Stelling: Iedereen moet automatisch geregistreerd worden voor een stamceldonatiedatabank

'Iedereen moet automatisch geregistreerd worden voor een stamceldonatiedatabank.'

 

In Duplo heeft besloten zich in te zetten voor stamceldonatie. Dit is een behandeling waarbij verschillende bloedziektes verholpen kunnen worden. Vorig jaar is in de Tweede Kamer de donorwet van Pia Dijkstra (D66) aangenomen. Hierin werd het donorschap zo geregeld dat iedereen automatisch donor is, tenzij je er bezwaar tegen maakt. Daar was al de nodige ophef over, zoals te lezen is in het artikel van Linde en het gastartikel van Floris. Nu is de stelling, ‘Iedereen moet automatisch geregistreerd worden voor een stamceldonatiedatabank, tenzij je daar bezwaar tegen hebt’.

Bij een ziekte als leukemie, of een ander soort bloedkanker, gaat er iets mis bij het aanmaken van gezonde witte bloedcellen. Deze bloedcellen worden normaal gesproken aangemaakt door het beenmerg. Bij leukemie worden de witte bloedcellen niet goed aangemaakt, of ze worden veel te veel aangemaakt. Het komt simpelweg neer op een slecht functionerend beenmerg. Een behandeling hiervan is een beenmergtransplantatie. Hierbij worden delen beenmerg bij de donor verwijdert en in de ontvanger geplaatst. Omdat door chemotherapie het grootste deel van het beenmerg van de zieke al is verwijderd, kan het nieuwe beenmerg snel de functie overnemen. Bij een stamceltransplantatie wordt een andere methode gehanteerd. Hier wordt door een bepaald medicijn toe te dienen ervoor gezorgd dat bepaalde bloed-stamcellen in een ander deel van het lichaam terechtkomen, zodat ze afgevangen kunnen worden door een arts en daarna in het lichaam van de ontvanger geplaatst worden, waar deze hier de functies van het oude beenmerg overnemen. Hierdoor kan het beenmerg weer op een normale manier de bloedcellen produceren.

Niet iedereen kan aan iedereen stamcellen doneren. Er moet sprake zijn van een bepaalde HLA-overeenkomst. Dit heeft te maken met het aantal eiwitten in het bloed. Als deze HLA-waarden niet goed genoeg overeenkomen, is de kans op complicaties na de behandeling groter. Ook zijn de zogenaamde ‘risicogroepen’ die ook gelden voor bloeddonaties uitgesloten. Dit zijn bijvoorbeeld groepen die een grotere kans hebben op HIV of een andere seksueel overdraagbare aandoening. Denk hierbij aan homo’s en mensen uit sub-Sahara Afrika. Omdat de kans zeer klein is dat een HLA-overeenkomst bestaat (zo’n 1 op 50.000), is het misschien oneerlijk om deze groepen uit te sluiten, aangezien zij misschien die bloednodige donor kunnen zijn voor hen die nu nog geen ‘match’ hebben kunnen vinden. Een database kan wel een deel van deze zorgen wegnemen. Als iedereen namelijk geregistreerd staat, is het makkelijker een bepaalde donor te vinden.

Nu kun je alleen levend een stamceldonatie doen. Mogelijke donoren zullen dus ook actief opgespoord moeten worden terwijl ze nog in leven zijn. Dit is anders dan een ‘normale’ orgaandonatie, waar de meeste mensen pas mee bezig zijn als ze (hersen)dood zijn. Dat is dus iets passiever.

Tijdens het Duplomaatdebat op 30 maart zal over deze stelling gedebatteerd worden. Vooraf zal Jan Smelik nog wat uitleg geven over het onderwerp en de voornemens van In Duplo. Schrijf je dus allemaal vooral in!

 

Sluiten