Interview met René Lieshout, werkzaam bij DNB

Op 7 december 2016 organiseert De Nederlandsche Bank een juridische inhousedag voor ambitieuze studenten in de laatste fase van hun studie. Tijdens deze inhousedag krijgen de deelnemers een uniek kijkje in dit bijzondere bedrijf in hartje Amsterdam. Om onze studenten kennis te laten maken met de werkzaamheden van DNB, heeft De Duplomaat een interview afgenomen van René Lieshout, Jurist bij de divisie Juridische zaken. 

René is 26 jaar en heeft, nadat hij de middelbare school in Utrecht heeft afgerond, een jaar in Italië gewoond om daar Italiaans te leren. Daarna is hij naar Amsterdam verhuisd om Rechtsgeleerdheid en Italiaans te studeren aan de Universiteit van Amsterdam. In het kader van zijn beide studies is hij in 2014 voor een jaar naar Rome verhuisd, waar hij als stagiair heeft gewerkt op de Nederlandse ambassade in Rome voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken en op een Italiaans advocatenkantoor. Na terugkomst in Nederland is hij met zijn master Privaatrecht begonnen aan de UvA en heeft hij een jaar als werkstudent gewerkt op de afdeling Corporate van Kennedy Van der Laan, een advocatenkantoor in Amsterdam. Inmiddels is hij een paar maanden werkzaam bij DNB en heeft hij het daar erg goed naar zijn zin.

Je hebt een master Privaatrecht gevolgd. Kun je iets vertellen over hoe je vanuit deze master bij De Nederlandsche Bank terecht bent gekomen? 
Allereerst is het goed om te weten dat er bij De Nederlandsche Bank volgens mij meer dan 1800 mensen werkzaam zijn, die allerlei verschillende expertises hebben. Zelf werk ik bijvoorbeeld op de divisie Juridische Zaken, waar allerlei verschillende juridische kwesties worden behandeld die zich niet alleen beperken tot financiële en economische vraagstukken: dat kan echt van alles zijn. Uiteraard werken er bij DNB heel veel collega’s met specifieke economische en financiële kennis, maar ik heb niet het idee dat ik voor mijn functie kennis mis. Daarnaast leer je natuurlijk veel van collega’s.

Wat heeft jou bewogen tot keuzes voor opleidingen, stages en werk? Welke invloeden hebben hierin een rol gespeeld? 
Uiteindelijk heb ik al mijn keuzes gemaakt uit persoonlijke interesse: het is denk ik erg lastig om zoiets als een opleiding of werk vol te houden als je het niet interessant vindt. Alhoewel bijvoorbeeld werkgelegenheid bij sommige mensen inderdaad meespeelt bij hun studiekeuze (zeker nu de ruimte voor een tweede studie steeds beperkter wordt), heeft het mij gelukkig niet veel beïnvloed: ik heb Italiaanse taal en cultuur gestudeerd omdat ik het gewoon écht heel erg leuk vond, terwijl de arbeidsmarkt voor Italianisten bijvoorbeeld niet heel erg groot is. Soms heeft je keuze eigenlijk ook gewoon met toeval te maken. Mijn beide ouders hebben rechten gestudeerd en zowel mijn vader als enkele ooms zijn advocaat. Zij hebben mij nooit een bepaalde richting in willen sturen, maar het is natuurlijk wel goed mogelijk dat ik een andere keuze zou hebben gemaakt als m’n ouders toevallig natuurkundigen waren geweest. Je maakt je eigen keuze, maar die is altijd een beetje gekleurd door je referentiekader.

In hoeverre hebben deze keuzes jou geholpen bij het bereiken van de baan die je nu hebt? 
Al mijn ervaringen hebben zeker bijgedragen aan de keuze voor De Nederlandsche Bank en het krijgen van deze baan. Bij mijn stage bij Buitenlandse Zaken heb ik natuurlijk veel meegekregen van beleidskwesties en bij verschillende advocatenkantoren heb ik ervaring opgedaan met de juridische kant van het bedrijfsleven. In mijn werk bij DNB vind ik beide aspecten terug: ik houd me bezig met interessante juridische kwesties bij een orgaan met een belangrijke maatschappelijke rol.

Heb je veel profijt van het beheersen van de Italiaanse taal? Spreek je daarnaast nog andere talen en hoe belangrijk is dit in je werk bij DNB?
Bij mijn werk bij De Nederlandsche Bank maak ik weinig gebruik van mijn kennis van het Italiaans, maar toch heb ik denk ik in het algemeen wel veel profijt van mijn kennis van een andere taal en cultuur. Als je je verdiept in een andere taal en cultuur leer je omgaan met personen en gewoontes die vreemd voor je zijn en leer je, net als bij een studie Rechten, dat elke situatie vanuit meerdere perspectieven kan worden bekeken. Naast Italiaans heb ik redelijke kennis van het Frans en Duits en natuurlijk Engels. Alhoewel ik in mijn eigen functie vooral in het Nederlands communiceer, is kennis van het Engels wel noodzakelijk: zo zijn er bijvoorbeeld contracten die in het Engels zijn opgesteld en daarnaast is veel vakjargon afkomstig uit het Engels. Het lijkt mij overigens dat dit tegenwoordig voor bijna alle banen wel geldt.

