren dat de procedure van het afnemen van stamcellen geen pretje is. Het was zeker wel een discussie waard.

Na deze zwaarbeladen stelling was het tijd om de twee finalisten te kiezen die hun waarde moesten gaan meten in een 1 op 1 debat over de laatste stelling. Een zeer moeilijke beslissing voor de jury. Uiteindelijk kwamen Niels Schuurman en Bram Horstink als finalisten uit de strijd. Zij mochten hun creativiteit kwijt op de laatste, zeer controversiële stelling: "Pizza Hawaii zou verboden moeten worden''. Niels, die heel toevallig net een pizza Hawaii had besteld, had wel een paar argumenten klaar liggen om zijn geliefde pizza te verdedigen. Bram was voor het feit dat ananas op een pizza verboden moest worden.  

Niels gooide het zeer begrijpelijk op de vrijheid van fruit op een pizza, terwijl Bram zijn punt overbracht vanuit het behouden van de zeer waardevolle pizzacultuur. Na een zeer heftig debat waarbij geen van de finalisten terugdeinsden was het tijd voor de jury om de winnaar van het Duplomaatdebat 2017 aan te wijzen. Hoewel Niels in het laatste gevecht net iets beter uit de verf kwam, bleek Bram over het geheel van het debat de sterkste te zijn. Bram was de winnaar van het Duplomaatdebat 2017! Ondertussen waren de pizza's ook gearriveerd en konden alle aanwezigen genieten van een pizza bezorgd beste geteste pizzeria.
Nadat Bram had genoten van zijn moment van glorie en een mooie foto - niet voor de eerste keer die dag  - samen met zijn trofee had gemaakt werd het Duplomaatdebat afgesloten bij de Smitse.  

Sluiten