De VS onder Hillary Clinton: In hoeverre is dit vergelijkbaar met de VS onder Bill Clinton?

Het is de week van de Amerikaanse verkiezingen en de kranten staan vol met de campagnes, het verloop van de verkiezingen, voorspellingen over de uitkomst en natuurlijk met onze twee kandidaten: Hillary Clinton en Donald Trump. De twee hebben al uitgebreid in debatten laten weten waar zij voor staan, wat hun beleidsplannen zijn en wat de ‘pros’ hiervan zijn. Het was vervolgens aan de wederpartij om uitgebreid op de ‘cons’ hiervan in te gaan. Naast het vergelijken van de voorgestelde politieke programma’s van onze twee kandidaten, is het wellicht ook interessant om het politieke programma van een van onze kandidaten te vergelijken met een van de oud-presidenten. Hillary Clinton is immers getrouwd met een man die zelf ook ooit president is geweest. Maar is zij van plan het beleid van haar man voort te zetten, of wil zij een andere koers te varen? En is er voor haar man een rol weggelegd in het uitvoeren van haar beleid ?

 

Het presidentschap van Bill Clinton 

De man van Hillary Clinton, William Jefferson Clinton, was de 42e president van de Verenigde Staten. Zijn presidentschap liep van 1993 tot 2001, een ambtstermijn die erop duidt dat Bill Clinton maar liefst twee keer tot president is gekozen. Bill Clinton was afkomstig uit de Democratische Partij en viel binnen deze partij onder de fractie van Gematigde Democraten. Deze Democraten zijn voor een sterk leger, de Amerikaanse aanwezigheid in Irak, een goed ondernemingsklimaat en voor meer sociale voorzieningen.

Het presidentschap van Bill Clinton heeft dan natuurlijk ook in het teken gestaan van het bevorderen van deze specifieke doelen. Zo tekende Clinton al vrij snel na zijn aantreden de ‘Family and Medical Leave Act’, die werkgevers verplichtte om toe te staan dat werknemers onbetaald verlof konden krijgen in het geval van problemen binnen de familie of problemen met de gezondheid. Ook kwam Clinton een groot deel van de Amerikaanse werknemers tegemoet door de verhoging van het minimumloon en de verlaging van belastingen voor huishoudens met een laag- tot gemiddeld inkomen. De belastingen voor de rijken gingen daarentegen omhoog. Dit fiscale beleid was een uitvloeisel van een van de belangrijkste punten van zijn politieke agenda, namelijk het terugdringen van het begrotingstekort en het bevorderen van de economie. Dit doel wist hij te bereiken: het merendeel van de jaren onder Clinton was de overheidsbegroting in balans, de werkeloosheid daalde en de economie bloeide.

Een ander belangrijkste punt van Clintons politieke agenda was het hervormen van de gezondheidszorg, waarbij het voornaamste doel het creëren van een betaalbaar volksgezondheidszorgsysteem was. Hiervoor werd een speciale commissie ingesteld, die werd voorgezeten door zijn vrouw Hillary. Helaas mislukte het plan door tegenstand vanuit de Republikeinse partij en zelfs vanuit de gezondheidsindustrie.

Enkele andere noemenswaardige aspecten van Clintons presidentschap zijn het sluiten van het NAFTA-verdrag en het uitbreiden van het aantal misdrijven waarop de doodstraf staat middels de ‘Crime Bill Expansion’. Daarnaast steunde hij homoseksuelen door het verbod op discriminatie op grond van seksualiteit binnen het leger middels het ‘Don’t ask, don’t tell’-beleid. Ook liet Clinton de spanningen tussen de VS en Irak hoog oplopen, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een militaire confrontatie, door het tekenen van de ‘Iraq Liberation Act’, waarmee het officieel beleid werd om Saddam Hoessein te verdrijven. Ten slotte staat president Clinton natuurlijk bekend om het grote aantal (seks)schandalen dat tijdens zijn presidentschap naar voren kwam, zoals het Whitewaterschandaal – een schandaal omtrent vastgoedbeleggingen, waarin tevens Hillary Clinton betrokken was – en de Lewinsky-affaire – een schandaal betreffende de affaire tussen Bill Clinton en zijn stagaire Monica Lewinsky.

 

Het voorgestelde presidentschap van Hillary Clinton

Hillary Clinton is net als haar man lid van de Democratische Partij en wel van dezelfde fractie, de Gematigde Democraten. Dit maakt het, naast het feit dat ze ook gewoon de vrouw is van Bill Clinton, niet verwonderlijk dat haar voorgestelde politieke programma grote gelijkenissen vertoont met dat van Bill Clinton. Ten eerste wil zij de gezondheidszorg verder hervormen, iets waar zij onder het presidentschap van haar man reeds aan was begonnen. Zij is dan ook voor de Obamacare en wil deze nog verder uitdiepen. Daarnaast wil zij nieuw leven blazen in het fiscale beleid van haar man en, door opnieuw de belastingen voor de armen en de middenklasse verlagen, een gelijkere inkomensverdeling creëren. Ook steunt Hillary, net als haar man, burgers met een andere seksuele geaardheid. Zij doet dit middels het steunen van het homohuwelijk. Ten slotte is Hillary tevens voor de militaire interventie van de VS in het Midden-Oosten en voor een sterk leger.

Blijkens deze overeenkomsten ziet Hillary haar man als een voorbeeld. Maar het gaat zelfs verder dan dat: mocht Hillary president worden, dan is er tevens een rol weggelegd voor ‘the First Husband’ binnen het Witte Huis. Haar man zal zich bezig gaan houden met het economische beleid. De economie moddert sinds de crisis namelijk maar een beetje voort en het is de bedoeling dat Bill deze er weer bovenop gaat helpen. Tijdens zijn eigen presidentschap was hem dit al goed gelukt, en Hillary hoopt – en verwacht – dat haar man opnieuw een positieve bijdrage kan leveren aan de economie van de Verenigde Staten.

En wat betreft de schandalen ? Hillary heeft tot nu toe nog een heel stuk minder aan haar broekpakken kleven dan haar man. Toch zijn niet de minste schandalen reeds naar buiten gekomen. Zo is e-mailgate hét schandaal dat Hillary al voor het grootste deel van haar campagne achtervolgt. Uiteraard draagt Trump ook graag zijn steentje bij aan het levendig houden van dit schandaal. Daarnaast speelde Hillary – zoals al werd genoemd – een rol in het grote Whitewaterschandaal. En hierbij moet bedacht worden: het presidentschap van Hillary moet nog beginnen.

Sluiten