Hoe zie je jouw toekomst voor je? Heb je de ambitie om nog nieuwe dingen te leren?
Vooralsnog ligt mijn toekomst natuurlijk bij DNB, waar ik nog een hoop te leren heb. Op de lange termijn heb ik geen toekomstplannen, sterker nog: ik denk dat het verlammend kan werken als je constant aan de lange termijn denkt. Het werkt voor mij heel goed om alles stapje voor stapje te doen, altijd je best te doen en dan wel te zien waar het schip strandt. Uiteraard heb ik de ambitie om nog nieuwe dingen te leren en daar wordt gelukkig ook op gehamerd bij DNB, onder andere door het brede aanbod aan cursussen en trainingen. Daarnaast is het natuurlijk zo dat je als je van de universiteit komt veel theoretische kennis hebt, maar dat het een heel ander verhaal is om die kennis in praktijk te brengen: elke dag bij DNB leer ik weer nieuwe dingen.

De Nederlandsche Bank

Waar houdt De Nederlandsche Bank zich, als geheel genomen, dagelijks mee bezig?
De Nederlandsche Bank is een bijzondere organisatie met een belangrijke maatschappelijke rol. DNB maakt zich sterk voor financiële stabiliteit en draagt daarmee bij aan duurzame welvaart in Nederland. Voor sommigen is het niet helemaal duidelijk wat DNB doet, omdat DNB een uiteenlopend takenpakket heeft. Heel erg breed genomen is dat pakket onder te verdelen in drie taken. DNB werkt namelijk als onafhankelijke centrale bank, als toezichthouder (over bijvoorbeeld banken, pensioenfondsen en verzekeraars) en als resolutieautoriteit (de aanpak van falende banken). Doelen die DNB daarbij nastreeft zijn bijvoorbeeld prijsstabiliteit en een evenwichtige macro-economische ontwikkeling in Europa, maar ook een veilig, betrouwbaar en efficiënt betalingsverkeer en een schokbestendig financieel systeem met solide en integere financiële instellingen. 

Hoe zou je de werksfeer en werkdruk binnen De Nederlandsche Bank beschrijven?
De werksfeer vind ik heel prettig. Ik heb ontzettend fijne directe collega’s en door mijn functie kom ik met veel mensen van allerlei verschillende divisies binnen de bank in contact. Daar stond ik niet bij stil toen ik hier kwam werken, maar dat is iets wat in mijn ogen heel belangrijk is: de afwisseling van het werk en het contact met mensen. Wat de werkdruk betreft kan ik alleen voor mijzelf spreken: ik vind dat die bij DNB erg goed is uitgebalanceerd.

Hoe ziet de organisatiestructuur van De Nederlandsche Bank eruit?
Zoals ik aangaf is De Nederlandsche Bank een grote organisatie die is onderverdeeld in 16 divisies, die zich ook weer vertakken in allerlei afdelingen en secties. Deze 16 divisies zijn in grote mate onder te verdelen aan de hand van de drie taken die ik hierboven noemde: DNB is tegelijkertijd centrale bank, toezichthouder en resolutieautoriteit. Dan zijn er nog allerlei divisies die niet helemaal binnen die onderverdeling vallen. DNB houdt zich bijvoorbeeld ook veel bezig met onderzoek en statistiek en bij een instelling als DNB wordt er natuurlijk ook veel aandacht besteed aan beveiliging en ICT. En, heel belangrijk, om een bedrijf met 1700 mensen te laten fungeren is er ook veel praktische ondersteuning nodig. Ook mijn eigen divisie, Juridische Zaken, staat wat dat betreft op zichzelf: vanuit onze divisie wordt de hele bank voorzien van juridisch advies.

Is het binnen De Nederlandsche Bank mogelijk om door te groeien? En kan er tussen afdelingen worden gewisseld?
Die mogelijkheid is er zeker! DNB biedt erg veel interne en externe opleidingen aan, variërend van inhoudelijke cursussen tot managementtrajecten. Je wordt erg goed begeleid en als je goed presteert is doorgroeien hier heel goed mogelijk, kijk bijvoorbeeld naar directieleden die verschillende functies binnen DNB hebben vervuld. Wisselen tussen divisies en afdelingen is ook goed mogelijk en dat wordt ook juist aangemoedigd. Voor DNB is het namelijk ook goed om onderling kennis te delen. Je ziet ook veel collega’s die tijdens hun dienstverband tijdelijke detacheringen hebben bij de Rijksoverheid en internationale organen zoals bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank.

