Meer zorg voor Rotterdam

All-inclusive naar de zon, all-inclusive op wintersport, een all-inclusive dagarrangement, all-inclusive pretpark of all-inclusive speelparadijs. We hebben de term ‘all-inclusive’ allemaal veelvuldig voorbij zien komen in talloze reclames die met vakanties of een dagje uit te maken hebben. Maar laten we hier nu een andere draai aan geven. Wat dacht je van een all-inclusive zorgverzekering ? Rotterdam wil dit introduceren voor al haar inwoners.

 

Wat is het idee ?

Tot op heden worden door steden speciale, collectieve zorgverzekeringen aangeboden aan inwoners met een laag inkomen. Dit is ook zo Rotterdam: het VGZ Rotterdampakket is een speciaal zorgpakket dat wordt aangeboden aan inwoners van de stad met een inkomen dat lager is dan 130 procent van het minimumloon. Dit pakket bestaat onder andere uit een sterk verlaagd eigen risico en een aanvullende tandartsverzekering. Ondanks dat een groot deel van de Rotterdammers voldoet aan de inkomenseis die wordt gesteld aan het pakket, is het pakket lang niet toegankelijk voor alle inwoners van de stad.

Rotterdam wil daar verandering in brengen en is voornemens om een speciale zorgverzekering aan te bieden aan al haar 630.000 inwoners. Het gaat niet om zomaar een zorgverzekering, maar zogenaamd om een een ‘all-inclusive’ zorgverzekering. Wat houdt zo’n all-inclusive zorgverzekering in ? Rotterdam definieert het als volgt: “een zorgpakket met daarin een basisverzekering, ruime aanvullende dekking, een tandartsverzekering en een minimaal verplicht eigen risico“ [1]. Elke Rotterdammer moet via een collectieve verzekeraar toegang krijgen tot zo’n pakket. Uiteraard – maar helaas natuurlijk– wordt een dergelijk pakket niet gratis aangeboden. De hoogte van de zorgpremie is echter nog niet vastgesteld. Deze hoogte zal namelijk enerzijds afhangen van de zorgverzekeraar en anderzijds van de verkiezingsuitslag en de mate waarin het nieuwe kabinet het eigen risico in de zorg alsmede andere zorgkosten zal wijzigen.

Waarom ?

De grote vraag is natuurlijk waarom Rotterdam dit plan heeft. De reden hiervoor moet worden gezocht in het feit dat de zorgkosten de afgelopen jaren explosief zijn gestegen. Burgers hebben de afgelopen jaren hun kosten voor zorg sterk toe zien nemen als gevolg van de grote bezuinigingen van de overheid op het gebied van zorg. Dit geldt niet alleen voor lagere inkomensgenieters, aangezien zij nog enkele tegemoetkomingen – zoals de zorgtoeslag – genieten en zij de inkomensklasse zijn die het meest profiteren van zorg. Het zijn juist huishoudens met een middeninkomen die de afgelopen jaren een grote stijging van hun zorgkosten voor de kiezen hebben gekregen. Deze stijging in de zorgkosten heeft zich vooral geuit in een stijging van de eigen bijdrage en wijzigingen in het eigen risico. Zo is het eigen risico niet meer inkomensafhankelijk, worden bepaalde zorgposten – zoals de huisarts –niet meer uitgezonderd van het eigen risico en niettemin is het eigen risico meer dan verdubbeld: van gemiddeld 150 euro in 2008 naar gemiddeld 385 euro in 2016. Bedenk je daarbij maar eens dat – zo stelt het CPB [2] – de zorgkosten in 2012 al op een zodanig hoog niveau waren dat een persoon met een modaal inkomen gemiddeld meer dan een derde van zijn inkomen kwijt is aan deze kostenpost.

De stijging van de zorgkosten zal de aankomende jaren niet stoppen: in 2017 wordt volgens de ING Bank een stijging van 2,5% procent verwacht en, zonder maatregelen, zullen deze in 2018 met 3,5% stijgen volgens het CPB [3]. Deze verwachte stijgingen zijn niet alleen afhankelijk van de vraag of er binnen de zorgsector zelf maatregelen genomen zullen worden, maar ook de verkiezingen zullen hierbij een bepalende factor zijn.

 

Terug naar Rotterdam

Stijgende zorgkosten zorgen dat men zorg gaat proberen te vermijden, ook in de gevallen waarin zorg eigenlijk toch echt nodig is of beter zou zijn voor hen. Rotterdam wil voorkomen dat, met het vooruitzicht van verdere kostenstijgingen, deze tendens nog verder doorzet en wil deze doorbreken, “zodat de zorg voor iedere Rotterdammer toegankelijk is en blijft” – aldus Hugo de Jonge, wethouder en politicus van het CDA. Zorg is nu weliswaar een grote kostenpost voor de meeste huishoudens, maar het is ook zeker een van de belangrijkste uitgaven die we doen. Met het oog op de gezondheid is het dan ook van groot belang dat huishoudens deze kosten niet gaan mijden als gevolg van hun hoogte. Daarnaast; jong, oud, arm, rijk, chronisch of af en toe ziek: iedereen heeft recht op betaalbare zorg. Het is om deze reden dat Rotterdam het initiatief neemt om een betaalbaar en uitgebreid zorgpakket aan te bieden aan al haar inwoners. Het plan is om dit pakket vanaf 2019 aan te bieden aan alle Rotterdammers. En als het plan in Rotterdam van de grond komt en succesvol is, is het dan ook voor de hand liggend dat andere grote steden al snel dit voorbeeld zullen volgen.

Zou jij een dergelijke all-inclusive zorgverzekering afsluiten ?

[1] http://www.ad.nl/binnenland/rotterdam-wil-all-inclusive-zorgverzekering-voor-inwoners~a31af0c9/

[2]https://www.trouw.nl/home/stijging-zorgkosten-zet-solidariteit-onder-druk~a0f8ad7b/

[3]http://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2018/stijging-zorgkosten

Sluiten