Donald Trump: bron of slechts een symptoom?

Voor veel mensen is het een raadsel. Hoe komt een man als Trump zo dicht bij de hoogste functie van de Verenigde Staten? Iemand die de meest bizarre dingen roept die vaak nergens op gebaseerd zijn. Toch heeft deze man heel veel supporters weten te trekken. Door wat worden zij aangetrokken en geloven zij echt alles wat deze man verkondigd? Zijn het de racistische en populistische opmerkingen die deze mensen raakt of is het de onvrede over het huidige beleid die hen ertoe beweegt om op Trump te stemmen?

Een probleem dat in de kern ligt van elke democratische verkiezing is dat stemmen een zeer ondankbare taak is. Als je überhaupt de moeite hebt gedaan om onderzoek te doen naar de verschillende partijen en de beste keus hebt gemaakt, is al je moeite voor niks als de andere partij wint. En mocht de partij waarop jij hebt gestemd wel winnen dan bestaat er altijd de mogelijkheid dat de mooie beloftes niet worden nagekomen. Er is geen beloning voor een goede keuze en geen straf voor een slechte keuze, tenminste niet direct. Je kan als kiezer het gevoel hebben dat één stem toch niets gaat uitmaken; de uitkomst van de verkiezingen zal niet van jou stem afhangen.

Dit is natuurlijk een zeer kwalijke manier van denken en hierdoor gaat het hele idee van een democratie verloren. Als het toch de moeite niet loont om onderzoek te doen naar de standpunten van de verschillende politieke partijen, dan kan je net zo goed onwetend blijven. En hier maakt Trump dan ook dankbaar gebruik van. Met zijn zeer uitgesproken meningen en racistische en populistische uitspraken schetst Trump een levendig en helder beeld van waar hij, volgens hem, voor staat. Maar hoe helder zijn deze uitspraken nu echt? Zijn uitspraken zijn vaak gebaseerd op niks en zijn beloftes zijn vaak volkomen onmogelijk na te komen. Zijn vage uitspraak zoals ”make America great again” is hier een goed voorbeeld van. Want wat bedoelt hij nu met het woord ”great”? De aanhangers van Trump kunnen deze uitspraken uitleggen zoals zij willen,want Trump zelf doet het niet. Wat voor de een al gezien wordt als ”great” is voor de ander nog lang niet genoeg.

Maar een groot deel van de kiezers dat op Trump gaat stemmen doet dit niet omdat ze het eens zijn met zijn standpunten, maar om hun onvrede te uiten over het huidige beleid en hoe de economie zich de laatste jaren ontwikkeld heeft. De media en tegenstanders van Trump wijzen altijd op de racistische en vrouwonvriendelijke uitspraken van Trump, maar voor veel van zijn stemmers doet het er niet toe wat hij zegt. Slechts het feit dat hij de tegenstander van Clinton is, is voor sommige mensen genoeg. Door op Trump te stemmen hopen ze dat er verandering gaat komen. Wat deze verandering dan gaat inhouden maakt niet uit, zolang het maar anders is dan nu. Vaak gebruiken deze stemmers het argument dat hij een succesvol zakenman is, dat hij zich niet laat beïnvloeden door al die politieke onzin en dat hij zelf genoeg geld heeft en dus geen geldschieters nodig heeft. Hierdoor zien ze hem als betrouwbaarder en beter in staat om de belangen van de ”working class” te behartigen. Helaas zijn deze redenen vaak niet gebaseerd op feiten, maar gebaseerd op de eigen interpretatie van wat zij denken dat Trump bedoelt met zijn uitspraken.

Het gebruik maken van de ontevredenheid van het volk is zeker niet nieuw. Er zijn zelfs mensen die de methoden van Trump vergelijken met die van Hitler. Dit klinkt echter heel erg extreem. Trump stelt voor om de immigratie te stoppen en niet om genocide te plegen. Als men echter niet naar de persoon, maar naar de methodes kijkt dan zijn er wel overeenkomsten te vinden. De manier waarop Trump zichzelf als de oplossing ziet van alle sociale en politieke problemen klinkt heel erg bekend. Ook wordt de campagne niet gevoerd op beleid, maar op pakkende slogans en het bekritiseren van het systeem.  Zo wordt dit corrupt en incompetent genoemd. Trump beweert dat hij niet met expertise of politiek beleid de VS er weer bovenop helpt, maar dat hij dat kan als leider met slechts zijn karakter en wilskracht. En hoewel de situatie in de VS niet te vergelijken is met die van Duitsland van voor 1933, toch hebben veel Amerikanen het gevoel dat het niet goed gaat met de VS en dat er een andere richting ingeslagen moet worden.

Het succes van Trump is een best zorgelijke ontwikkeling. Trump spreekt zich ontzettend uit tegen immigranten en dat hij daarin zoveel steun krijgt is niet goed. Hoe iemand met zoveel schandalen en met zulke idiote opmerkingen zo ver kan komen zegt genoeg over de huidige situatie. Men is bereid om zelfs een persoon als Trump te kiezen als president als dat een verandering teweeg zou brengen. De kansen van Trump worden nu nog maar heel laag geschat en hij zal waarschijnlijk wel nooit president worden. Toch, als de economische situatie niet verbetert en de nieuwe president de onvrede niet kan laten afnemen dan zal de volgende ”Trump” wel eens meer succes kunnen hebben. En dat is zeker wel een reden om je zorgen te maken.

Sluiten