Als (startend) jurist werken bij DNB

De eerste associatie die De Nederlandsche Bank oproept bij mensen is natuurlijk de financiële wereld. Wat is de rol van juristen hierbinnen?
In het algemeen denk ik dat de rol van juristen in de financiële wereld erg belangrijk is. Vanzelfsprekend moeten juristen ervoor zorgen dat alle bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld financiële producten van grote banken, in overeenstemming zijn met de wet. Onzekerheid over de rechtmatigheid van een activiteit is een risico en risico’s zijn duur: je kan geld verliezen of je moet het voor veel geld laten verzekeren. Daarom laten financiële instellingen graag alles vastleggen en dichttimmeren door juristen. Verder komen de analytische vaardigheden van juristen in elke sector van pas, dus ook in de financiële sector. Bij DNB is dat niet anders: op elk werkterrein van DNB werken wel juristen, niet alleen bij Juridische Zaken. DNB moet als toezichthouder bijvoorbeeld ook controleren of financiële instellingen voldoen aan de regelgeving waaraan zij zijn onderworpen: daarvoor is natuurlijk goede kennis van die regelgeving vereist.

Wat zijn de dagelijkse werkzaamheden van een jurist binnen De Nederlandsche Bank? En hoe verhouden de werkzaamheden van juristen zich op verscheidene afdelingen tot elkaar?
Het werk voor juristen binnen De Nederlandsche Bank verschilt per functie. Overal binnen DNB werken wel juridisch onderlegde mensen, maar de echte juridische kennis bevindt zich op de divisie Juridische Zaken. Deze divisie zou je kunnen beschouwen als een intern advocatenkantoor: hier komen uiteindelijk alle lastige juridische kwesties terecht, waarover juristen vervolgens adviseren aan collega’s en de directie van DNB. Aangezien DNB toezicht houdt op veel financiële instellingen zijn er vaak zaken op toezichtgebied. Denk bijvoorbeeld aan interne bezwaarprocedures tegen door DNB opgelegde maatregelen aan (bestuurders van) onder toezicht staande instellingen. Ook houdt een heel team van juristen zich bezig met nieuwe en bestaande (financiële) wetgeving, zowel op nationaal als Europees niveau. Een hele andere kant van het juridische werk komt voort vanuit de rol van DNB als centrale bank, waarvoor collega’s zich toeleggen op bijvoorbeeld financiële zekerheidsovereenkomsten en derivatencontracten. Andere collega’s zijn juist weer gespecialiseerd in besluitvorming op Europees niveau en vertegenwoordigen DNB bij het Legal Committee van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB). Zelf richt ik me met een aantal collega’s op het interne bedrijf van DNB. Net als iedere andere organisatie komt daar ook veel juridisch werk bij kijken. Eigenlijk zijn de werkzaamheden van DNB-juristen té divers om kort te beschrijven. Dat is ook juist het leuke van deze werkomgeving: doordat er zoveel verschillende juridische kennis op onze divisie is, leer je zelf ook vaak nieuwe dingen. 

Kun je een voorbeeld geven van een juridische casus waarmee je of jouw collega’s te maken hebben gehad binnen De Nederlandsche Bank? 
Zelf werk ik hier nog maar een paar maanden en ik heb me de afgelopen tijd beziggehouden met zaken die vooral het interne bedrijf van De Nederlandsche Bank aangaan, zoals contracten met leveranciers, privacyvraagstukken en arbeidsrecht. Zoals ik hiervoor aangaf behandelen mijn collega’s ook veel verschillende interessante zaken, die weer meer met de financiële sector te maken hebben. Een aantal van hen werkte al bij DNB toen in 2008 de financiële crisis uitbrak en banken gered moesten worden: je kunt je voorstellen dat die periode ook voor de juristen hier bijzonder spannend is geweest.

Mogelijkheden mr.drs.-student

Een mr.drs.-student studeert zowel Economie en Bedrijfseconomie als Rechtsgeleerdheid. Het zijn dan ook ambitieuze studenten die naast hun studie verschillende nevenactiviteiten verrichten. Wat zijn de mogelijkheden voor mr.drs.-studenten binnen De Nederlandsche Bank? 
De Nederlandsche Bank heeft op heel erg veel verschillende divisies en afdelingen stageplekken, waarvan de duur kan verschillen. Alhoewel ik zelf geen stage heb gelopen bij DNB, kan ik dit echt aanraden. Het valt mij echt op sinds ik hier werk hoe goed stagiairs worden begeleid en wat ze tijdens hun stage kunnen leren. Daarnaast is een stage echt een hele goede voorbereiding op de arbeidsmarkt: het staat goed op je CV, maar soms kun je daarna ook direct beginnen als werknemer bij DNB. Voor mr.drs-studenten lijkt DNB mij heel interessant, maar dat geldt ook andersom: met een multidisciplinaire opleiding op twee relevante gebieden sluit je erg goed aan bij het profiel van DNB.

Lijkt het jou leuk om bij DNB aan de slag te gaan? Zoek je bijvoorbeeld een stage of wil je graag nog meer weten over hoe het er in een bijzondere organisatie als DNB aan toe gaat, schrijf je dan snel in voor de juridische inhousedag bij DNB op 7 december 2016 via de volgende link: http://www.induplo.nl/event/inhousedag-dnb-2/

Sluiten