De illustere wereld van de WALV

Damesch, mijne heeren,
Een nieuw studiejaar is weer begonnen. De zomervakantie is ten einde gekomen. Het is weer tijd voor serieuzere zaken, studeren en dergelijke, toch zeker niet onbelangrijk! Ook voor de Duplomaat is een nieuwe tijd aangebroken.

Ik kreeg de opdracht een luchtig stukje te schrijven, iets amusants. U weet wel, zoiets wat heerlijk weg leest bij de lome ondergang van die brandende bron van energie, terwijl u op uw balkonnetje uitkijkt over onze prachtige rotstad. Genietend van een koud biertje of colaatje kunt u even een rustmomentje pakken om u weer te wanen in die mooie tijd die u afgelopen vakantie heeft beleefd. Maar als ambitieuze student wilt u natuurlijk iets meer dan slechts een doktersromannetje. Derhalve zal ik proberen u ook enigszins te informeren.

Licht als een veertje en loodzwaar tegelijkertijd, dit is slechts een schijnbare tegenstelling wanneer men zich realiseert dat op de maan het lichtste veertje net zo snel valt als een bal van lood. Het is louter de luchtweerstand die het veertje doet afremmen in onze aardse atmosfeer. Het combineren van deze tegenstellingen komt ook terug in de Wisselings Algemene Leden Vergadering, in de studentenmond ook wel W-ALV, of zelfs Walvis genoemd. Een paradoxale combinatie van serieuze woorden en zaken gecombineerd met schunnig vertier en heftige emoties.
Vandaag, 5 september 2016,  zal het ook voor In­ Duplo weer raak zijn. Hoe vallen deze tegenstrijdigheden te verklaren? Waarom hebben we een WALV op zo een studentikoze manier? Waarom hebben we überhaupt een WALV? Deze laatste vraag is makkelijk beantwoord. Aangezien vele verenigingen officieel ingeschreven staan bij de KvK gelden voor hen de wettelijke regels en bepalingen die bij deze rechtsvorm horen. Het toeval wil dat de officiële benoeming van het bestuur door middel van een algemene vergadering geregeld dient te worden, mits dit niet anders is geregeld in de statuten. Tot zover de juridische kant van de zaak.

Want als het louter van belang zou zijn aan deze wettelijke verplichting te voldoen zou men ook na een snelle afhandeling van de inzage van de stukken en de overdracht klaar kunnen zijn. Maar zo snel gaat de gemiddelde studenten-WALV niet. Een simpel voorbeeld hiervan is de In Duplo WALV van afgelopen jaar die van acht uur ’s avonds tot kwart over zeven ’s ochtends heeft geduurd. Maar er zijn zelfs verhalen bekend van WALV’s die dagen, ja zelfs een week hebben geduurd. Wellicht een puntje van de orde voor de volgende WALV.

Daarnaast gaan er vaak ook vele andere studentikoosheden gepaard met deze officiële gebeurtenis. Zo is bij vrijwel alle verenigingen de aanwezigheid van een abominabele hoeveelheid gerstenat en andere sterke en minder sterke spraakwateren meer een regel dan een uitzondering. Deze traditie zult u zeker niet terug vinden in het Burgerlijk Wetboek! De aanwezigheid van dit bedwelmende genotmiddel is daarnaast iets wat zeker de duur van de vergadering kan doen verlengen, de woorden zullen hierdoor immers al snel rijkelijk vloeien.

Aan de andere kant hebben deze lange duur en dit scala aan studentikoosheden wellicht ook te maken met de mensen die achter de, al dan niet met kaarslicht verlichte, tafel zitten. Een bestuur dat zich door weer en wind een jaar lang heeft ingezet. Een bestuur dat zich heeft gegeven voor de vereniging met bloed, zweet en tranen. Een bestuur dat dan toch uiteindelijk zal moeten stoppen. Hun afscheid zorgt voor het derde onderdeel van de WALV, het emotionele, want niet alleen voor het bestuur maar ook voor de leden is het toch altijd een treurig melancholisch moment om afscheid te moeten nemen van die intensieve inzet.

Maar weest niet al te lang getreurd, want zoals het aloude spreekwoord luidt: “Le roi est mort, vive le roi!”

Uw correspondent,
Advocaat Nozem

Sluiten